Miljö och klimat

Sedan miljoner år tillbaka har jordens klimat enbart berott på naturens inneboende – och mirakulösa – krafter. Det klimat som finns runt om i världen skulle varit detsamma även om det inte funnits några människor. Nu står det klart att den industrialisering som började på 1800­-talet och sedan dess har ökat i allt snabbare takt innebär en mätbar påverkan på klimatet.

Det blir varmare, inte mycket men så mycket att havsvattnet långsamt blir varmare. Därmed höjs vattenytan och stora landytor blir översvämmande. Vi i Framtiden i våra händer har ett mål att ge ett bidrag till den nödvändiga folkbildningen när det gäller klimatet.

Vi vet också att riksdag och regering måste ha folkets stöd för att kunna införa lagstiftning som är nödvändig för att effekterna av klimatförändringarna, i Sverige och övriga världen, ska medför så liten skada som möjligt.

Medborgarutredningen

Global rättvisa - Sveriges fotavtryck

Medborgarutredningen inom Klimataktion har under hösten 2015 och våren 2016 haft introduktionsmöten som följts upp av studiecirklar. Här följer ett utdrag ur rapporten från studiecirkeln om Global rättvisa, avsnittet om Sveriges ekologiska fotavtryck.

IPCC:s nya rapport 2018

Sammanfattning av slutsatserna

Vi vill ha minsta möjliga uppvärmning. Annars går det riktigt åt helvete. Jorden som vi känner den med allt den ger är på väg att rinna ur våra händer och ersättas av nåt mycket farligare. Det är bokstavligt talat livsfarligt för hela världen.