Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Stockholm – Söderhamn – Jättendal

Första stoppet, en strålande vacker försommarkväll, var hos Ralf Pampers på hans miljöinriktade kurs- och upplevelsegård Växhuset i Mobodarne utanför Söderhamn, (numera också STF: vandrarhem, som vann pris för bästa hållbara miljö 2010).

Stockholm – Söderhamn – Jättendal ( 30 mil)
Sedan FIVH hade Årsmöte där tillsammans med Kärngårdar och Permakultur för cirka sju år sedan, har en hel del förändringar skett.

Vid frukosten följande morgon, sedan vi åter sovit i det spännande åtttakantade vandrarhemmet berättade Ralf om den nuvarande verksamheten i och kring Växhuset som denna tidiga morgon inramades av juni månads fullaste blomsterprakt:

  • Ralf har lierat sig med andra progressiva krafter inom kommunen och studieförbunden och har en viktig roll i det lokala arbetet för en hållbar utveckling.

  • En skogsträdgård håller på att utvecklas i anslutning till Växhuset.

  • Grönsaksodlingarna har vuxit i omfattning.

  • Kortare kurser av olika slag har ökat i antal

Tillväxtproblematiken – överkonsumtionen av materiella varor och tjänster – berörs alltid i kurserna.

Vi tillbringade senare några timmar i Söderhamn innan det var dags att resa vidare . På det ljusa och trivsamma biblioteket tog man gärna emot våra broschyrer om Tillväxtslaveriet.

Vistelsen i Söderhamn fick ett något dramatiskt slut. Kurt fastnade med de tunga väskorna i rulltrappan upp till perrongen och ramlade baklänges. Ett visst blodvite uppstod och en spräckt dataskärm satte stopp för vidare kontakter med omvärlden medelst internet.

Efter en kortare tåg och bussresa möttes vi i Jättendal – (ungefär mitt emellan Hudiksvall och Sundsvall) av Werner Bauer för snabb middag hos Inger Holmlund (mångårig medlem i FIVH och tidigare ordförande) och Werner i deras hem i det gamla fiskeläget vid en trång havsvik .

Kvällens möte ägde rum i Bergsjö några mil därifrån i en f.d. godtemplarloge numera omvandlad till medborgarhus. Ett tiotal människor kom. Mötet leddes av Lennart Anderson, ordförande i JAK och i det lokala FN-förbundet

Efter vår presentation av tillväxtslaveriet följde en trevande diskussion. Här är några axplock ur samtalet:

  • Ni borde ge er ut i skolorna och prata med lärare om tillväxtproblematiken .

  • Försök nå ungdomarna via Facebook

  • Varför är svenskar så fega? Varför vågar ni inte säga vad ni tycker`? Det verkar vara viktigare att vara till lags eller att inte sticka ut?( sagt av invandrad kvinna från Iran)

  • För att få någon intresserad av en fråga måste man väcka den personens nyfikenhet. Annars slår de dövörat till.

Eftersom flera i gruppen är verksamma i fredsfrågor nämndes också några initiativ som vi härmed för vidare:

Mayors for Peace (ung.”Borgmästare för fred”) – 20 kommuner i Sverige har deklarerat sig kärnvapenfria . För vilka de är och mer information om detta internationella nätverk sewww.mayorsforpeace.org.

Ett annat initiativ är Fred för en dag, som kommer att infalla i stora delar av världen 21 september i år. För mer information se www.peaceoneday.org

Ett ämne som diskuterades livligt utifrån vårt papper Vad är en människa? är vår roll som konsumenter och hur vi kan återanvända varor. En hemsida, där man kan följa en varas livslängd är www.storyofstuff.org Via en blogg kan man där också diskutera våra konsumtionsvaror och om ”lycka” är relaterad till konsumtion.

Mötet avslutades med att Inger Holmlund läste en dikt av Birgitta Onsell: Du är släkt med stjärnor och nattviol, släkt med havet och vinden