Holma folkhögskola

Resilient entreprenörskap.

Lund

Holma folkhögskola ger kurser i bland annat resilent entreprenörskap och skogsträdgårdsodling. Vårterminen 2017 startar en allmän kurs med omställningsprofil.