Kurser för självförsörjning

Många folkhögskolor erbjuder i dag kurser av självförsörjningskaraktär, med olika omfattning och innehåll.

En stor del av dem är odlingskurser, andra är mer inriktade på entreprenörskap. Ett gemensamt tema för kurserna är att ge människor förutsättningar att skapa sig ett rikare och mer mångfasetterad liv på landsbygden och därmed bidra till en bättre balans mellan stad och land.

De flesta kurserna berättigar till studiemedel.  Vi rekomenderar att ta del av skolornas kursprogram.

Färnebo folkhögskola 

Omställning och småskalig odling.
Färnebo folkhögskola ger just nu utbildningarna Småskalig ekologisk odling och Omställningsakademin, båda på distans och halvfart.

I februari startar vi en 1-årig heltidsutbildning
"Omställningspiloterna" och under kommande året erbjuder vi även tre
distanskurser: Pröva på minijordbruk, Solenergi tillsammans och
Ekoekonomi och demokrati.

Hör av er om ni har frågor eller vill ha mer
information. Eller om ni vill få några kursaffischer eller foldrar per
snigelpost. Ni når mig på 076-0729858 
Med vänliga hälsningar, Jonathan Korsar, lärare


farnebo.se

Mullsjö folkhögskola

Småbrukarlinjen - självhushållning och hållbar livsstil.
Småbrukarlinjen är en bred kurs för dig som vill lära dig om självhushållning och hållbar livsstil.
www.klaralv.se

Mora folkhögskola

Ekologisk odling och hållbar livsföring.
Skattungekursen - ekologisk odling och hållbar livsföring.
www.morafolkhogskola.se

Klarälvdalens folkhögskola

Självhushållning.
En ettårig kurs i självhushållning ges i Kretsloppshuset i Sunne.
klaralvdalens-folkhogskola

Karlskoga folkhögskola

Småskalig odling.
Karlskoga folkhögskola ger en kurs som heter Agroekologi - småskalig odling i praktik och perspektiv.
karlskogafolkhogskola.se

Holma folkhögskola

Resilient entreprenörskap.
Holma folkhögskola ger kurser i bland annat resilent entreprenörskap och skogsträdgårdsodling. Vårterminen 2017 startar en allmän kurs med omställningsprofil.
www.holmafolkhogskola.se

Hola folkhögskola

Hållbarhet och omställning.
Hola folkhögskolas profil är Kultur, Hälsa och Miljö.Skolan ger kurser i ekofilosofi, ekobruk och hållbart leverne på landsbygden.
www.hola.se

Albins folkhögskola

Hållbarhet och omställning.
Albins folkhögskola ger en ettårig kurs som heter Gobal förändring - hållbar värld.
www.albins.nu