Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Wålstedts gård

”Över floden in bland träden”, så minns jag titeln på en roman av Hemingway för många decennier sedan. Och nu, vid Dala Floda kyrka, över den långa rödmålade hängbron, helt i trä, till andra sidan Dalälven. In bland träden och bort förbi gårdar i radbyn Näbbäcksholen till Hagen 13 och familjen Wålstedts lantbruk.

Man kan tro att man är framme vid flera gårdar efter byvägen, för både här och där, mellan husen är åkrarna belagda med fiberduk eller uppfårade efter potatissättning. Allt är tecken på att något utöver vanligt lantbruk pågår här. Svaren får vi efterhand. Utöver  gårdens egna arealer på 78 hektar odlad mark, arrenderar Wålstedts, för sina  rotfrukts- och grönsaksodlingar en hel del mark.

Det krävs stora arealer när man tillämpar ekologisk odling med sex års växtföljd.  I en liten paus för påfyllning av plantbrätten, (sammansatta av småkrukor av plast med en planta i varje), får vi en pratstund med Trygve. Han berättar att planteringen sker i tre omgångar under försommaren för att hela tiden kunna leverera nyskördade produkter. Det betyder då också att plantuppdragningen i växthuset hemma på gården måste anpassas därefter. 

– Mycket av det vi odlar säljs under varubeteckningen ”Dalaodlat”, där 13 odlare samarbetar. Alla är inte ekoodlare. För vår egen del levererar vi en hel del till Biodynamiska föreningen. Men vi säljer också på Bondens marknad och i vår gårdsbutik.  Men så är sättmaskinen fylld igen med nya plantor och ekipaget rör sig ut på fältet på nytt för sättning av flera långa rader av kål. En annan dag kanske utplantering av sallad. De känsliga små plantorna ska, en första tid, även täckas med fiberduk så att de får en gynnsammare start. 

Ett annat liv

Hemma på gården är det lite lugnt och stilla en sådan här vardag. Tillsynes stilla måste väl tilläggas, för i mångfalden vi möter finns liv: De sprättande, kacklande hönsen i sina hagar, de värdigt promenerande påfåglarna och fåren med sina lamm i vinterfållorna med den stora vaktande hunden. Hunden som ska skrämma vargarna på flykten när de blir för närgångna. Men så har vi också ett annat liv, tyst växande, groende: De nya små plantorna i olika utvecklingsstadier. Många plantbrätten står på rad i växthusvärmen i väntan på kommande planteringsomgångar. En pall lastad med flera hundra plantor av isbergssallad står färdig för uttransport.  Naturbrukandets puls förmärks så starkt en sådan här dag på senvåren. Det är så mycket som ska ta plats, komma igång inför sommaren. Tid kan inte spillas i onödan om man ska vara med i samhället där allt är så starkt beroende av varor och  tjänster från de agrara näringarna. Och där man själv också ska skapa sin lön. 

Efter vägen, en bit bort från gården, träff ar vi på Per tillsammans med en medhjälpare i färd med upprustning av fårens sommarhagar. Det är mycket bråttom nu att få ut dem för fritt betande av det snabbt växande gräset. Hagarna är hägnade med tretrådigt elstängsel. Bra med rejäla hägn, inte minst, som ett första skydd mot vargarna, och kanske också för någon kringströvande björn. Den stora vallhunden får gå med ute bland fåren hela tiden som en extra väktare, säger Per.  Varje dag en utmaning

Vår nyfikenhet på Wålstedts lantbruk har krupit under huden. Vad är det inte som måste ske under årets alla dagar? Här finns inget löpande band med förutsägbara händelser. Varje dag är en ny utmaning. Vi vet också något annat som vi en gång skulle vilja berätta om: Ullspinneriet här på gården. Men, vi får ge oss och färdas bort genom den långa byn, över röda bron, ut på vägarna genom andra bygder fyllda av naturbrukandets äventyr och vedermödor. Och som för det mesta; den inre rösten som säger: En dag ska vi komma åter.

Text: Kurt Gustafsson i samarbete med Gunilla Winberg
Foto: Gunilla Winberg 


Kontakt: Wålstedts lantbruk, Näbbäcksholen, Hagen13,78044 Dala Floda
walstedtsgard.se