Kulturkooperativet på stationen Bredsjö

Förutom järnmalmsbrytningen var Bredsjö herrgård under tio års tid (1980-1990) centrum för Sveriges arbetarteater. Här bedrevs utbildning i sceniskt framträdande för fackligt anslutna och andra som stod arbetarrörelsen nära.

En ny hållplats för tågen har byggts en bit bort från det gamla stationshuset, som syns i bakgrunden.  Foto Nils Öberg/Creative Commons  

Vi besöker kulturkooperativet i Bredsjö en regnig dag i början av maj. Sedan bildandet 1993 huserar de i den gamla stationsbyggnaden, där den forna väntsalen har blivit till ett inspirerande allrum för  många aktiviteter. Det finns också planer på att inreda den gamla stinsbostaden på övervåningen till ett vandrarhem för kulturarbetare med projektarbeten.

Järnvägen är inte nedlagd, men ”hållplatsen” av enkel modell har flyttats en bit ifrån stationshuset. Här stannar fortfarande ett antal tåg per dag på sträckan  Göteborg – Falun.  Kulturkooperativet drivs av tre personer. Vi träffar två av dem, Gunilla Josefsson och Alf  Wikström. De berättar för oss om sina aktiviteter som går ut på att utbilda i dokumentär  scenkonst som ett sätt att ta till vara vars och ens erfarenheter enligt mottot ”Alla har en  historia att berätta” – en utbildning som också kan sägas föra vidare de stolta traditionerna  från Arbetarteaterns tid i Bredsjö.  

Människors berättelser  

Verksamheten bedrivs på flera platser. I stadsdelen Baronbackarna i Örebro arbetar man just  nu med att locka fram människors egna berättelser. De har delat med sig av viktiga händelser  i sina liv som sedan ska framföras inför publik enligt metoden: forska, forma, förmedla – och  till slut – fest.  

Ett annat projekt som kulturkooperativet bedriver sedan 2004 är ett fredsläger i samarbete med internationella arbetslag. Två veckor i juli kommer ett femtontal ungdomar från hela  världen till Bredsjö för att på dagtid arbeta med renovering av stationshuset och på kvällstid  få teaterlektioner och umgås.  

– Det är väldigt populärt att komma hit, berättar Gunilla och Alf nickar instämmande.    De arbetar också tillsammans med Studiefrämjandet med att utveckla metoder för ledarut- bildning inom den dokumentära scenkonsten.  Bergslagsdansen, som är en slags lokal musikalteater med många glada amatörer i alla åldrar.  spelas tre helger i juli i den nedlagda Södra Hyttan i Bredsjö. 

Innan vi lämnar Gunilla och Alf i stationshuset hinner vi prata lite om bygdeinventeringar.  Det gäller den utredning om ödehus som gjorts i Kristdala socken i Oskarshamns kommun; den  har följts upp av föreningen Framtiden i Våra Händer med brev till alla 24 länsbygderåden i  Hela Sverige Ska Leva angående deras intresse för att göra andra, liknande inventeringar. En  tredjedel har svarat positivt.  

Positiv utvecklingsspiral  

När vi i det fortfarande strilande regnet tar oss till bilen ser vi att ett litet växthus finns på  plats ute på gården, och att förberedelser är gjorda för grönsaksodling genom att höga röd- målade odlingslådor står utplacerade i ett sinnrikt mönster. Allt är förberett, men ännu är  det för tidigt att så och plantera här i trakten.  Vi har fått instruktioner hur vi avslutningsvis ska hitta till byns senaste celebritet, fjällkon  Betsy med sin nyfödda kalv, som blivit en samlande symbol i trakten. Kon och kalven har sju an- delsägare som får mjölka varsin gång per vecka och som belöning får de 10-15 liter, som Betsy  ger dagligen. 

Samarbetet mellan de sju andelsägarna har blivit en positiv utvecklingsspiral i en bygd som  drabbats hårt av industrinedläggningar och i dess kölvatten en minskande befolkning.