Utställningen Frön för framtiden

Frön för framtiden måste sättas redan nu!

Om vi inte ändrar vår samhällsmodell och vår livsstil så kommer våra barn och barnbarn få det väldigt svårt att leva på denna planet. Miljömagasinet presenterar här utställningen Frön för framtiden med en lång rad existerande exempel på hur ett klimatsmart samhälle kan komma att se ut.

Till Klimatriksdagen 2018 gjordes en skärmutställning med positiva exempel på konkreta omställningsarbeten och miljöanpassningar som visar på den kreativa bredd, djupa engagemang och den förståelse som finns för att vi måste ändra mycket i vår livsstil och vårt förhållande till planetens begränsningar.

Utställningen Frö för framtiden är framtagen för att enkelt kunna ställas upp i olika sammanhang. Intresserade kan ta kontakt med varis@bokalders.se

Om utställningen

Vi håller snabbt på att förstöra livsbetingelserna på vår planet. Den samhällsutveckling som pågår är inte hållbar. Om alla skulle leva som vi gör i Sverige så skulle det behövas fyra jordklot. Vi har ingen tid att vänta … Klimatkrisen är ett faktum!

Om förnybara alternativ – ENERGI (sid. 2-5) Vi kan inte fortsätta att använda oss av fossila energikällor eftersom användningen av fossila bränslen leder till stora utsläpp av koldioxid. Det finns andra energikällor, förnybara energikällor såsom sol, vind, ved och vatten.

Om transportsektorn – BILEN (sid. 6-8) Vi måste bygga samhällen som inte kräver ständiga och långväga transporter och utveckla transportsystem som inte är fossildrivna.

Om livsmedelssektorn – BIFFEN (sid. 9-11) Vi måste bort från en livsmedelsförsörjning som bygger på import av billiga livsmedel och på en storskalig användning av konstgödsel och pesticider. Om byggande – BOSTADEN (sid.12-13) De flesta hus som finns använder onödigt mycket energi. De befintliga husen är dåligt isolerade och kan energieffektiviseras.

Om konsumtionssamhället – BUTIKEN (sid. 14-15) Vi måste bort från slit och slängsamhället, vi använder alldeles för mycket råvaror, kemikalier, energi och vatten i vår produktion av produkter med kort livslängd. För ett balanserat ekonomiskt system – EKONOMI (sid. 16) Den viktigaste drivkraften i vårt samhälle är det ekonomiska systemet men fler och fler inser att även vårt rådande ekonomiska system måste förändras.

Varis Bokladers