Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Nödstopp

Vi kan välja att obekymrat fortsätta att leva över våra ekologiska tillgångar eller så kan vi vägra vara kuggar i den överkonsumtionsekonomi som tär ner vår hemplanets förmåga att upprätthålla livet som vi känner det.

StartLäs merArkivUtkast

Utkast

Dela LikaUpprop

Dela Lika

Den 22 september blir världen rättvis –  men bara på ett sätt. Den dagen har vi en ljusets jämlikhet. Då, vid höstdagjämningen, är dag och natt lika långa över hela jorden. Men för mänskligheten består den ojämlika fördelningen.

Vi vill ha en förändring. Därför tänker vi genom en symbolisk handling visa att vi vill dela med oss av vår orättvist stora andel. Vi gör den 22 september till en Dela Lika-dag. Då lämnar vi halva dagsinkomsten eller vår tid till stöd och arbete för världens fattiga och förtryckta. Många organisationer förmedlar sådant stöd på ett effektivt sätt. Var och en av oss väljer själv den form som hon eller han tror på.

Men det allra viktigaste är att var och en inser att vi, genom vårt sätt att leva påverkar andra – och härmed utvecklingen. Vill jag leva som en passiv konsument eller som en aktiv medmänniska? Vill jag vara en del av världens problem eller en del av lösningen?

Vi i de rika länderna har inte rätt att fortsätta plundringen och leva på de fattigas bekostnad.
 Det har redan tusentals svenskar insett och börjat leva enklare. Men en ändrad livsstil fordrar ett förändrat samhälle. Därför kräver vi att våra politiker arbetar för sådana beslut som möjliggör en värdig och solidarisk livsstil.

I Sverige och Norden har vi unika möjligheter att i stor skala prova och utveckla produktionsförhållanden och sociala mönster som ligger i linje med dessa krav.

Uppropet Dela Lika vid höst- och vårdagjämningen  togs ursprungligen fram av Sten Lundgren i tidningen Vi 1975.
Idén fördes vidare inom Framtiden i Våra Händer, andra organisationer har följt efter.

Återta makten över maten och naturbruketNaturbrukskonferensen 13-15 April 2012 i Ockelbo


Ta del av diskussionerna inför konferensen via yahoogruppen:  naturbruk@yahoogroups.com

Vi står inför stora utmaningar inför framtiden med utarmning av naturen och den biologiska mångfalden i skog, mark och hav. Samtidigt så drabbar redan idag klimatförändringarna miljontals människor runt om i världen och tillståndet i världen och framtidshoten visar att den nuvarande samhällsmodellen inte är socialt eller miljömässigt hållbar.

För att framtida generationer skall kunna fortsätta att bruka jorden och för att jämna ut de klyftor som delar upp samhället så krävs en samlad kraft som samarbetar för att en ny form av naturbruk baserad på gammal kunskap och modern teknik skall ta fart.

En kraft som kan ta itu med de politiska institutioner som med våra politiska medel främjar storskalighet och maktcentralisering istället för småskalighet och uthållighet.

Denna förändring innebär att vi behöver skapa en ny landsbygdspolitik som också är en ny jordbruks- och skogsbrukspolitik som också är en ny livsmedelspolitik men dessutom en ny klimatpolitik och en ny näringspolitik.

Naturbrukskonferensen är en del av en global kamp som sociala rörelseroch småbrukare runt om i världen driver. Konferensen är startskottet ibudkaveln "Detfinns ingen Plan(et)B – Rättvis och hållbar omställningnu!", som är folkrörelsernas upptakt inför FN:s konferens om hållbar utvecklingRio+20 i juni.Web: www.naturbrukskonferensen.se

Email: Naturbrukskonferensen2012@gmail.com

Uppropet "Återta makten över maten och naturbruket".

http://www.jordensvanner.se/konsumtion/mat-och-naturbruksuppropet

Uttalande från Ransby.

http://naturbrukskonferensen.se/ransbyuttalandet.html

Dokumentet från Ramsele.

http://www.naturbrukskonferensen.se/ramseledok.html
NödstoppVi har alla ett valAlla delar av vår ekonomi är i dagsläget till övervägande del baserade på fossila bränslen. Om vi menar allvar med att minska vår klimatpåverkan måste vi därför minska vår delaktighet i världsekonomin.

Under den här perioden kommer vi inte att konsumera för mer än vi haft möjlighet till om vi levt på försörjningsstöd (socialbidrag). Genom detta hjälper vi Sveriges regering att kunna vidta nödvändiga åtgärder i ljuset av klimathotet istället för att prioritera kortsiktig tillväxt.

Om du är beredd att offra lite bekvämlighet för att skapa verklig press på makthavarna – anslut dig du också!
Källa: Klimataktion.