Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Torfolks gård

På väg 62, knappt 10 kilometer norr om Munkfors, får vi syn på skylten Östra Skymnäs, Torfolk Gård. Vi kör in på en byväg, ännu slaskigt våt efter den bortsmälta snön från natten. Efter några minuter är vi framme vid en klunga hus. Stålrörsbågar vittnar om att här finns sommartid plastklädda odlingstunnlar. Ingen tvekan, vi är framme.

Besök på Torfolk Gård, Östra Skymnäs, 68495 Höje, Hagfors kommun

torfolk@torfolk.sewww.torfolk.se


Det är tomt på folk mellan husen så här års och dessutom en vanlig vardag. Inomhusarbetet har tagit vid. Så länge behöver vi inte leta förrän vi ser en kvinna komma ner mellan husen mot oss. Det är Marica Möller, en av de tre som idag förvaltar Torfolk Gård. 

Marica har varit här sedan 1984. Kari Örjavik – som inte är hemma nu – startade 1977, alternativodlingen, som det då hette, här på gården tillsammans med tre andra. Sedan dess har arealerna utökats. Av en gård har det blivit fyra. Smågårdar runt om i byn har blivit till en sambrukad enhet vilket möjliggjort att odlings- och förädlingsverksamheten kunnat utökats allt efter behov. 

Kari Örjavik var också en av dem som drev fram föreningen, ”Samodlarna Värmland”, för över 20 år sedan. En odlarsamverkan för att säkerställa ett brett och jämt flöde av grönsaker och rotfrukter till handeln. Initiativet resulterade efter några år i att Samodlarna Sverige bildades. Vid starten, i Värmland var ca 30 odlare med.  Idag finns inte Samodlarna Värmland längre och antalet ekologiska odlare har krympt till en handfull. Däremot är Torfolk med i KRAV- certifieringen, som garanterar kunden att produkten är ekologisk. 

På Torfolk söker man hela tiden efter nya möjligheter till lagerhållning och samtransporter. Ett pågående projekt är det så kallade Matmejeriet i Karlstad, som etablerat en logistisk verksamhet i det nedlagda mejeriet. Ser ut som en lovande lösning av ett problem som alltid varit och fortfarande ofta är besvärande för närproducenterna.  Beträffande kontrollföreningen KRAV, så anser man på Torfolk att det är synd att inte fler småproducenter vill vara med. Tar man del av några rader i en broschyr över gården så framgår det att man är stolt ändå över att ha gått i spetsen för utvecklingen av ekologisk odling i Sverige. Ordagrant kan man läsa: ”Fortfarande brinner vi för ekologi och att göra mat som vi själva vill äta. Vi tycker att företag ska göra mer än bara följa regler, vi vill ta ett större ansvar.” Yttranden med verklig Kärngårdsanda. 

På Torfolk bedriver man verkligen en mångfaldig odlings- förädlings- och upplevelseverksamhet. För att kunder och besökare ska kunna orientera sig fritt mellan hus, odlingar och trädgårdar trycker man upp en Gårdsguide som förnyas inför varje odlingssäsong. I den kan man läsa om det stora utbudet och det kloka tillvaratagandet av resurserna som gården erbjuder. I guiden finns också en kort, men instruktiv, beskrivning om vad ekologisk odling är och innebär.  Det mesta, så här års, är skördat, sålt, inlagrat, till försäljning eller förädlat. Sylt och marmelader av flera olika bär och smaker tillverkas i syltfabriken som har en modern, lite storskalig utrustning. För den verksamheten räcker inte enbart gårdens bär och frukter.  I den stora gårdsbutiken finner vi ett stort sortiment av ekologiska varor som lockar till inköp. Vi står där länge och andas in den goda rotsaksdoften innan Marica vill ut och visa oss mera av vad husen innehåller och hur tiden förändrar förutsättningar för verksamheter av olika slag. 

Syltfabriken är inrymd i ett nybyggt hus. Övervåningen är inredd och ett samlings- kurs- eller kaférum, med pentry återfinns där för användning vid möten, anordnade studiebesök, rundvandringar mm. Gårdsbutiken är en del av den forna ladugården. Gårdens tidigare bostadshus har blivit gårdskontor.  Tidigare hade man många olika djur på gården, också en häst som dragare. Gårdens behov av gödsel, utöver gröngödsling, måste idag tillgodoses via inköp av hönsgödselpellets och samverkan med djurgårdar i omgivningen. Men nu får åkrarna vila några månader innan en ny odlingssäsong tar vid med många aktiviteter och nya utmaningar. 

Vi kan ana sommarens aktiviteter och livliga rytm på Torfolk. Då, när gårdens folk, praktikanter och besökare rör sig i och mellan husen och ute på åkrarna mellan odlingsparcellernas olika grödor. Den tid då grunden måste läggas för de mörka mer tärande månaderna, då lagren långsamt töms och kassamaskinens lådor inte fylls på i så rask takt längre.  Vi känner starkt odlandets kontrastrika rytm när vi vandrar ut i det tilltagande skymningsljuset. För nu är det definitivt höst, och det stora åkerfältet vi ser i sluttningen ner mot Klarälven är avskördat, förutom lite purjolök och grönkål. Odlingstunnlarnas plastöverdrag är borttagna och blommorna till lust och glädje efter husens väggar ser, efter frostens vrede, inte längre så glada ut. 

Vi säger hej till Marica efter lite sopprotsinköp, och tänker, som efter så många tidigare gårdsbesök, vi kommer igen när sommaren är tillbaka. Så kör vi ut från Torfolks gård, först ett litet stycke, längs den gamla pilgrimsleden, den som gick mot Nidaros och sedan vidare, in i kvällsmörkret, ner mot Mälardalen.

Kurt Gustafsson och Gunilla Winberg