Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Slaget om framtiden

16 januari 2003 mötte Lars Norberg ca 400 studenter på Statens Lantbruksuniversitet. Tillsammans med sju andra som fick ge en framtidsvision. De möttes två och två med var sitt femminutersanförande, och studenterna fick rösta fram en vinnare. Fyra vinnare, däribland Lars, gick vidare till semifinal och ett treminutersanförande. Två vinnare, den ena Lars Norbeg gick till final och fick några kluriga frågor och bilder att ta ställning till. Lars Norberg blev den slutliga segraren.

Lars Norberg presenterar sig: Jag representerar idag en förening som heter Framtiden i Våra Händer där jag varit medlem i 25 år. Jag har en del andra erfarenheter också. Jag har varit teknisk direktör och chef för c:a 500 tekniker och ingenjörer. Vi byggde turbiner i kärnkraftverk och turbiner till världens största tankfartyg. Jag var inte så stolt över detta så jag la om stil och började inrikta mig på en långsiktig framtid; som forskningsingenjör vid Linköpings universitet och sedermera som riksdagsledamot för miljöpartiet de gröna.

Framtiden i våra händer - känns det så? Känner ni att ni har framtiden i era händer? Det är vi som lever nu som skapar världens framtid. Framtiden regleras inte av ett urverk som tickar fram efter de prognoser som experterna utarbetar. Naturligtvis har vi ramar att rätta oss efter: naturlagarna, jordens begränsningar och arvet.
Vi har ett arv som påverkar oss. När jag började på Teknis 1944 fanns det c:a 2,4 miljarder människor på planeten Tellus - vårt klotrunda fosterland. I dag är vi över 6 miljarder, som sliter hårt på jordens resurser.

Koldioxidhalten i atmosfären har ökat med 25% sedan industrialismen började, och vi börjar se verkningarna på vårt klimat av att mänskligheten varje år blåser ut 5 miljarder ton kol från fossila bränslen i luften. Till vårt arv hör också att den rikaste femtedelen av världens befolkning förbrukar 86 % av världens resurser och den fattigaste femtedelen endast 1,3 % (Enligt FN 1998). Så länge den situationen består skall vi inte förvåna oss över terrorism och självmordsbombare. Men precis som enskilda människor kan besegra sitt dåliga arv så kan mänskligheten också göta det.

Goda idéer sprider sig

1944 var det nästan ingen som bekymrade sig om ändliga naturresurser. Världens tillgångar ansågs fortfarande i praktiken obegränsade, men 30 år senare insåg åtskilliga vetenskapsmän och tänkare att jorden är begränsad. 1971 gav en forskargrupp ut rapporten Limits to Growth - Tillväxtens gränser. Trots det försöker de flesta förtränga sådana tankar och fortfarande lägger man fram prognoser och planer för exponentiell tillväxt.

Än i dag talar ekonomer och politiker om vikten av ekonomisk tillväxt utan att förklara vad det är som skall växa. Pengarna skall växa, men man kan inte äta pengar. Mycket av den prisade ekonomiska tillväxten påskyndar uttömningen av naturresurser, påskyndar utrotning av växter och djur och förgiftningen av vår miljö.
Exempelvis växer bilismen globalt, som en cancersvulst, under det att livsbetingelserna: världens tillgångar på rent vatten och odlingsbar jord minskar.
Till detta kommer hotet från massmordvapnen. Det är nämligen så de bör kallas, massförstörelsevapnen. Kemiska och bakteriologiska vapen och atombomber som kan förgöra hela mänskligheten många gånger om. Jag skulle vilja lära ut några slagord som vi har nytta av när vi vill skapa en hållbar framtid

Nr 1."För att tro på obegränsad tillväxt på en begränsad planet måste man vara antingen idiot eller nationalekonom." (Kenneth Boulding)

Nr 2. På jorden finns det tillräckligt för vars och ens behov, men inte för vars och ens girighet.

Nr 3. Tänk globalt, handla lokalt (Erik Dammann, som startade Framtiden i Våra Händer)

Ni som börjar era studier inom Lantbruksuniversitetets ram är lyckliga. Ni har förmånen att ägna er åt arbeten som står i livets tjänst. Ta vara på den förmånen. Gläd er! Behåll ert kritiska sinne. Var skeptiska mot den nyliberala propagandan. Det som är lönsamt är ofta fel. Håll fast vid solidariska ideal. Den som satsar på egoistiska, kortsiktiga vinster blir en del av världsproblemen. Den som satsar på global solidaritet, solidaritet med kommande generationer och solidaritet med djur och natur, blir en del av lösningen.