Besök på Bäckedals folkhögskola i Härjedalen

Den enda folkhögskolan i Härjedalen, belägen i Sveg, invid mäktiga Ljusnan, är på väg att stänga inför en månads sommaruppehåll, när rektor Magnus Arreflod tar emot oss för ett samtal om skolans verksamhet.

I dörren till elevernas växthus

Magnus Arreflod har en mångsidig bakgrund trots sin relativa ungdom. Han har varit verksam som folkhögskollärare, som kommunpolitiker och som engagerad inom miljörörelsen.

Under sin tid som politiker var han delaktig i arbetet med uppbyggnaden av RETUNA – Sveriges första och största Återbruksgalleria utanför Eskilstuna

Enligt Magnus Arreflod har Bäckedal valt Hantverk och Hållbar Kunskap som sina profilområden.

– Det belyser vi genom följande kurser:

Människan, Natur och Teknik – en kurs i historiska hantverk som belyser människans praktiska kunnande i förhållande till material som sten, ben, trä, järn, skinn och textil.

– Kursen är en av skolans äldsta och har funnits i fyrtio år med möjlighet att studera en eller två terminer.

Hållbar kunskap – en ettårig kurs som koncentrerar sig på fjälljordbruk, där eleverna får praktisera på Lillhärjeåbygget – ett småskaligt gårdsbruk i väglöst land, i sydvästra Härjedalen som ägs och drivs i regi av Region Jämtland-Härjedalen.

Regenerativt lantbruk och holistic management är en kurs som vill ge deltagarna kunskap i ett varsamt jordbruk kombinerat med djurhållning, som gör att mullhalten i jorden förbättras vilket ger grödor med högt nutritionsvärde.

– Kursen har bara gått i ett år, men har blivit så efterfrågad att en tredubbling av antalet deltagare har skett inför höstens kurs, säger Magnus Arreflod.

– En annan sak som är en stor tillgång för Bäckedal är den skogsmark som omger skolan. Den har våra kurser stor nytta av och ger oss både naturupplevelser och material till våra hantverk.  

Samtalet fortsätter och vi kommer in på en av skolans stoltheter. Det gäller kurserna i garvningsteknik baserade på inhemska traditioner, en unik utbildning, där man bland annat använder bark, fett och ägg i stället för kemikalier i form av krom, som ger stora skador på miljö och människor.

Efter fem terminers studier kan eleven göra ett gesällprov som traditionell garvare, en hantverkstradition som alltid varit kvinnodominerad. (Läs en intervju med skolans nestor på området, Aja Pettersson, i Hemslöjd nr 5 2019.)

Magnus Arreflod berättar vidare att deltagarna på kursen Hållbar kunskap även får pröva på slakt och styckning och tillvaratagande. I samarbete med småskaliga producenter får de också lära sig mathantverk.

Vi enas om att det finns ett stort intresse för återflytt till landsbygden och att därför efterfrågan på hus är omfattande. Ett stort antal outnyttjade hus med varierande renoveringsbehov finns utspridda över landet. Bäckedal kommer därför att i samarbete med Jamtli i Östersund starta en ny kurs i byggnadsvård hösten 2022.

Vi tackar för ett intressant samtal som visar att Bäckedals folkhögskola ligger i framkant beträffande tidens viktiga frågor och hoppas att kunna återvända ett annat år för att också intervjua några av skolans kursdeltagare.

Besök sommaren 2021.
Text och bild Gunilla Winberg och Kurt Gustafsson.

%d bloggare gillar detta: