Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Mallas Stenstugu

Där ull ska tvättas

Mallas Stenstugu ägs av Jenny Andersson och Hans Bulthuis som driver olika verksamheter där. Gården ligger i Endre socken en mil österut från Visby, en av minst 25 gårdar med namnet Stenstugu på Gotland.

Paret köpte gården, som är på ett femtiotal hektar, år 2000 av SLU, Sveriges Lantbruks Universitet. De drev tidigare lantbruksskola, försöksverksamhet och forskning på gården. Och anlade en stor frukt- och bärträdgård. 

Vi vandrar mellan de stora välskötta husen. Namnet Mallas Stenstugu fick gården efter Magdalena Rudenschöld, berättar Hans. Hon bodde här före årsskiftet 1800; en kompensation sedan hon benådats av Gustav IV Adolf efter en tidigare dödsdom. Hon och Gustav Mauritz Armfelt hade konspirerat mot förmyndarregeringen efter Gustav III död, ledd av den diktatoriske general Reuterholm. Alla benådades, men för hovdamen Magdalena var en Gotlandsgård inte riktigt plåster på såren.  

Efter olika ägarbyten genom historien, köpte Sveriges Lantbruksuniversitet SLU gården 1952 och bedrev här förutom försök och forskningen en lantbruksskola. Fruktträdgården och den artrika bärodlingen tillkom efterhand vid den tiden.  När SLU under senare tid förvärvade ytterligare en gård i närheten styckades gårdsanläggningen med ett femtiotal hektar mark och skog av och blev ett säljobjekt. För fem år sedan kunde Hans och Jenny bli, som de säger, lyckliga, ägare till Mallas Stenstugu.  Vi vandrar ner mellan de stora välskötta husen tillsammans med Hans som informerar oss om gårdens historiska bakgrund.Vid glashuset i äppelträdgården möter vi Jenny för ett samtal.  Hon och Hans är målmedvetet inriktade på att utveckla anläggningen och har tre utstakade verksamhetsområden.  

I den stora huvudbyggnaden drivs sommartid sedan år 2010 Bed and breakfast med ekologisk profil. Många rum och bäddar har hotellstandard. Det stora glashuset, där vi sitter, har byggts ute i äppelträdgården och inrymmer ett större kök omslutet av murar i stampad jord i olika vackra kulörer. Runt köksdelen finns kafé och matservering.  Det väl tilltagna köket för matberedning i glashuset kommer efterhand att nyttjas för rörelsens andra ekonomiska satsning. Härinne ska skördar från den ganska stora frukt- och bärodlingen vidareförädlas till marmelad, sylt, saft och andra produkter till försäljning. I odlingen finns havtorn, vinbär, krusbär, kvitten, björnbär, vundruvor, nytillkommen rabarber och en speciell plommonsort. Vid en runda såg vi att krusbärsbuskarna dignade av bär och vindruvsstockarna hade många klasar. 

Den tredje satsningen, i större skala och under uppbyggnad, är ulltvätteriet. Vi gör ett besök. I en stor ekonomibyggnad är uppmonteringen av den långa ulltvättlinjen snart färdig. En tung bastant maskin med fem tvättkar med mellanliggande valsar, omkring 60 meter lång. Den ska kunna tvätta 3 – 4 ton per dag: förhoppningsvis mycket av de 100 ton fårull per år som produceras på Gotland.  Om allt går väl ska även en större del av de 400 ton som framställs i Sverige kunna köpas in och tvättas här. Tvätten har stor kapacitet. I dag finns bara två större ulltvätterier i Europa; ett i England och ett i Belgien dit en liten del av den svenska ullen sänds. Hans köpte ulltvätten i Spanien och monterade ner den för att, del för del, frakta den till Gotland. När allt kommer i drift finns här en början till uppsving för fårullshanteringen. 

I dag bränns cirka 80 procent av ullen upp i avsaknad av förädling och kreativ användning.  Ett aktiebolag, Gotland Wool Development, är under uppstart med anslutning till ”Ull Gotland”, ett nätverk som består av ett tjugotal ullintresserade. Ullkontoret, www.ullkontoret.se, ligger på Stenstugu. Genom experiment, forskning och nytänkande ska aktiebolaget ta fram bra nya användningssätt för ull, med alla dess olika kvalitéer, kanske för komponenter inom byggmateJenny visar oss ett silverlockigt fårskinn.  Hans koncept för ullhanteringen gör ut- och intransporter från fårgårdarna praktisk med bra kvalitetssortering direkt vid klippningen. Kubikmeterstora stålrörskorgar utgör stommen i transportsystemet.  Vi får en intressant inblick i ullformer och kvalitéer av ull. Av det fina lockiga Gotlandsfårets ull kan många vackra och värmande produkter skapas. Jenny visar oss beredda skinn med en mycket fin svartgrå silverglänsande lyster. 

Med alla dessa pågående och blivande verksamheter på Malla Stenstugu följer också kompletteringar av anläggningar för, bland annat, rening och utsläpp av avloppsvatten. Här planerar Hans att gå vidare med sina idéer från tidigare verksamheter. Det förorenade vattnet får efter slam- och fettavskiljning samt bakteriedödande uv-behandling gå ut i tre på varandra följande dammar. Från sista dammen pumpas, för bevattning, det näringsrika vattnet ut på åkrar och betesmarker.  Efter vårt besök med all information är det bara att önska Jenny och Hans lycka till med pågående satsningar. 

Det är bråda dagar nu och för Hans och hans medhjälpare väntar den stora tvätten på flera hopskruvningar och knepiga millimeterpassningar och Jenny måste förbereda för nya natt- och frukostgäster. Det är ju semestertider.  När vi går från gården upp mot Endre kyrka för att ta bussen bort till Katthammarsvik längre österut kan vi i åkerkanterna och dikesrenarna se tusende röda vallmoblommor. Där i kantzonerna har inte de ogräsdödande sprutgiftet nått ända fram. Den fortsatta bussfärden mot Katthammarsvik för oss också förbi vissa åkrar med vete, korn, raps och majs där några skiften är fulla med blommor. Där vet vi kanske att ekoodlare huserar eller att man givit upp kampen mot det sköna som många kallar ogräs. 

 Kurt Gustafsson