Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Växhuset i Mobodarne

Ekoby Växhuset i Mobodarne, Söderhamn, är en idéverkstad för hållbar utveckling. Där finns kursgården med kurser i Permakultur, ekologiskt byggande, odling, mm. Där finns också ett vandrarhem som drivs i samarbete med STF. Kursgården är i sig ett exempel på innovativa lösningar utifrån permakulturkonceptet. Varsamma byggmaterial, solenergilösningar, ett infotek och ett växthus integrerat med gårdens värme- och ventilationssystem. Caféet i växthuset serverar anrättningar från trädgården.
Ekobyns koncept grundas på en kombination av privat boende och gemensamt arbete. Det finns idag tre hushåll med egna tomter samt gemensamma odlingar, djurhållning, skog och verkstad. Det är nu sju personer som bor i ekobyn men det finns plats för fler intresserade. Mer information finns på ekobyns webbplats: vaxhuset.se

Ralf Palmpers

Mobodarne 857, 826 93 Söderhamn

0 0702-552613

ralf.palmpers@vaxhuset.se

vaxhuset.se