Bägaren och svärdet

Bägaren och svärdet berättar en annorlunda historia om våra kulturella rötter. Den visar att vår historieskrivning till stor del bygger på en myt och klargör att krig och könskrig varken är heliga eller biologiskt förutbestämda. Genom att väva ihop kunskap från arkeologin, konsten, religionen, sociologin och många andra vetenskapsområden visar Eisler att det funnits samhällen där män och kvinnor framgångsrikt arbetat tillsammans på lika villkor.

StartLäs merRecensionerBägaren och Svärdet

Bägaren och Svärdet

Riane Eisler

Bägaren och Svärdet 

Bägaren, symbolen för givande, samarbete och partnerskap, jämförs  med Svärdet, som symbol för våld och hierarkiska härskarsystem. Slutligen och mest värdefullt ger Eisler ett alternativ att förstå och leva i det samhälle vi har skapat. Här finner vi också det hopp som många av oss behöver för att orka arbeta för en värld där vi inte längre använder våld som strategi för att hantera våra problem. Där vi på alla nivåer - från familjen till nationella och internationella relationer - strävar efter fredliga ickevåldslösningar

Recension

Bägaren och svärdet berättar en annorlunda historia om våra kulturella rötter. Den visar att krig och könskrig varken är heliga eller biologiskt förutbestämda. Riane Eisler visar i sin bok att kvinnor och män en gång levde samman i jämställda samhällen som vördade närande och fruktbarhet. Med införandet av den manliga dominansen ersattes kvinnliga värden av bekännelser till hierarki, aggression, makt och lydnad.

Sagt av Isabel Allende om "Chalice and the Blade": Somliga böcker är som uppenbarelser, de öppnar upp anden för annars oföreställbara möjligheter. "Bägaren och svärdet" är en av dessa magnifika böcker som kan transformera oss, inviga oss till grundläggande förändringar i världen. Med den mest medkännande vältalighet bevisar Riane Eisler att drömmen om fred inte är en omöjlig utopi.

Belägg för att det funnits forna samhällen mycket annorlunda organiserade än våra, är de många annars oförklarliga bilderna av en kvinnlig Gud i forntida konst, myter och till och med i historieskrivningen. Föreställningen om universum som en alltutgivande Moder har levt kvar (om än i modifierad form) in i våra dagar. I Kina, dyrkas fortfarande de kvinnliga gudomligheterna Ma Tsu och Kuan Yin som välgörande och medkännande gudinnor. Faktum är att antropolog P.S. Sangren lägger märke till att "Kuan Yin helt klart är den mest populära av de kinesiska gudarna." På samma sätt är dyrkandet av Maria, Guds moder, vidspredd. Trots att hon i den katolska teologin är degraderad till ickegudomlig status, är hennes helighet underförstått erkänd både genom att hon kallas Guds Moder och genom bönerna från de millioner människor som dagligen söker hennes medkännande skydd och tröst.

Emellertid, när de första spåren av sådana samhällen grävdes fram på 1800-talet, tog man för givet att de måste ha varit "matriarkala". När så vittnesbörden inte verkade stödja den slutsatsen, blev det åter vanligt att argumentera för att de mänskliga samhällena alltid har dominerats och alltid kommer att domineras av män. Men om vi frigör oss från den rådande verklighetsmodellen, står det klart att ett annat logiskt alternativ är möjligt: att samhällen, där olikhet inte nödvändigtvis betyder under- eller överlägsenhet, kan finnas.

Om samhällena före patriarkatet präglade av jämställdhet. Som var fredliga, högt utvecklade samhällen där människor levde i harmoni med varandra och naturen. Om gudinnedyrkan. Arkeologerna har bara funnit kvinnliga figuriner i markerna runt södra Europa och mellanöstern med 25000 år på nacken,nästan inga. Det handlade om fruktbarhetens lov. Gudinnekulturen var utpräglad under jordbrukskulturerna 7000-3500 f Kr även om det sista Gudinnetemplet revs först c.a 500 e Kr. Första återkomsten: Katarer, en religiös riktning växte sig stark i S Frankrike.År 1200 omfattade den fredliga katartron 2/3-delar av Europas folk. De utrotades.

Författaren till Bägaren och Svärdet, Riane Eisler, är en internationellt erkänd forskare, futurist, aktivist samt föreståndare för Center for Partnership Studies i Pacific Grove, California.

Nu äntligen på svenska!

En revolutionerande bok som ger dig den andra, mörklagda halvan av historien

Bägaren och svärdet berättar en annorlunda historia om våra kulturella rötter. Den visar att vår historieskrivning till stor del bygger på en myt och klargör att krig och könskrig varken är heliga eller biologiskt förutbestämda. Genom att väva ihop kunskap från arkeologin, konsten, religionen, sociologin och många andra vetenskapsområden visar Eisler att det funnits samhällen där män och kvinnor framgångsrikt arbetat tillsammans på lika villkor. Bägaren, symbolen för givande, samarbete och partnerskap, jämförs här med Svärdet, som symbol för våld och hierarkiska härskarsystem.

Slutligen och mest värdefullt ger Eisler ett alternativ att förstå och leva i det samhälle vi har skapat. Här finner vi också det hopp som många av oss behöver för att orka arbeta för en värld där vi inte längre använder våld som strategi för att hantera våra problem. Där vi på alla nivåer - från familjen till nationella och internationella relationer - strävar efter fredliga ickevåldslösningar."Bägaren och svärdet är en av dessa magnifika böcker som kan transformera oss, inviga oss till grundläggande förändringar i världen. Med den mest medkännande vältalighet bevisar Riane Eisler att drömmen om fred inte är en omöjlig utopi."Isabel Allende"Den viktigaste boken sedan Darwins Arternas uppkomst."Ashley Montagu, professor i antropologi

"Utomordentlig ur varje synvinkel... En mycket betydelsefull framställning av människans utveckling."

Nicholas Platon, f d chef för Akropolis Museum

"Varenda människa borde få chansen att läsa den."

The Chicago Tribune

"Bägaren och svärdet kan vara det mest betydelsefulla verk som publicerats i vår livstid."

Los Angeles Weekly"Vi ser nu att detta förhärligande av manlig makt och styrka inte bara förstör våra egna samhällen utan också håller på att göra jorden obeboelig. Är det då inte på tiden att vi inser att våra manliga ideal har gjort konkurs och ger kvinnor och kvinnliga värderingar den plats de förtjänar?"

Erik Dammann, grundare av norska Framtiden i våra Händer, i boken "Pengarna eller livet"

"Bägaren och Svärdet ger konkret form till ett hopp så många av oss bär inom oss: det att det finns ett annat sätt att skapa relationer och organisationer som ger näring till livet och som stöder mänskliga behov.

Marshall Rosenberg; Grundare av Nonviolent Communication.

Författaren till Bägaren och Svärdet, Riane Eisler, är en internationellt erkänd forskare, futurist, aktivist. Hon driver Center for Partnership Studies i Pacific Grove, California. Bägaren och svärdet är översatt till 20 språk, inklusive kinesiska, norska, spanska, danska och ryska.