Hultabygdens Kretsloppsförening

Hållbara Bygder Hultabygden: , Omfattar byarna Hulta, Sandebo och Däneskebo med omnejd som ligger 30 km söder om Linköping. Hultabygdens kretsloppsförening består av ett 30-tal hushåll Basvaror såsom mjölk och kött går att köpa från jordbruket. Det sker ett samarbete mellan lantbrukaren som upplåter en bit färdigbearbetad jord för potatisodling och konsumenterna som sköter rensning och skörd. Närproducerade basvaror såsom mjölk och kött går att köpa från jordbruket. Flera av medlemmarna har egna odlingar där en del av vinterbehovet av grönsaker produceras. Många eldar med ved för uppvärmning av hus och varmvatten. Jordbruket har en solkraftsanläggning som producerar gårdens elbehov. Dessutom finns tre andra solkraftsanläggningar i området. Urinsorterande toaletter (18 hushåll), spridningen utföres av en lantbrukare på åkermark Börje Johansson, mobil 0708-850176, e-post sofiehill@glocalnet.net Hultabygdens Kretsloppsförening, hemsida www.hultabygden.se