Bo & bruka

Vill du bidra till att återbefolka landsbygden? Hus som står tomma och mark som inte brukas är resurser som måste börja användas!

Har du ett hus till övers eller mark som inte brukas?  Gå till kärngårdsrörelsens nya hemsida karngardar.nu för att annonsera!