Upprop 1978

Vi kan bidra till att vända dagens vansinniga utveckling om vi går samman om det:

Om ingen förändring sker är mer än hälften av alla nu levande barn dömda att dö av svält och bristsjukdomar innan de når vuxen ålder.

Våra största problem är en följd av överflöd och slöseri. Vår tilltagande överkonsumtion pekar hän mot en katastrof också för våra efterkommande.

Ändå envisas vi att ha som mål att öka konsumtionen. Vi måste snart inse att i en värld där flertalet lider nöd finns det viktigare områden att använda produktionskapaciteten till än lyxmode och statusvaror. Allt förnuft talar för att vi måste satsa på andra värden än de materiella om dagens och framtidens problem skall kunna lösas. Då kan vi också skapa ett bättre samhälle hos oss.

Ett samhälle där bevarandet av naturen och den odlade jorden betyder mer än ekonomisk tillväxt.

Ett samhälle där stress, konkurrens och habegär ersatts av solidaritet och omsorg om våra sämst ställda.

Ett samhälle där man har råd att skapa mänskliga förhållanden på arbetsplatser och i skolor.

Vi får inte säga att detta är vackra men orealistiska mål.

Hur svårt det än må vara så är dessa de enda mänskliga mål vi kan arbeta för. Och vi kan inte vänta på andra. Om ett land visar på en ny kurs är det sannolikt att andra kan följa efter.

I de flesta politiska partier finns det grupper som arbetar för att få ett program som detta accepterat av sitt parti. Men politisk handling måste ha stöd bland väljarna: En ny kurs kommer aldrig att bli annat än ord och önskningar så länge flertalet av oss inte är beredda att godta en lägre konsumtion. Så länge vi låter påverka oss till att bara följa med strömmen stöder vi de krafter som motarbetar en förändring.

Vi är många här i landet som gärna skulle arbeta för en sådan personlig förändring – OM VI TRODDE DET TJÄNADE NÅGONTING TILL. Det gör det om vi tillsammans arbetar för det. Men nu är vi spridda inom olika partier och organisationer. Vi saknar stöd i en större gemenskap. Vi måste gå samman tvärs över de partilinjer som ännu inte ger uttryck för dessa nya mål.

%d bloggare gillar detta: