Årsmöte/Konferens i Grästorp. Program

Årsmöte/Konferens i Grästorp den 8-­10 april

Program

Fredag 8/4, Ankomst till Kulturhuset i Grästorp. Vi finns på plats från

15.00. Enkel förtäring, inskrivning och presentation (information och

samtal) om inriktningen för FIVH i framtiden. Där ingår då även hem-
sidan, stiftelsen m.m. Och som kvällssaga en kort historik om den Mång-
kulturell maten i Grästorp och Växthus Oskars roll som plantskola för

lokala producenter.

Lördag 9/4, förmiddag. Dagen startar med en lättare frukost klockan

08.30. Därefter klockan 09.00 presenterar NordSyd i Grästorp sitt

vänskapssamarbete med Grästorps kommun för att förena ”vanliga”

Grästorpare och Nysvenskar. Därefter gör vi ett studiebesök och fika i

Gröna Villan, ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Omkring

klockan 11.30 siktar vi på att besöka Lokal Mat på landsbygden – Mäjens

Glass & Maräng! Vi får höra om ett lyckat företagskoncept. Vi får möjlig-
het att handla närproducerade produkter och vi avslutar besöket med en

läcker sopplunch.

Lördag 9/4, eftermiddag. Vi ägnar oss åt att BO, ARBETA OCH

LEVA I DET RIKA LANDSKAPET ­ HINDER OCH

UTMANINGAR! Det blir föredrag, diskussioner och nya friska idéer om

framtidens möjligheter och nödvändiga åtgärder: Tomas Gunnarsson,

Enaryd, stridbar debattör, talar om småbrukarvillkor i de storskaliga

drömmarnas samhälle. Någon från Nipaakademins företagarkluster i

Ramsele, informerar sedan om ett hoppfullt landsbygdsprojekt i glesbygd.

Gunilla Winberg och Kurt Gustafsson berättar därefter kort om nödvändigheten av att landsbygdens

glömda och dolda resurser kartläggs genom bygdeinventeringar. Om tiden

medger det kommer också Pelle Klasson att berätta om vikten av framtida

kunniga Bygdeombud.

Lördag 9/4, kvällen. Vi ordnar en kvällsaktivitet ute i Kroken vid Nos-
sans strand. Vid fint väder kanske vi kan erbjuda en flottfärd. Blir det

dåligt väder stannar vi kvar i Kulturhuset. Möjligheter till korta ”berät-
telser”, Det kan vara att Solweig från Vara berättar om rollen som aktiv i

Gröna Seniorer, Jonas spelar en trudelutt på sin altsaxofon och berättar

om rollen som Grästorps yngsta politiker och Gunilla & Kurt berättar om

sina resor i Sveriges glesbygd. Kvällsmaten blir korvgrillning vid aktivitet

i Kroken och i Kulturhuset blir det pajsnittar med sallad. Därtill rättvise-
märkt kaffe/the och kaka.

Söndag 10/4, förmiddagen. Dagen startar med en lättare frukost klockan

08.30. Därefter klockan 09.00 gör vi en summering av fredagens samtal

om FIVH:s inriktning inför FRAMTIDEN. Årsmöte i Kulturhuset börjar

10.00 och den formella delen beräknas vara avslutat 13.00. Det blir

förmiddagsfika av ekologiskt gott. Vi har sedan gemensam lunch på

Restaurang Växthus Oskar. Den som har tid kan gärna stanna kvar och

tillsammans med den nya styrelsen pratar vidare om föreningens framtid

Det kan finna många frågor och önskemål från årsmötesdeltagarna. Under

eftermiddagen gör vi en paus för en bensträckare för ytterligare en kopp

rättvisemärkt kaffe/the/hemmagjord saft, rättvisemärkta bananer och

kanske en Birgittas bulle. När vi alla är nöjda, men senast klockan 17.00

så avslutar vi dagens träff och bestämmer oss eventuellt för en ny

mötesdag när det blir vår ute i Kroken vid Nossans strand.

VÄLKOMMEN till Grästorps Kulturhus hälsar

Gunnel Lundmark Solweig Andersson Jonas

Blomster

Vi är alla medlemmar i Framtiden i Våra Händer!