Klimat, hot och möjligheter

KLIMATET 

(Först en kort introduktion, sedan länkar till de olika delarna. Med de rubriker som finns nu:)
Ekologiska fotavtryck

Energi i hemmet

Mat och matlagning

Transporter

Avfall och sopor

Kemikalier i vardagen

Biologisk mångfald

Befolkningstillväxt och trycket på jordens resurser

Social rättvisa och jämlikhet

Jordbruk och skogsbruk

Vatten

Havet

Ekonomin