Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Yoghurt och hästar på Nyliden

Strax utanför Vännäs ligger Nylidens ekogård. Som ofta får vi vägvisning via telefon den sista sträckan. Kärngårdarna ligger ofta väl inbäddade i landskapet och är inte alltid lätta att hitta fram till.

När vi väl är framme möts vi av en stor inbyggd gårdsplan med boningshus, stall och ladugård  och en stor lada på bortre sidan. På planen vittnar fordon, ensilagebalar och diverse verktyg  och redskap om många aktiviteter. 

En man skyndar förbi och vi stoppar honom i tron att det är Fredrik Vennberg, men det visar  sig vara en halvtidsanställd som hjälper till med småsnickerier och all form av underhåll, som  behövs på en gård av Nylidens storlek.  Efter en stund dyker Gunvor Vennberg upp. Trots många aktiviteter, bland annat i gårdsmejeriet och för att det är skolavslutningsdag för tre av de fem barnen, hinner hon sitta ner  med oss för att prata lite om gården och den verksamhet, som bedrivs där. 

- Vi brukar ganska mycket åkermark, 25 ha, berättar Gunvor. Vi odlar enbart ekologiskt  (Krav). Dessutom har vi 8 ha skog, cirka 3,5 ha bete och ängsmark och 1000 kvadratmeter 

- Vi har sex fjällkor, tre brukshästar, höns, grisar och två katter, fortsätter hon medan hon  bjuder oss och sin anställde på kaffe.  Det som upptar Gunvors tid mest för närvarande är arbetet med det lilla gårdsmejeri, som  Fredrik och hon startade i januari i år. Basen är de 55-75 liter mjölk per dag, som de får  från sina sex fjällkor. Av den görs yoghurt, matyoghurt, yoghurt med vaniljsmak, fil, kvarg  - Vi har kommit i gång ordentligt, säger hon glatt och tittar på klockan, eftersom hon måste  passa yoghurttillverkningen i dag. 

Hur kommer ni i kontakt med intresserade konsumenter? undrar jag.  – Jo, vi går fram på fl era sätt, säger Gunvor, dels genom direktkontakter med några specialbutiker, hotell och storkök i Umeå, dels genom utannonsering på en hemsida, som en person  i Östersund har satt upp, som hitintills omfattar gårdar i Jämtland och Västerbotten.

– Vi säljer också direkt här hemifrån. Mejeriprodukter säljs året runt, potatis och rotfrukter vid säsong. Korna får mestadels egenodlat vallfoder, men vi köper in korn från en annan  ekobonde för att locka korna till mjölkningen, fortsätter Gunvor. Vi hässjar dessutom en del  av det hö och den havre som vi odlar.  Hur många hästar har ni? undrar jag som redan sett en häst i arbete på en åker en bit bort.  – Vi har tre avelsston, två har vi själva fött upp. De är elva, sju och tre år gamla. De har nyligen blivit betäckta och är med föl, därför kan vi tänka oss att sälja en av dem. 

På vägen bort till fältet, där Fredrik sår havre med en av hästarna, berättar Gunvor att hon  redan när hon var liten var intresserad av hästar. När hon sedan gick på naturbruksgymnasiet, vaknade hennes intresse för hästdrift inom jordbruket. Så träffade hon Fredrik som  också tyckte om att köra häst och tillsammans gjorde de slag i saken.  Väl framme vid fältet, får vi närmare beskåda den nu för tiden ovanliga synen med en enbets såmaskin, dragen av en nordsvensk brukshäst i samarbete med en gående såningsman. Vi  beundrar de raka sådragen och får hälsa på hästen, när ekipaget tar paus efter en stund. Den  äldsta dottern, 13-åriga Edit, är på plats för att hjälpa pappa med att fylla på ny säd i sålå-  dan och ge hästen mellanmål i form av en säck hö. Det blåser rejält och är ganska kyligt ute  på åkern, så vi drar oss tillbaka mot bostadshuset.

På återvägen beundrar vi husets nylagda  spåntak, ett arbete som Fredrik och Gunvor själva utfört.  När vi uttrycker vår uppskattning av deras mångsidiga arbete, understryker Gunvor att de  fått mycket hjälp från många håll bland annat stöd från Karen Borup-Jörgensen på Högås getagård och från Gerd Arnqvist på Hörnsjö gård som har tjurar av fjällkoras och hjälpt dem  med betäckning av deras egna kor. 

Text Gunilla Winberg  Foto Kurt Gustafsson