Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Vattenprojektet Aquabrava

Vattenvårdsprojektet Aquabrava i Katthammarsvik på Östra Gotland – drivs av engagerade medborgare.

Eva Frölander, som är sekreterare i den ekonomiska föreningen Jordgumman, kommer och hämtar upp oss en solig sommareftermiddag i Katthammarsvik på östra Gotland. Tillsammans med henne ska vi få se det våtmarksprojekt, som sysselsatt henne, några av hennes markägande grannar i Vattencirkeln och föreningen sedan starten 2004.

På väg mot hennes gård, där vattenvårdsprojektet en gång startade, berättar Eva om hennes och grannarnas önskan att öka grundvattentillgångarna i området.

Så småningom kom man fram till att genom ett system med sammanlänkade våtmarker i form av dammar förbundna med meanderliknande diken fördröja vattnets flöde genom landskapet och på så sätt minska utsläppet av närsalter som tex kväve och fosfor till Östersjön. De ville också öka den biologiska mångfalden och själva få bättre tillgång till vatten för djur och människors bruk.  

Eva tar oss med ut i naturen för att vi själva ska få se hur vattnet kommer från de mer höglänta områdena och rinner genom damm efter damm utan pumpanordningar bara med utnyttjande av den naturliga topografin och grävda diken och dammar. Skönheten i landskapet är slående, vattnet porlar och mängder av blommor, fåglar och grodor trivs i området, som nu innefattar åtta utgrävda dammar på sammanlagt cirka tio hektar, tillhörande ett antal grannfamiljer.

Vi besöker flera av dammarna, en del bevuxna med kaveldun och andra vattenväxter, som suger upp de skadliga närsalterna.  Grannens får dyker upp och följer oss kärvänligt i spåren.  Vid första dammens klara vattenspegel berättar Eva om den vård av våtmarkerna som hon använder och speciellt då det ofta halsbrytande sättet att slå med lie i dammarna för att minska antalet oönskade vattenväxter.

Tillbaka på Evas gård bjuds vi in i bostadshuset efter att först ha hälsat på kossan Runa den enda kvarvarande kon på gården. Hon är nitton år och numera en medlem av familjen.  Sittande i Evas vardagsrum får vi ta del av Jordgummans spännande framväxt med olika intressegrupper i s.k. deltan, där det förutom vattenvårdprojektet fanns deltan som behandlade nya ekonomiska system, olika kulturyttringar och odlingsprojekt.  

– Man hade ambitiösa redovisningar av verksamheten fyra gånger/år, som tidsmässig sammanföll med vinter/sommarsolstånden och höst/vårdagjämningarna.  Efter att ha beviljats statligt LOVA-stöd till projektet Vattenvård Ängmansviken 2009 – 2012 och senare fått ett Leaderbidrag till Vattenvård Aguabrava 2011 – 2013 har nu den ideella föreningen Aquabrava tillsammans med Jordgumman och markägarna i Vattencirkeln lyckats slutföra sitt projekt att öka tillgången till både ytvatten och grundvatten, vilket var syftet.  

Vi tackar Eva Frölander för en entusiastisk genomgång och beskrivning av Vattenvårdsprojektet Aquabrava i Katthammarsvik och återvänder till Kalkpatronernas hus, där vi bor.  Följande dag inne i Visby pågår Östersjöveckan med undertemat Utmaningar och möjligheter i Östersjöregionen. Ett tema är Var kommer dricksvattnet ifrån i framtiden?   Ett för Gotland mycket aktuellt tema i början av sommaren, då öns fasta befolkning på cirka 57.000 personer mångdubblas och vattentillgångarna utsätts för stort tryck.   Vad händer om Gotland torkar ut? 

Gunnilla Winberg