Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Ramsjö gård

Vi flyr inte från Gysinge där det alltid brukar finnas mygg i överflöd. Dalälvens glittrande vatten i de långgrunda forsarna lockar oss i stället att stanna länge. Några mygg stör inte denna sommar.Vi är på väg längs väg 272 ner mot Uppsala. Innan vi kommer dit blir det småvägar mot Björklinge, ungefär två mil norr om staden.

Lite försenade kör vi in mellan husen på Ramsjö gård, alldeles intill samhällets norra utlöpare. Vi kommer nästan mitt upp i kafferepet där Anders och Karin omgivna av sina praktikanter från olika länder i världen sitter och pratar om förestående arbetsuppgifter ute på fälten och i gårdshusen. Samtalsspråket är engelska för att underlätta kommunikationen. Det faller sig också naturligt för Karin som kom från USA för länge sedan.  

När volontärer och praktikanter försvunnit ut till sina arbetsområden i odlingarna och bland husen, sitter vi länge och pratar med Anders och Karin om gårdens odlingar, praktikanterna, försäljningen och mycket mer. Det märks att Karin och Anders lever i en krets av unga människor och har den nära kontakten med konsumenterna i omgivningen.  Ramsjö gård är på 52 hektar ekologisk odling. Brödsäd, ärter och andra nischgrödor samt gröngödselvallar odlas på större delen av gårdens arealer.

Cirka 4 hektar utgörs av grönsaks- och rotfruktsodlingar. Några växthus med tomater och gurka finns också.  Andelssystem med matkorgar Ett hundratal olika sorter odlas, i huvudsak för försäljning till konsumenter i omgivningen via ett andelssystem med 300 medlemmar enligt modellen Community Supported Agriculture. Medlemmarna i år är150 till antalet. De bokar in sig för en andel i produktionen under odlingsåret och har därmed möjlighet att erhålla 15 matkorgar med för säsongen färdiga grönsaker. Det går också att beställa vinterkorgar där naturligtvis rotfrukterna dominerar innehållet.  Andelssystemet är en form av konsumentstödd odling som borgar för jämn omsättning för de som odlar och därmed mindre risker för att producera kanske osäljbara mängder. Ett fenomen som då och då dyker upp.  En annan positiv effekt med andelssystem och konsumentstödet i odlingen är att en social kontakt skapas mellan kunden och odlaren.

För Anders och Karins del, som har sina andelsmedlemmar huvudsakligen i närbelägna samhällen, betyder det att dessa får en naturlig kontakt med natur, odling, väder och vind, med dess konsekvenser för odlingsresultaten med mera.  Torka, mycket regn, kyla men inte minst detta att hålla den oönskade grönskan, ogräset, borta mellan plantor och rader har stor betydelse för resultat och kvalitet. För att kompensera för effekter av vädrets nycker och se till att alltid ha fina grönsaker, så odlas många olika grödor under säsongen. Som exempel, vid torka så vattnas grödorna med åvatten och då frodas majs och bönor. När det regnar mycket är det alla kålsorter som trivs. Ogräs måste rensas flera gånger så att inte kvalitén försämras. Genom det här sättet att odla får alltid konsumenterna fina grönsaker i sina korgar. 

Det här med ogräsbekämpning i ekologiska odlingar är alltid ett stort problem. Kan man inte bekämpa det med kemikalier så måste mycket av arbetet utföras för hand eller i kombination med enklare hjälpmedel och motordrivna maskiner där det går. Med traktor och redskapsbärare för olika verktyg utför Anders det stora luckrings och rensningsarbetet.  Många volontärer I den efterföljande finrensningen är så lärlingar, praktikanter och volontärer via Woof-organisationen till ovärderlig hjälp. Deras arbete är förstås också att plantera, så och skörda. På Ramsjö gård har man alltid ett flertal volontärer och praktikanter till hjälp med odlingarna.

När det gäller volontärer har man sedan länge, under årens lopp, haft flera hundra personer till hjälp.  Karin har utarbetat ett frågeformulär för urval av volontärer. Det är viktigt att välja så att de mest motiverade och odlingsintresserade får komma till Ramsjö. Här får och har många unga människor genom åren fått fördjupade kunskaper om odlandets konst samt social träning. Det är en viktig uppgift att ge kunskaper som stärker självförtroendet och därmed möjligheterna för ett framtida mer rikt liv, där kanske den egna odlingen, gården ingår.  För lärlingar gör Anders tillsammans med dessa upp en teoretisk och praktisk studieplan som får ligga till grund för arbetsmomenten under året på gården. I år har tre lärlingar i perioder funnits här. De går i allmänhet vidare till andra praktikplatser, skolor eller fasta arbeten, anställningar.  Volontärerna arbetar i regel utan ersättning mot mat och husrum. De är inte att betrakta som lärlingar.

De kan komma från många länder runt om i världen. De har ofta olika utbildningar bakom sig, inte alltid knutna till jord och odling. I deras fall kan volontärtiden bli en ny livserfarenhet. Ibland har det hänt att odlarintresset stärkts under arbetet på gården så att de velat bli lärlingar.  Medan Anders och Karin berättar påminner en praktikant om att nu måste förberedelsen för planerat planteringsarbete komma igång. Anders måste ut med traktorn på fältet norr om gården och tar adjö av oss.  En mångfald av liv Karin vill nu visa oss lite av odlingarna innan vi ger oss av för ett annat gårdsbesök i trakten. Hon tar oss med till växthusen med tomater, gurkor och andra grönsaker.  Det finns också en kvarn på gården, där den eget odlade säden mals till mjöl för försäljning.

Tidigare bakade Anders också ekologiskt bröd som bland annat såldes till affärer och caféer samt några konferensställen.  Karin, som också är kunnig beträffande olika växters användning inom naturmedicin, berättar och visar oss olika arter när vi går genom trädgården. Några djur finns inte på Ramsjö gård att se på längre. Tidigare hade man Islands- och ardennerhästar.  Förvissade om att här ändå finns en mångfald av liv och mycket arbete med vård av detta så ser vi att det är dags att åka vidare.  När vi kör ut från gården, kan vi där ute på gärdena, i den uppländska myllan och i mängden av olika frodiga grödor se praktikanter ivrigt arbetande med luckring och rensning mellan plantor och rader. Där vet vi att förutsättningar för grönsaker med kvalitet kapas för matkorgarna.

Text: Kurt Gustafsson  
Foto: Gunilla Winberg