Ekosmåbruket på Tjärnviks gård

Vi blir rejält försenade till besöket hos Anders Persson på Tjärnviks gård på norr i Söderhamn, bortom Vägbro på vägen ut mot Skärså fiskeläge.

Den som inte är modern och har GPS i bilen får utstå den nervösa tidsjakten. Men Anders, som ringt och undrat var vi befann oss kommer oss tillmötes när vi till sist kör in på gårdsplanen. Innan ett annat inbokat möte för Anders har vi över en timma på oss för lite närmare inkänning i livet på Tjärnvik och vad som förevarit.

Familjen har bott på Tjärnvik i många år men har först de senaste åren kommit att utvecklas som ett småbruk för såväl grönsaksproduktion som för kursverksamhet och arbetsträning. – Senaste tillskottet är tre kor som blir en komplettering av verksamheten som ekologiskt småjordbruk, förklarar Anders.

Anders Persson med en av sina kor..

– I grunden är jag serietecknare och har under flera decennier arbetat som sådan.  Serien 91-an Karlsson kanske många ännu minns. Landsbygdsfrågor och omställning för en hållbarare samhällsutveckling har under tjugohundratalet mer och mer kommit att bli det nya arbetsfältet.

Anders initiativ att varje år arrangera en framtidsvecka i Gävleborgsregionen kom att ge gensvar lite här och var i Sverige. Detta innebar efterfrågan på hans idéer med en ny uppgift som inspirerande folkbildare i olika sammanhang. Här ligger tecknandets konst alltid väl till pass som en resurs.

Framtidsveckan innebar att genom uppvisning av olika omställningsinitiativ i regionen inspirera till andra sätt att arbeta för en mer hållbar samhällsutveckling. Framtidsveckor arrangeras nu varje år på flera platser i landet.

Senare årens världsutveckling och coronapandemins avspärrningar mm, har uppenbarat stora brister i Sveriges förmåga till självförsörjning. Det har givit Anders ytterligare kraft till att lyfta fram ekoodlandets viktiga roll och förståelsen av en ökad inhemsk matproduktion. Det allt mer industrialiserade jordbrukets utveckling och livsmedelsinporten måste modifieras.

– På Tjärnviks gård bedrivs odlingen av rotfrukter och bladgrönt, försäljningen samt kursverksamhet genom vårt sociala företag, säger Anders. Det är kurser i Komvux regi. Odlingarna på gården är Kravcertifierade.

Lilla försäljningsboden och jordkällaren.

– Ur försörjnigssynpunkt är det viktigt att även ekologiskt drivna småbruk och kärngårdar ska kunna ge dess brukare tillräcklig ersättning för sitt arbete, påpekar Anders. Själv är han med i styrelsen för Riksförbundet Sveriges småbrukare och org. Framtiden I Våra händer, FIVH / Kärngårdar.

Innan vi måste bryta mötet med Anders tar han oss med till det stora uthuset som bland annat en gång inreddes som tecknarstudio/ateljé med stora utrymmen och som nu kan användas i de teoretiska kursmomenten mm.

Vi kommer att träffa Anders för mer information framöver om utvecklingen på Tjärnviks gård i kommande FIVH-möten och i arbetet med vidareutveckling av nätverket Kärngårdar.

Besök sommaren 2021.
Text och bild Gunilla Winberg och Kurt Gustafsson.

%d bloggare gillar detta: