Fäboden Svedbovallen

Det finns några verksamma fäbodar öppna för besökare i skogarna utmed Ljusnans flod- och sjöstråk i Hälsingland.

En av de tre fäbodarna på Svedbovallen förvaltas av Ljusdals kommun och sköts av aktiva brukare via Hembygdsföreningens försorg. Anpassningar för besöksturismen är här påtagliga.

Gårdsbutik, kaféverksamhet och kök för att tillvarata mjölk för osttillverkning, brödbak och syltkokning har fått en egen helt ny byggnad mellan de grå gamla husen. Något ovarsamt inpassat och gestaltat, kan man få tillägga. Hantering av livsmedelsprodukter i dag kräver lite extra även på en gammal fäbod.

Vid tolvtiden, en vardag i juli var där fyra-fem bilar med sammanlagt bortåt tolv-femton personer. De små pigga getterna var omsvärmade av barn, vid butiken var ostförsäljningen påtaglig och vid borden ute på tunet dracks kaffe under solens heta strålar. Något läskande fanns väl också att köpa.

En av de fyra korna i hagen

Fyra kor betade hemma i de gärdsgårdshägnade hagarna. Vi fick inte tillfälle att ställa frågan om hur många kor som var ute på skogsbete. I fähuset kunde man ändå se flera små tomma bås.

I de obetade hagarna och runt de inte brukade fäbodarna växte gräs och blommande örter av många slag. Att stugor och hus ändå var nyttjade på olika sätt kunde spåras i små klippta stigar fram till verandor och dörrar.

Alla tre fäbodarna var naturligtvis än i drift. Gårdarna nere i de mer uppodlade dalstråken drev på våren sina kor och getter hit upp för att ta tillvara de resurser som fanns och ännu finns i skogarna och på de röjda fäbodvallarna. Det var ett sätt att få hemgårdens tillgångar av bland annat av djurfoder att räcka över vintern för de hemtagna djuren.

Självhushållet i övrigt berikades av fäbodsommarens tillvaratagna och förädlade tillgångar. Mjölken blev till smör och ost, skogens bär till sylt och saft för tiden fram till nästa vår. 

Man kan vistas länge på en fäbodvall. och om man vill känna, lyssna in, ekon från några decennier bakåt i tiden är det bäst att sitta tyst och stilla i gräset med ryggen lutad mot en grå gärdsgård. Det får tyvärr för vår del bli en annan gång, får vi trösta oss med, när vi rullar nedför backen på den gropiga grusvägen bort från Svedbovallen. 

Besök sommaren 2021.
Text och bild Gunilla Winberg och Kurt Gustafsson.

%d bloggare gillar detta: