Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Kungsgården – ett annorlunda vandrarhem

Ett vattenhjul till hälften nedsänkt i en liten fors gör oss uppmärksamma på att vi, efter många timmar bland gran och tall, börjar närma oss civiliserade trakte, närmare bestämt det gamla järnbruket i Långvind.  Målet för vår resa är det vandrarhem som Agneta och Jörgen Bengtson driver i utkanten av det gamla bruket.

Vandrarhemmet är inrymt i ett gammalt stockvirkeshus, ursprungligen innehållande fyra  bostäder till smederna, som var viktiga personer i järnhanteringen. Huset kallas för Kungsgården, eftersom det sannolikt flyttades från den gamla Kungsgården i Norrala utanför Söderhamn till Långvind i samband med att järnhanteringen växte i omfattning.

Smedbostaden  placerades först bredvid den herrgårdsbyggnad som uppförts på platsen i slutet av sjuttonhundratalet. När järnhanteringen lades ner i början av 1900-talet flyttades huset en bit  uppströms längs Långvinds ström till sitt nuvarande läge. 

Agneta och Jörgen köpte huset 2008 och satte igång med en genomgripande renovering med  målet att så småningom öppna en liten ”bed and breakfast”- anläggning. 

– Vi har gått varsamt till väga på Långvind och i allt väsentligt använt skonsamma metoder  och naturmaterial vid ombyggnaden berättar Jörgen. Dessutom är vi miljöcertifierade genom  gröna nycklar som är ett internationellt miljömärkningssystem administrerat av stiftelsen  Håll Sverige rent, fortsätter Jörgen.   

På min fråga vad det konkret innebär, svarar Jörgen att de bland annat har egen vindkraft- sel och kompletterande förnybar energi, källsortering och miljömärkta frukostvaror. Vad gäller lokalproducerade produkter, finns ägg, honung, matbröd och vissa grönsaker att tillgå.  Till detta lilla trivsamma vandrarhem med endast fyra rum och åtta bäddar, kommer människor med olika motiv och bakgrund.

En del är på genomresa, andra kommer för att lära sig  lite om Långvinds bruk och dess historia.  Jörgen har bott länge i trakten och studerat brukets historia och tar gärna med oss ut på  en vandring i den gamla bruksmiljön, som hade 400 innevånare med egen skola och butik, när  produktionen av stångjärn var som störst.  Ett hundratal skogsmilor försåg brukets hjärta, masugnen, med ved, berättar Jörgen, när  vi står framför den fortfarande imponerande anläggningen, där malmen fördes samman med  glödande träkol och reducerades till smält råjärn i form av tackjärn och slagg som tappades  ut vid ugnens botten.  När järnhanteringen upphörde, utvecklade man jordbruket och hade eget mejeri fram till  1958, fortsätter Jörgen. 

– Sedan dess är det enbart skogsbruk, som gäller.

Det är inte många fastboende här längre.  Totalt femton personer, varav bara en arbetar med skogen.  Vi har hunnit fram till det kapell, som arbetarna på bruket drev fram på 1800 -talet, då det  var gudstjänstplikt, för att slippa ta sig till Enånger kyrka ett par mil bort varje söndag.  Sedan 1976 drivs kapellet av en stiftelse, som arrangerar många olika slags aktiviteter,  bland andra regelbundna konserter under sommartid och Långvinddagen i augusti varje år. 

På vägen tillbaka till vandrarhemmet, genom den vackra och i odlingszonen ovanliga lindallé  som ägarna till bruket planterat, kommer vi in på framtiden.  Vilka visioner har Jörgen och Agneta för sitt vandrarhem? Vad skulle de vilja göra mer? 

– Kanske samverka mer på lokalplanet för att göra det mer känt i trakten, säger Jörgen.  Och varför inte bygga om ett av uthusen till en enklare variant av vandrarhem och därmed  öka antalet bäddar? föreslår jag.  Då kommer vi in på lagen om pensionatsrörelse, säger Jörgen, där det står att ett vandrarhem eller annan form av rumsuthyrning är att betrakta som ett pensionat om verksamheten  har mer än åtta sängplatser.  Det skulle innebära höjda skatter för oss, men vem vet, fortsätter Jörgen, kanske den nya  regering, som vi förmodligen får i höst, vill öka stödet till företagande på landsbygden genom  skattelättnader? 

Med den frågan ringande i öronen tackar vi för oss och ger oss av på färden vidare norrut till  möten med andra initiativrika personer. www.langvind.com 

Text och foto: Kurt Gustafsson och Gunilla Winberg  Den gamla masugnen som en gång i tiden var brukets hjärta, med informationstavla.