Holma Folkhögskola

Holma folkhögskola är en skola i Skåne med inriktning mot hållbarhet, ekologisk odling, permakultur och omställning. Vi driver utbildningar som ger praktisk och teoretisk kunskap om hållbara och kretsloppsanpassade system för livsmedel, energi, boende mm. Alla våra kurser innehåller praktiskt arbete som till exempel odling.

Holma folkhögskola har blivit godkänd

Vid årsskiftet startade så äntligen Holma Folkhögskola. Efter åtta års väntan och kurser bedrivna i samarbete med andra folkhögskolor fick vi klartecken från folkbildningsrådet att driva verksamhet i på Holma i Höör och i Lund.

Framtiden i Våra Händer är en av skolans huvudmän, tillsammans med de andra medlemsföreningarna Fobo, Skogsträdgårdens Vänner, Sambruket i Sösdalabygden, Föreningen Permakultur i Sverige, Skånes Kärngårdsförening,  Biodynamiska föreningen och Omställnngsrörelsen riks. 

De första kurserna startade på skottdagen den 29 februari 2016 och var kurser i stadsodling och två i skogsträdgårdsodling - en på distans och en på halvfart. Till hösten kompletteras dessa kurser med Allmän linje och med kursen Resilient entreprenörskap.

Våra kurser

  • Stadsodling – halvtid 2016
  • Skogsträdgård – halvtid Holma våren2016
  • Skogsträdgårdsodling distans Holma våren 2016
  • En stadsodlingskurs i Lund
  • Allmän linje HT 2016
  • Resilient entreprenörskap heltid ett år
  • Permakulturdesign – distans