Livsstil

Vi lever i ett rikt land med stor social trygghet och ett överflöd av varor och tjänster. Det är lätt att bli slav under en allt större konsumtion. Allt flera av oss i den rika världen mår dåligt av detta. Livsglädjen har försvunnit för många.

Vi Framtiden i våra händer har inga trollformler eller piller att dela ut, men vi kan komma med några goda råd. Ett sådant råd är att då och då sitta ner och fundera en stund på universums oändliga storhet och vår egen litenhet.

Fundera också en stund på det mirakel som vi kallar livet. Hur kort det är och hur vi kan använda oss av denna gåva.

Det kan betyda mycket både för en enskild person och för hela mänskligheten vilken livsstil vi väljer. För det är ett val.

Livsstil

Vi behöver verka för en livsstil som inom naturens ramar ger en hållbar livskvalitet för världens människor, djur och allt levande.

Det krävs en ny förståelse för  människans påverkan på planeten och att det finns planetära gränser.  Att fler blir medvetna och ändrar livsstil är bra men är inte tillräckligt. Samhället måste göra den nya livsstilen möjlig.

Medborgarutredningen

Vår livsstil

Medborgarutredningen inom Klimataktion har under hösten 2015 och våren 2016 haft introduktionsmöten som följts upp av studiecirklar. Här följer ett utdrag ur rapporten från studiecirkeln om livsstil.

Tillväxt eller överlevnad

Sambandet mellan löneutveckling och överutnyttjande.

Det är dags att fundera över vilket ansvar fackförbunden har för överutnyttjande av jordens resurser. Sambandet mellan lönekrav och köpförmågan är tydlig. Vad väljer vi?

Tillväxtslaveriet

När alla har blivit slavar finns inte längre någon annan part att strida mot än sig själv. Vi medverkar alla i en samhällsprocess, där ständig materiell ekonomisk tillväxt är påbjuden, i konkurrens med andra nationer och folk över hela jorden. En årlig välståndsökning anses nödvändig.