Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Strömsund – Östersund

Gun hjälpte oss följande dag att hitta till biblioteket för att få lägga ut vårt material. Personalen var intresserad och lovade att sprida informationen om tillväxtslaveriet vidare.

Strömsund – Östersund (10 mil)


Eftersom tåget längs inlandsbanan bara gick en gång per dag och vi vid varje stopp måste vänta in nästa dags tåg, fick vi ganska mycket tid i Strömsund som vi delvis tillbringade tillsammans med Gun.

Beppe Wolgers är bygdens store son och i entrén till Hembygdsparken, som består av ett antal hus av varierande ålder, vackert belägna vid vattnet, står en jättelik staty av Dunderklumpenfrån vars inre Beppes sagor, lästa av honom själv, ständigt strömmar ut.  Först på tåget från Ulriksfors till Östersund fick vi veta att Strömsunds kommun är ett av fyra nationellt antagna vindkraftscentra och att det kanske hade varit möjligt att fått göra en utflykt till området i fråga. Kommunen anses också vara en världens brunbjöntätaste områden. Trots intensivt spejande genom tågfönstret såg vi tyvärr inte skymten av någon björn! Vi fick trösta oss med björnliknande trädstubbar ute i myrmarkerna.. 

I Östersund blev det ”tekniskt stopp” dvs vi kunde inte komma vidare den dagen. Gustav Jilker, medlem i FIVH:s styrelse, hämtade oss vid tåget och gav oss med stor gästfrihet husrum över natten.  Vi mindes förra årets besök i staden och alla de broschyrer vi då delade ut. Tyvärr verkade tillväxten trots vår massiva insats inte ha avstannat helt!