Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Sörby naturhälsogård

På besök på Öppet hus på Sörby Naturhälsogård - en kärngård med många strängar på sin lyra. Vi möts av glatt skällande vallhundar och dvärghöns i svart eller vitt med fina strumpor. Katter, bin och kaniner finns också plats för. Bostadshus och ladugård för 3 fjordingar och en islandshäst. Trädgård med husbehovsodling. Ryafår - ett trettiotal - med årets lamm betar fridfullt.

Sörby Naturhälsogård, Vessigebro, Halland.

Gården drivs av Liselotte Bergenzaun Abel och Vagn Abel. Husets herre älskar sten – han har byggt ett antal stenmurar och en stor jordkällare täckt med sten. Gården är från mitten av 1700-talet och renoverad med ekologiska material, liksom senare inköpta gårdar/hus intill. Energi från ved, pellets, jordvärme och sol. Solfångare på 30 kvadratmeter. En ackumulatortank på 3000 liter finns.

Pelletsförvaringen görs i en återanvänd spannmålssilo. Värmen leds i kulvert till de olika husen. Andelar i vindkraftsverk vilket gör att man både har till eget bruk och säljer på nätet. Biogas till bilarna köps på tankställe i närheten. Man har egen brunn och gråvattnet (dusch/tvätt) går till en rotzonsdamm/biodamm. Urinen från urinseparerade toaletter samlas i tankar och används till gödning på vallarna. De gamla toaletternas avlopp går till trekammarbrunn.

Gården Toras, en avstyckad gård på 8 ha bete och åker, var ”moderniserad” med stora fönster. De har återställts till gammal stil från 1800-talet, med smårutiga fönster. Där finns bed & brekfast.

Ett stall för ekologiska mjölkkor ombyggdes till kursgård – Klarheten - med sängplatser i trevliga smårum, kök, stor ljus rund konferenslokal med fantastisk utsikt mot all grönska och en stor damm där det förut var gödselplatta. Urinbrunnen har man sparat en del av – för att kanske bli en teaterscen! Klarheten har blivit Slow Food certifierad 2010 och 2012. Speciellt sommartid har man kafé, brunch och konserter söndagseftermiddagar. Maten är till största delen närodlad och ekologisk. Året om erbjuds konferenser och utbildningar av olika slag, med hälsoinriktning, med plats för upp till 60 personer och 16 övernattande.

Både Liselotte och Vagn är terapeuter med gedigen utbildning. Långtidssjukskrivna såväl som arbetslösa kan få arbeta och läka i det stora växthuset, i de gröna rummen, på de gröna kullarna runtom (rester från utgrävningen till gödselplattan!) och odlingarna som växer fram. Där har man fått användning för ryaull efter fårklippningen – läggs som ogräshinder mellan raderna.

Genom gården, som är medlem i Ekomuseum nedre Ätradalen, går en kulturstig - Sörby kulturstig, som passerar gamla gårdsgrunder, märgelhålor som vattenfyllts och blivit hem för grodor, bronsåldershögar, mm.

Ett besök rekommenderas!

Text: Karin Nilsson Jungermann

Kontakt: Liselotte och Vagm Abel, Sörby 232, 311 65 Vesigebro

Datum för besöket: 25 maj 2013