Bygdeutveckling

Besök i Kvarnbränna

Bankdirektören flyttade hem

På vår resa i nordvästra Norrland har vi, Gunilla Winberg och Kurt Gustafsson, kommit till Sorsele för att besöka Kvarnbränna Handelsträdgård.

Nordvästsvenk bygderesa

En berättelse om en 275 mil lång resa från Mora upp till Sorsele och ner till Orsa, för möten med människor i bygdegrupper och företag. För att lyssna, lära och diskutera bygdens frågor och våra idéer om inventering av hembygdens resurser för att visa att här finns plats för för fler att bo, arbeta och leva sina liv.

Obebodda hus en utmaning

Gunilla Winberg och Kurt Gustafsson har besökt Kristdala och upplevt den starka viljan att med hjälp av inflyttning och nyföretagande få hela den vackra bygden att åter blomstra.

Kulturkooperativet på stationen Bredsjö

Förutom järnmalmsbrytningen var Bredsjö herrgård under tio års tid (1980-1990) centrum för Sveriges arbetarteater. Här bedrevs utbildning i sceniskt framträdande för fackligt anslutna och andra som stod arbetarrörelsen nära.

Besök i Marsliden

I Marsfjällets skugga

Vår nordvästsvenska bygderesa förra sommaren gick över fjällplatån på Vildmarksvägen förbi Stekenjokk, gruvorten som kom av sig. Vi skulle ner till Saxnäs på kvällen för två dagars spaning i ”Marsfjällets skugga”.

Kurser för självförsörjning

Många folkhögskolor erbjuder i dag kurser av självförsörjningskaraktär, med olika omfattning och innehåll.

En stor del av dem är odlingskurser, andra är mer inriktade på entreprenörskap. Ett gemensamt tema för kurserna är att ge människor förutsättningar att skapa sig ett rikare och mer mångfasetterad liv på landsbygden och därmed bidra till en bättre balans mellan stad och land.

De flesta kurserna berättigar till studiemedel.  Vi rekomenderar att ta del av skolornas kursprogram.

Färnebo folkhögskola

Omställning och småskalig odling.

Färnebo folkhögskola ger just nu utbildningarna Småskalig ekologisk odling och Omställningsakademin, båda på distans och halvfart.