Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Kärngårdslistan 2012

Kärgårdslistan


Kärngårdar bidrar till att

– bevara och utveckla långvarigt hållbara odlings- och tillverkningsmetoder

– samla och sprida kunskap och erfarenhet om självförsörjning

– främja samverkan mellan staden och landsbygden

– sprida kunskap om hur våra val påverkar världens ekosystem och därmed vardagen för människor i andra länder

Symbolen för en kärngård är tre hasselnötter. Nötternas antal symboliserar de tre grundförutsättningarna för en kärngård:

- Öppenhet för att ta emot gäster och lära ut sina erfarenheter i utbyte mot gästernas arbete och kunskaper.

- Varsamhet om människor, djur, växter, jord, luft och vatten. Man använder ofta “mjuk”, småskalig teknik och försöker få kretsloppet att slutas på .

- Framsynthet genom att man har en beredskap mot samhällets kriser och kan klara sig med enkla tekniker. På en kärngård finns som regel lokalt anpassade växter och djur, vilka utgör en levande genbank.

Kärngårdslistan år 2012

Alla Sveriges kärngårdar ordnade länsvis:


Norrbottens län (BD) Länsombud: Edla Lantto, Borrareg.18, 981 32 Kiruna,

tel 0980-802 26.

Hälsogården vid Sundet, Gäddvik, Älvbrovägen 60, 975 94 Luleå, Luleå k:n, Norrbottens

län. Kontakt Malena Sundberg 070-588 24 77, malena.sundberg@telia.com eller

Nils Tiberg 070-359 76 72, nils@halsogarden.se, hemsida: www.halsogarden.se

Ekoringen ger praktik och utbildning om hållbart naturbruk. Gården arrenderar 10 ha åker

och 10 ha ängsmark. Det finns 1 ha grönsaksodling, ett kombinerat får- och växthus på 100 m och en gårdsbutik, som är öppen sommartid kl 9–15. Försäljning av grönsaker, blommor, ägg mm enligt hemsidan och till abonnenter av grönsakslådor. Ekoringen bedriver även landskaps-
vård med betesdjur längs Lule Älv och förädlar produkter i lokaler på Bergnässkolan, nära

Västerbottens län (AC) Länsombud: Gerd Arnqvist, Hörnsjö 452, 914 90 Nordmaling, tel 0930-710 19. (Kärngård, se nedan.)

Nylidens ekogård. Gunvor och Fredrik Vennberg med barnen Edit, Alma, Hugo, Signe

och Lovis, Nyliden 5, 911 93 Vännäs, Vännäs k:n, Västerbottens län, tel 0935-240 11,

073-824 01 16, e-post: gunvor.vennberg@swipnet.se

Ekologisk odling (KRAV), 17 ha åker, 8 ha skog, 2,5 ha bete, 0,8 ha äng. 1 000 kvm trädgård.

5 fjällkor m ungdjur, 4 tackor m lamm, 2 nordsvenska brukshästar, 20 höns m kycklingar, 1 sugga m kultingar och en katt. Säljer avelsdjur av fjällko och grönvärpande höns. Vedpann och solfångare, vedspis. Försöker konstruera vedpelletseldad kokgryta till nya köket, miljötoaletter. Egen borrad brunn, reservvatten från källa. Använder hästar som dragkraft. Viss traktorkörning lejs in. Etanollbil till transporter, hästar för inomgårdstransporter och till närmsta tätort vid behov, cyklar. Förrådsutrymmen i form av källare, kallskafferi, frysbox, kallvind, höloge, vedhus. Producerar hässjat hö och blandsäd, mjölk, lamm- och nötkött, ägg, grönsaker och potatis, korn, havre och råg, ull och skinn för eget bruk. Konserverar på glas, förädlar mjölk och kött till eget bruk och planerar bygge av förädlingslokal och gårdsbutik. Säljer grönsakslådor under säsong och potatis. Spinner, kardar och tovar ull. 100% självförsörjning vid behov. Bön och gemenskap. Gårdsvisning, veckoslutsgäster sommartid (campingboende), praktikanter på sommarhalvåret.

Högås Getagård. Karen Borup-Jörgensen, Högås getagård 17, 922 93 Vindeln,

Vindelns k:n, Västerbottens län, tel 0933-540 70, 070-252 97 13.

Biodynamisk odling (Demeter, Krav) 12 ha skog, 7 ha åker. Hö. Växthus. Getter, vallhund.

Getostproduktion. Säljer i butiker och på marknad. Gårdsbutik. Självhushållning, viss självförsörjning. Veduppvärmning. Dragkraft: Volvo Victor, Buster och Duett samt en järnhäst.

Öppet för besök och praktikant (gärna medelålders och längre tid). Med tillräcklig människokraft klaras slåttern utan maskiner. Talar engelska och tyska.Börjar bli gammal och skall sälja dennapärla så småningom, så titta inom om du har vägen förbi och är spekulant.
 
Sällhetsöns gård. Dag Lernstad med familj, Sällhetsöns gård, Bjuråvägen 4,

931 98 Skellefteå, Skellefteå k:n, Västerbottens län, tel 0910-77 04 23,

e-post: dag.lernstad@bredband.net

50 ha brukad jord varav 37 ha odlad, 60 ha skog. Naturenlig odling: Korn, vårvete, havre, åkerböna och vall. Gamla potatissorter. Vill starta bärodling för förädling. 11 olika lantrasdjur: fjällkor, linderödssvin, jämtgetter, skogsfår, hund, katter, 5 nordsvenska brukshästar, gäss, ankor och myskankor. Ved/eleldning. Kommunalt vatten. Dragkraft: hästar, traktor. Jordkällare.

Gårdsvisning och veckoslutsgäster (1-2 st) efter överenskommelse. Körkurser sommartid.

Försäljning av legoslaktat kött i liten skala, fler gårdsprodukter planeras. Arbete på skolan med
 projektet Skolängen: återskapa slåtterängar, beteshagar och allmogeåkrar. Utsäde av äldre sorter.

Österlundstorpet. Berit och Göran Österlund, Österlundstorpet Åkullsjön,

915 92 Robertsfors, Robertsfors k:n, Västerbottens län, tel 0934-410 78,

e-post: berit@osterlund.nu, hemsida: www.osterlund.nu/torpet

Brukar 10 ha, 35 ha skog, 1 ha äng. Grönsaker, potatis, gräs och betesvall. Tillverkar bröd, ört-
produkter och sylt. Växthus 10 kvm. Gårdsbutik öppet alla dagar, säljer även hemslöjd. Höns,get, hundar och katter. Uppvärmning via värmepanna, värmegolv, bergvärme, jordvärme och vedspisar. Vedeldad bastu. Kallkälla. Bra förrådsutrymmen. Vid behov 100% självförsörjning.

Goda möjligheter till gårdsvisning. Tillverkar eget tvättmedel av aska. Kursverksamhet.

Veckoslutsgäster och praktikanter. 20 års erfarenhet som familjehem. Vandrar-hem med plats för ett 20-tal gäster, Bo på Lantgård-verksamhet och Bed & Breakfast. Nybyggd eremithydda i

Hörnsjögården. Gerd Arnqvist, Hörnsjögården, Hörnsjö 452, 914 90 Nordmaling,

Nordmalings k:n, Västerbottens län, tel 0930-710 19.

Ekologisk odling (SMAK). 23 ha brukad jord, 7,5 ha ängsmark. Producerar huvudsakligen hagmarks-kött. 15 fjällkor som amkor. Fjälltjurar till avel. Två Linderödsgrisar. Höns av olika sorter. Uppvärm-ning med vedpanna + vedspis. Brunn med självtryck + byns vatten. Källare.

Söker någon som kan hjälpa till (seriöst) i gårdsarbetet. Lär ut hur man tar tillvara och förädlar mjölk (smör, enklare ost).

Jämtlands län (Z) Länsombud Lena Zetterholm Jungbeck, Mannesgården, Kvitsle

255, 830 02 Mattmar, tel/fax 0640-451 21, e-post: lenazj@are.cc (Kärngård, se nedan).

Ruven. Göran Hellbergh, Ruven 120, 833 00 Strömsund, Strömsunds k:n, Jämtlands

län, tel 0644-700 02, e-post: goran@naturliv.nu, hemsida: www.naturliv.nu

Göran och Inga-Lill, utflugna barn. Ekologisk odling, ca 8 ha. Odlar grönsaker till oss själva och foder till djuren. 9 får, 1 ko och kviga, 2 hönor, katt och hund. Vedkamin och spis, vatten från Mannesgården.

Lena och Håkan Zetterholm Jungbeck, Kvitsle 255, 830 02 Mattmar,

Åre k:n, Jämtlands län, tel 0640-451 21, 070-349 84 12,

e-post: lenazj@are.cc, hemsida: http://hem.passagen.se/mannesgarden

Ekologisk odling. 9 ha brukad jord, 8 ha skog och 1 ha ängsmark. Varm- och kallväxthus. Odlar vall, grönsaker, bär, örter och potatis. Hedemorahöns, Gotlandskaniner, Värmlandsfår. Katter.

Vedkamin och vedspis. Egen brunn. Jordkällare. Miljötoalett. Vacker utsikt över fjäll, skog och sjö. Bevarar gamla träd och öppna diken. Roddbåt och fiskevatten. Sommartid gårdsvisningar och kurser. Besökare kan köpa mat från gården eller i form av frukost, lunch, middag och fika.

På sommaren möjlighet till övernattning i enkel stuga på gården med tillgång till dusch. Talar engelska, lite tyska, lite franska. Boka boende och visningar säkrast via e-post.

Västernorrlands län (Y) saknar kända kärngårdar. Länsombud: vakant

Gävleborgs län (X) Länsombud: Inger Holmlund, Hamnvägen 32, 820 76 Jättendal,

tel 0652-161 70, e-post: holmlundinger@hotmail.com

Växhuset. Ralf Palmpers, Växhuset, Mobodarne 857, 826 93 Söderhamn,

Söderhamns k:n, Gävleborgs län, tel 0270-42 70 50, 070-255 26 13 e-post: info@vaxhuset.se,

hemsida: www.vaxhuset.se

Kursgård och ekodesigncentrum enligt permakulturprincipen. Växthus 70 kvm, ved- ochsoluppvärmning, egen grävd brunn, urinseparerande och komposttoaletter. Solskepp (energisnålt solhus) under uppförande. Lånecyklar. Trädgård med bl a hönstraktor och örtspiral.

Självförsörjningsgraden hög vid behov. Ligger vid fiskrik sjö. Vandrarhem (STF) med 25 bäddar, mat och kaffe. Visning efter överenskommelse. Tar emot volontärer sommartid.
Miljöutbildningar, retreater etc.Vision: Att bygga en ekoby i anslutning till Ekocentrum.
 
Anna-Karin och Gösta Modin, Sturestens väg 11, 812 93 Kungsgården, Byn Mom,

Sandvikens k:n, Gävleborgs län, tel och fax 0290-373 79, 070-59 373 79,

tel till fäboden 0290-379 00, e-post: gosta.modin@hotmail.com

Kursgård i genuin jordbruksmiljö på hemgården i byn Mom. Länsstyrelsen har genomfört en kulturhistorisk dokumentation av byggnadsbeståndet och gjort ett åtgärdsprogram. Tidigt bergsbruk som komplettering till jordbruket. Fäbodkultur. Mål: återskapa ett Gästrike-jordbruk från tidigt 1900-tal för att levandegöra allmogekultur och historia. Gården ska vara öppen för turister; verksamheten skall ge inkomster. Familjen Modin brukar jorden och sköterdjuren.

Odling av ärter, korn, havre och lin, i traditionell odling. Fjällkor, rödkulla, svensk dvärghöna, höns, gästrikefår, katt och svensk vallhund. Verksamhet vid fäboden pågår under sommaren enligt traditionell boföring. Ria och smedja med många gamla verktyg. Övernattningsmöjligheter. Kurser i smide, snickeri, matlagning, bakning, osttillverkning, vävning, djurskötsel, växtkunskap.

Hälsingegården Per Anders. Anders Jansson och Nina Östman, Långhed 918,

822 92 Alfta, Ovanåkers k:n, Gävleborgs län, tel 0271-133 33,

e-post: info@halsingegarden.se, hemsidor: www.halsingegarden.se,

www.halsinglandslammkvalite.se, www.ninae.se, www.helsingekulturforening.se

4 ha åker, 1 ha skog, 12 ha bete och 1 ha äng. 20 kvm grönsaksodling, ekologisk odling (KRAV), omlagd 2006. Producerar bröd, grönsaker och kött. Gårdsbutik som är öppen 5 juni-15 aug.

Visningsgård för nordiska lantraser. Odlar naket korn, naken havre, svarthavre mm.

Byggnadsvårdsarbete (18-1900-tal), landskapsvård, ullhantering, kurser, seminarier. 30 får (Helsinge- och Gestrikefår), 2 Linderödssvin, 3-4 fjällnära kor, 1-2 hästar, 20 Hedemorahöns, säljer avelsdjur. Jordvärme (+planerad sol), vedspis, kakelugnar. Egen brunn samt å genom markerna som används för djurvattning delar av året. Förrådsutrymmen i form av jordkällarematkällare, timmerlada och separata lövlador. Egen torkning av säd. 1960-talstraktor i jordbruke och bil för transporter. Beräknad självförsörjningsgrad 50%. Gårdsvisningar efter överenskommelse, tar emot veckoslutsgäster och praktikanter. Läs mer om kursverksamheten på hemsidorna.Gården ligger längs turistvägen Stora Hälsingegårdars väg.

Dalarnas län (W) Länsombud: Gisela och Bernhard Holmström, Ängsgårdarna,

Ängarna 45, 783 90 Säter, tel 0225-500 92, e-post: bernhard.holmstrom@telia.com

(Kärngård, se nedan)

Ängsgårdarna. Gisela och Bernhard Holmström, Ängsgårdarna, Ängarna 45,

783 90 Säter, Säters k:n, Dalarnas län, tel 0225-500 92, 073-0898256,

e-post: bernhard.holmstrom@telia.com

Ekologisk odling (KRAV). Gårdsförsäljning öppen efter överenskommelse. Grönsaksförsäljning och potatis vardagar efter överenskommelse. Gamla hallonsorter. Rester av gamla potatissorter, ex. Svart Jämtland och en tidig sort utan namn. Odlar havre för havregrynsframställning. Katt.

Veduppvärmning och solpaneler. Kommunalt vatten. Uthyrning veckovis av fullt modernt hus, nära naturreservat, för självhushåll. Talar tyska.

Gothgården (fäbodbruk). Goth Bertil Johansson, Bergom 29, Blecket, 795 92 Rättvik,

Rättviks k:n, Dalarnas län, tel/fax 0248-141 59. Prästbodarnas fäbod, Dådran, Rättviks

finnmark, 790 26 Enviken. Matsel fäbod, 792 93 Venjan.

Tel sommartid: tel 0246-910 91, 073-588 61 74, 072-240 67 72

Ekologisk odling 13 ha + fritt skogsbete, 4 000 ha. Tillverkar mejeriprodukter som gubbost, småost, mese, kärnmjölkskaka, kalvdans. Basturökt får/getkorv. Mjölk till mejeri. Gårdsförsäljning både på gården och fäboden efter behov. Fäbodfika och middag efter beställning.

Bakar traditionellt bröd. Svensk rödkulla, fjällnära fjällkor, lantrasgetter, värmländska skogsfår och hedemorahöns på skogsbete. Säljer avelsdjur. Vatten och värme på många sätt. Dragkraft:
traktor. Flyttar alla djuren 3 mil till fots. God kontakt med djuren gör att de kommer hem morgon och kväll. Det mesta sköts med gammal beprövad teknik, hantverksmässigt. Gårdsvisning fäboden 1/6-1/9, höstfäbod 2/9-15/10, i övrigt på Gothgården. Veckoslutsgäster, praktikanter, familje- och fosterhem. Fäbodkurs efter överenskommelse. Skolklasser, läger. Fäbodmatberedning, lövtäkt mm. Etnobiologisk kunskap om Rovdjurens påverkan på Tamdjur, föreläsning, kurser. Säljer böcker och filmer om boskapsskötsel i de norra skogsbygderna. Uthyrning året runt i byn eller i de olika fäbodarna (tvåfäbodssystem). En del hus är elfria! Talar rättviks-och älvdalsmål, engelska och tyska. Välkomnar frivillig hjälp med att förbättra fäbod och gård.

Lisskog bolby & fäbodställe – nyhet 2010: uppbyggnad av semimobilt resurscentrum. Inspirations-
och kunskapscentrum i ett kommande nätverk. Inriktning agrart brukande i utmarkerna idag och månghundraåriga kulturhistoriska agrara kunskaper om symbiosen hotade lantrasdjur in situ, fäbodbruk, skogsbete, byggnader, förädling, mat, seder, hävd, rovdjur, samer etc. Möjlighet att komma på seminarier, kurser, läsa, kopiera el. beställa USB-minne, logi och mat finns, förmedling till referenspersoner via dator.

Karl-Erik Pettersson, Davidshyttan 3, 776 92 Hedemora, Hedemora k:n, Dalarnas län,

Grönsaker, plantuppdragning för eget behov. Uppvärmning: el och kakelugnar. Jordkällare

Wålstedts Lantbruk. Familjen Wålstedt, Näbbäcksholen, Hagen 13, 780 44 Dala-
Floda, Gagnef k:n, Dalarnas län, tel 0241-227 77, fax 0241-228 25, 070-786 63 80, 070-360

35 70, e-post: per@walstedt.se, hemsida: www.walstedt.se

Ekologisk odling (Krav), 78 ha odlad mark. Gårdsbutik med grönsaker och rotfrukter , öppet
 fre–lör året om, tis–lör sommartid. Sommarcafé. Växthus och frilandsodling. Färskpotatis, morötter, gurka, tomat, broccoli, blomkål och isbergssallad mm. Brett sortiment av grönsaker. 35 tackor, påfågel, 30 höns. Flisanläggning för uppvärmning av växthuset och gårdens byggnader.

Gårdsvisning hela året, praktikanter på sommaren.

Kättboåsens fäbodar. Yvonne Smedberg, Kättboåsen 205, 792 92 Mora, Mora k:n,

Dalarnas län, tel 070-681 67 76, e-post: yzmed_@hotmail.com

Ekologisk odling för husbehov. 250 kvm grönsaker, litet växthus, 8 ha åkermark, 45 ha skog och 45 ha fäbodbete. Lever till 75% på de små inkomster gården ger. Arbetar i egen skog, förädlar mjölken från våra 4 kor, slaktar själva, odlar grönsaker och hö. Plockar mycket bär.

Vedeldning. Bygger och renoverar själva. Använder arbetshäst i stället för traktor till de flesta jobben. Har fjällnära kor, får, getter, höns, grisar, kaniner, kalkoner, katter och hund. Har några fäboddagar med cafe sommartid. Praktikplatser. Läs gärna boken om oss: Fäbodliv – året runt med familjen Smedberg av Victoria Törnqvist. Boken kan köpas på www.victoriasbocker.se

Värmlands län (S) Länsombud: Nils Karlsson, Hållsby 10 Station, 684 93 Ransäter,

tel 0563-509 58 (bost), tel 0735-93 21 28. (Kärngård, se nedan)

Torfolk gård. Kari Örjavik, Olle Göransson och Marica Möller, Torfolk gård, Östra

Skymnäs, 684 95 Höje, Hagfors k:n, Värmlands län,

tel 0563-723 68, fax 0563-720 66, e-post: torfolk@torfolk.se, hemsida: www.torfolk.se

Ekologisk odling (Krav). Saft, sylt och marmelad av ekologisk odling och vilda frukter och bär (Krav). Brett sortiment av grönsaker varierande från år till år. Katter. Energisnålt växthus.

Bostadshus och sylttillverkning värms med pellets, ved och sol. Många redskap anpassade för vår odlingsteknik: hjulhackor, borstmaskin, gasolflammare. Beskrivning kan beställas. Nära till älv och tjärn. Gårdsbutik, ring för tider eller titta på hemsidan. Gårdsvisning efter överenskommelse. Praktikanter när det passar i planeringen.

Nils Karlsson, Hållsby 10 Station, 684 93 Ransäter, Munkfors k:n, Värmlands län,

tel 0563-509 58 (bost), tel 0735-93 21 28.

Minikärngård 2 800 kvm. Odling: diverse grönsaker och rotfrukter, husbehovsved; odlingens
 intensitet varierar. Odlingsmetod: stenmjöl, kompost och gräsklipp. Inga tamdjur. Nuvarande förvaltare äter ej kött och fisk. Husvagns- eller tältgäster tas emot. För kortare vistelse (1-2 nätter) finns 2 bäddar inomhus. Huset är standardelektrifierat. Beläget i skogsbrynet.

Hagalund. Barbara Hinsch, Hagalund, L:a Årbotten, 670 35 Gunnarskog, Arvika k:n,

Värmlands län, tel 0570-326 14, e-post: info@barbaralund.se,

hemsida: www.barabaralund.se

Ekologisk odling. 7 ha skog, 12 ha slåtter- och betesmarker till kor och pälsfår. Biodynamisk odling av grönsaker, örter, kryddor, bär och frukt på 0,3 ha. Myskankor och åsbohöns. Vedpanna, solfångare, självtryckvattenförsörjning bredvid djupborrad brunn. Uthyrning av stugor, Galleri

Femkanten. Tar emot WWOOF-praktikanter och praktikanter från Waldorfskolor.

Västmanlands län (U) Länsombud: Detlev Briese, Övre Källfallet, Fredrikssons backe 1, 730 91 Riddarhyttan, tel 0222-133 51, e-post: detlev1@live.se (Kärngård, se nedan).

Detlev Briese och Eva Jansson, Övre Källfallet, Fredrikssons backe 1, 730 91 Riddarhyttan,

Skinnskattebergs k:n, Västmanlands län, tel 0222-133 51

e-post: kutthugget@hotmail.com, detlev1@live.se

Gården är på 3,3 ha. Biologisk odling på 500 kvm med 25 olika grödor, huvudsakligen till husbehov, bl a cikoriasallat (äts på vintern). Delvis eget utsäde. Litet växthus. Torkning.

Mjölksyrejäsning, kallrökning av kött. Brödbak. Ullberedning. Får och höns. Biodling (5 kupor).

Uppvärmning med ved. Jordkällare. Solfångare. Elbil. Gårdsvisning efter överenskommelse.

Veckoslutsgäster, praktikanter. Varsam husrenovering, linoljemålning, fönsterrenovering, reparerar musikinstrument. Folkmusik och dans.

Örebro län (T) Länsombud: Kurt Gustafsson, Axberg, Kvinnerstatorp, 705 91 Örebro,

tel 019-22 23 18, fax 019-22 23 19, e-post: kurt@lutadalen.se (Kärngård, se nedan).

Kristina och Anton Christiansen, St. Ässkog, Pl 5571, 702 21 Örebro, Örebro k:n och

län, tel 019-36 22 44, 073-735 19 81, e-post: antonchristiansen@hotmail.com.

Biodynamisk odling (KRAV). Foderproduktion. Betesdjur, ungnöt, höns, får. Samarbetar med Waldorf- och Sörbyängenskolan i Örebro, temaundervisning på gården, ex. sådd-skörd. Skogs-och landskapsvård. Småskalig träförädling. Vedeldning.

Gammelbo Gård. Peter Bergström, Gammelbo Gård, 711 98 Ramsberg, Lindesbergs

k:n, Örebro län, tel 0581-66 10 90, 0706-661093, e-post: gammelbo.gard@telia.com,

hemsida: www.gammelbogard.se

Ekologisk odling (Demeter, Krav), säd. Egen kvarn, fullt mjölsortiment. Får. Eget vattenkraftverk.

El, olja, ved. Djupborrad brunn. Besökande (mot betalning).

Gårdsvisning med info om vår verksamhet. Stugor för självhushåll.

Kvinnerstatorps gård. Kurt Gustafsson med fam, Axberg, Kvinnerstatorp, 705 91 Örebro,

Örebro k:n och län, tel 019-22 23 18, 070-201 63 62, fax 019-22 23 19,

e-post: kurt@lutadalen.se

Ekologisk odling (Krav), 35 ha omlagda av 80 ha åker. 70 ha skog, 30 ha tomt- och industrimark, vattenytor i fd kalkbrott. Odlar hö, olika sädesslag, delvis för utsäde, ärter, oljeväxter, i mindre skala rot- och grönsaker. Egna ridhästar, boxuthyrning, div. tränings-anläggningar. Kräftodling i kalkbrotten. Uthyrning av lantbostäder, hobby-, hantverks- och affärslokaler. Kärnhuset, byggnad i utvecklingsbar parkmiljö för div aktiviteter, utställningar, stormöten, fester mm, alltid med cafémöjligheter. Åby Gård, i vacker kulturmiljö, plats för föreningsmöten, kurser, övernattning, café mm. På båda gårdarna nät av stigar och vägar i upplevelserik natur och gammal agrar- och industridanad kulturmark. Ett diversifierat landsbygdsföretag.

Kärngårdspraktikanter kan pröva många typer av arbete i natur, park, trädgård och hus när de kommer vägarna förbi.

Uppsala län (C) Länsombud: Anders Berlin, Ramsjö gård, 740 30 Björklinge,

tel 018-37 73 29, e-post: ramsjomail@telia.com (Kärngård, se nedan)

Ramsjö gård. Anders och Karin Berlin, Ramsjö gård, 743 63 Björklinge, Uppsala k:n

och län, tel 018-37 09 21, e-post: ramsjomail@telia.com.

Hemsida: http://www.ramsjogard.net/index.html

Ekologisk odling på 50 ha med förädling och avsalu till närområdet. Brödsäd, mjöl och bröd (egen kvarn och bageri). Potatis, ett 100-tal olika grönsaker på ca 4 ha. Spannmål, ärter, grön-
gödselvall, nischgrödor, växthusodling. Flera kallväxthus i roterande växtföljd. Lokal direkt-
försäljning till konsument via andelskorgar (Community Supported Agriculture). Vi tar emot praktikanter, volontärer, personer för arbetsträning. Kurser i ekologisk trädgårdsodling och självhushåll skräddarsys för säsongspraktikanter.

Ylwa och Kjell Sjelin, Hånsta 74 Östergärde, 743 92 Vattholma, Uppsala k:n och län,

tel 018-35 04 00, e-post: vatth.ecofarm@telia.com

Ekologisk odling (Krav) 30 ha + 140 ha (arrenderad) odlad jord + 57 ha skog. Spannmål, vall, solrosor, oljedådra och linfrö. Höns, grisar, dikor, får. Mindre småskalig förädling. Åker-
marksbaserad djurhållning med flyttbara hönshus och flyttbara väderskydd för de andra djurslagen. Gårdsförsäljning av ägg, mjöl, gryn, bröd. Solfångare för spannmålstork. Kvarn planeras. Planerar demoodling av perenna livsmedelsproducerande växter för att söka nå klimatåterställande produktion. Vedvärme. Jord utarrenderas ev för grönsaksodling. Jordkällare.

Praktikanter och volontärer. Många studiebesök. Ca 50 % självförsörjning. Viss utbildnings-
verksamhet i ekologisk produktion. Intressant plats för den som vill utveckla sitt hantverks-
kunnande både hög- och lågteknologiskt.

Per Johansson, Frösthult Mälby 3, 749 71 Fjärdhundra, Enköpings k:n, Uppsala län,

tel 0171-920 79, perjohansson@c.lrf.se

Ekologisk odling (Krav). 3 ha öppen jord, 30 ha skog. Litet växthus. Gårdsbutik, öppen efter

överenskommelse. Grönsaker, honung. Bin. Vedvärme. Egen brunn. Jordkällare. Bra lagerlokal.

Solpaneler. Gårdsvisning efter överenskommelse, veckoslutsgäster under enkla förhållanden.

Praktikanter. Säljer våra produkter till restauranger och till sju olika grupper i Stockholm oc även på ”Bondens Marknad”. Har stamkunder och lever på denna verksamhet.

Stockholms län (A) Länsombud: Sirpa Pääkkönen, Bielkevägen 20, 167 33 Bromma,

tel 08-25 91 21, e-post: sirpa55@hotmail.com

Söderholms Gård. Yvonne Niklasson, Söderholms gård, 130 42 Stavsudda, Värmdö k:n,

Stockholms län, tel/fax 08-571 650 67, 070-447 43 48.

Värme: ved (vattenburen värme) delvis el, kakelugnar. Vaxholmsbrygga. Bra jordkällare. Växthus.

Välkomnar frivillig hjälp i trädgården.

Skillebyholm. Stiftelsen Skillebyholm, (kontakt: Thomas Lüthi) 153 91 Järna, Södertälje

k:n, Stockholms län, tel 08-551 577 85, fax 08-551 579 76, e-post: info@skillebyholm.org,

hemsida: www.skillebyholm.org

Biodynamisk odling (Demeter). Välförsedd gårdsbutik med bl a gårdens egna grönsaksinläggningar och färska grönsaker: öppet fredag-lördag. Höstmarknad i september.

Produktion av grönsaker, foder, kött, ägg, kryddor och spannmål. Kalvar, får, höns. Växthus, uppvärmning: ved och olja. Egen brunn. Jordkällare. Självförsörjning av foder och gödsel för hela gården. Gårdsvisning april till september efter överenskommelse. Praktikanter. Utbildning i biodynamisk trädgårdsodling på hel- och deltid. Kortkurser och temadagar, information sätts Norrgården. Jan Gustafsson, Norrgården, Yxlö 54, 148 91 Ösmo, Nynäshamns k:n,

Stockholms län, tel 08-520 360 21.

Ekologisk odling. Huvudsakligen köttproduktion. Nöt och höns. Vedeldning. Egen brunn. Hög självförsörjningsgrad. Gårdsbutik: potatis och ägg; öppen dygnet om. Yxlö är en by med många äldre bevarade byggnader.

Södermanlands län (D) Länsombud: Paul Teepen, Solbacka gård, 635 19 Eskilstuna,

tel 016-220 14, 070-665 93 29, e-post: paul.teepen@ekologiskradgivning.se (Kärngård, se nedan)

Sörtorp. Kalle Källander och Gun Haglund, Sörtorp 1, Floda, 641 97 Katrineholm,

Katrineholms k:n, Södermanlands län, tel 0150-711 17, 0708-97 01 33, 070-646 21 77,

e-post: karl.kallander@ekolantbruk.se, gun.haglund@swipnet.se

Ekologisk odling (Krav) 28 ha varav 1,7 ha grönsaker. Producerar nötkött, lamm, grönsaker.

Dikor, får och höns. Ved och solfångare till uppvärmning. Egen brunn. Två biogasbilar. Stort
 agerutrymme för grönsaker. Gårdsbutik under grönsakshögsäsong (aug-sept). Solvärmetork till spannmål och hö. Gårdsvisningar året om. Konstutställning sommartid.

Värskäl Gård. Gunilla (Pillan) Nilsen-Moe, Värskäl, 640 33 Bettna, Flens k:n,

Södermanlands län, tel 0157-700 01, e-post: pillan@varskal.se,

hemsida: www.varskal.se

Gårdsareal 151 ha. Ekologisk spannmålsodling (Krav) på 63 ha öppen jord är utarrenderad till

Ekenäs Stiftelsen. Pälsfår. Sjövärme. Egen brunn. Nybyggd gård, varsamt och kretslopps-
anpassat byggd. 1700-talskopia med mossa mellan timmerstockarna, inga moderna material.

Sonja och Harald Speer, Uppmälby, 646 95 Björnlunda, Gnesta k:n, Södermanlands

län, tel 0158-206 28.

Biodynamiskt småbruk 10 ha varav 6 ha, säd och vallar. Mångsidig arealanpassad djurhållning:

Får, gäss, höns, ankor, bin och katter. 1 ha grönsaksodling, potatis. Kryddor. 3 ha bete/hagmark. Recirkulation och självförsörjning självklart. Torkning av kryddor, mjölksyrning av grönsaker, malning av brödsäd. Särskilt vårdas direktförsäljning; ögonkontakt med kunder, hemkörning av gårdens färska produkter.

Solbacka gård. Paul Teepen och Marianne Segers, Solbacka gård, 635 19 Eskilstuna,

Eskilstuna k:n, Södermanlands län, tel 016-220 14, 070-665 93 29.

e-post: paul.teepen@ekologiskradgivning.se, hemsida: www.ekologiskradgivning.se

Odling enligt ”The Mother Earth Natural Way of Living and Farming”, 4 ha. Tillverkar bröd, flingor. Mjölksyrning, torkning, syltning, tofu, seitan, miso och annan matförädling. Odlar gamla ursprungssorter av vete, udda och äldre kultursorter av spannmål och köksväxter, ”det ätbara
 andskapet” mm. Ekologisk rådgivning på alla odlingsområden utom djur. 2 gutefår, 10 dvärghöns (Gammal svensk dvärg), 2 dvärgkaniner och katt. Uppvärmning: ved, isolering, elbesparing, solceller, solfångare med utedusch, soluppvärmd bevattning. Grävda brunnar.

Transport: cykel, människokraft. Alternativ teknik: handverktyg, odlingsmetoder. Kretslopp vatten via urinseparerande toasystem. Gårdsvisning + titt i gårdsmuseet. Nybyggt välisolerat
 äxthus mot logens sydvägg. Intresse för ekologiskt byggande, hantverk, smide. Kurser: naturlig odling, livsstil, att umgås med djur, träd- och buskbeskärning, musik, hantverk, makrobiotisk-
veganmatlagning, surdegsbrödbakning, matförädling och ekofilosofi. Forskning om fri energi (Schauberger, Tesla). Har givit ut böcker med titel “Ekologiska odlingstips” del 1, del 2, del 3 och del 4, som ska komma ut på trädgårdsmässan 2011. På gården använder vi bara linoljefärger och hemkokt rödfärg.Har byggt ett litet handdrivet tröskverk för alla slags fröer och spannmål, ritning finns att köpa. Expert på samodling och växtföljd. Talar engelska, tyska, holländska, svenska och litet franska.

Hasta Gård. Ingmar Johnson, Hasta Gård, Fogdö, 645 92 Strängnäs, Strängnäs k:n,

Södermanlands län, tel 0152-300 62, e-post: gus.johnson@swipnet.se

30 ha brukad jord, 30 ha skog med rödlistade arter, 500 meter strand vid Mälaren, Sörfjärden,

fågelskyddsområde, fiskevatten. Egna grönsaker, 50 fruktträd. Säljer till hälsokost i Stockholm.

Sommarkor för hagmarkernas öppethållande. Vallodling avsedd för försäljning til värmeverk (biogas).Värmepump på gång. Borrad brunn. Traktorer, diesellastbil. Stor loge, jordkällare.

Solenergiprojekt. Gårdsvisning, händiga praktikanter tas gärna emot. Gården hade tidigare sommarpensionat. Gamla hus, som kan nyttjas senare. Soldattorp med vedspis. Experimenthus.

Arbetar även som teknikkonsult (aerodynamik och biomekanik). Engelska, tyska och franska.

Östergötlands län (E) Länsombud: vakant

Krokeks Gård. Inger och Åke Karlsson, Krokeks Gård, 618 92 Kolmården, Norrköpings

k:n, Östergötlands län, tel/fax 011-39 22 30, e-post: krokeksgard@telia.com

Ekologisk odling. 28 ha brukad jord, 90 ha skogsmark, 3 ha äng, totalt ca 120 ha. Köttproduktion, amkor. Grönsaker på friland. Direktförsäljning. Aberdeen Angus, en fjällko för hushållsmjölk och ost. Åsbohöns. Vedpanna. Egen brunn. Jordkällare. Allt foder till djuren produceras på gården. Självförsörjning i hushållet 75-80 %. Gårdsslakteri. Tillverkning av charkvaror, korvar.

Gårdsvisning efter överenskommelse. Skol- och dagisbarn i grupper. Åke är ordförande i

Förbundet Sveriges Småbrukare.

Hulta Norrgård. Helén och Börje Johansson, Hulta Norrgård 1, 585 96 Linköping,

Linköpings k:n, Östergötlands län, tel 013-421 50, e-post: hulta.norrgard@privat.utfors.se

Hemsida för Kretsloppsföreningen: www.hultabygden.se

Ekologisk odling (Krav) sedan 1989. Odlar 29 ha, skog 12 ha, äng 27 ha. Producerar mjölk, nöt-
och lammkött. Självplock: abonnemangsodling av potatis. Gårdsbutik med lammprodukter o  hantverk från bygden. 18 kor, 20 ungdjur, ca 20 tackor, vallhundar. Veduppvärmning, egen brunn, reservelverk. Vissa fordon drivs på RME (rapsbränsle). Hög självförsörjning av foder, vilket minskar transportbehov. Gårdsvisning efter överenskommelse. Samverkar boendelantbruk i tre byar. Mål: kretsloppsanpassning. Utgivare av häftet “Kretsloppsliv” tillsammans med övriga gårdar i Kretsloppsföreningen. Deltar i SLU:s forskningsprojekt “Klimatsmart lantbruk” tillsammans med 8 andra gårdar.

Västra Götalands län (O) Länsombud: Helena von Bothmer, Kosters trädgårdar,

452 05 Sydkoster, tel 0526-205 99, e-post: helena@kosterstradgardar.se (Kärngård se nedan)

Ryfors Kvarn. Gert och Lena Klaiber, Ryfors Kvarn, 514 91 Tranemo, Tranemo k:n,

Västra Götalands län, tel 0325-733 90, 070-304 16 24, e-post: klaiber@home.se

Organisk-biologisk odling för självhushållning. Grisar, gutefår, höns, bordercollie. Direktvärme från egen vattenkraft, ved. Egen brunn. Uthyrning av stuga och rum. Försäljning av lammskinn.

Försäljning av fiskekort.

Kosters trädgårdar. Helena & Stefan von Bothmer, Kosters trädgårdar,

452 05 Sydkoster, Strömstads k:n, Västra Götalands län, tel 0526-205 99,

e-post: info@kosterstradgardar.se, hemsida: www.kosterstradgardar.se

Permakulturgård. Ekologisk trädgårdsodling 0,5 ha, skog 7,3 ha, åker 0,2 ha och 150 m2 växthus.

Odlar grönsaker på friland, olika salladssorter, tomat, gurka, asiatiska bladgrönsaker som till största delen går till gårdens restaurang. Gårdsbutik samt gårdsvisning maj-okt. Restaurang och café byggt i halm- och lerteknik. Öppettider se hemsidan. Höns (Bohus dals svarthöna), bin (Buckfast, 3-5 samhällen) och kaniner. Veduppvärmning, egen brunn, damm till bevattning, solpaneler för varmvatten. Gärna praktikanter (minst 2 veckor). Kurser i permakultur, utomhuspedagogik, skolgårdens planering, vegetarisk matlagning mm (se hemsidan).

Kerstin Bröker-Andersen, Hasselängen, 461 99 Upphärad, Trollhättans k:n,

Västra Götalands län, tel 0520-44 10 04, e-post: kerstin.d.b.a@gmail.com

Biodynamisk odling. Grönsaker, huvudsakligen till husbehov. Olika arter av klöver för skönhet

och gröngödsling. Shropshirefår, höns. Norsk vedkamin, vedspis, även el. Djupborrad brunn.

Traktor. Jordkällare. Torrdass och multrum.

Bolstads Kleven. Karl-Ivar Karlsson, Kleven 3262, 464 93 Mellerud, Melleruds k:n,

Västra Götalands län, tel 0530-503 16, 070-275 34 22, e-post: ki.hemodlat@gmail.com

14 ha åker, 15 ha skog. 100% ekologisk odling. Växthus. Försäljning. Potatis, grönsaker. Tomater, gurka och spagettipumpa på sommarsäsongen. Svarta och röda vinbär Jordkällare
Veduppvärmning. Natur- och kulturvandring med grillparty.

Grönskan. Susanne Wiigh-Mäsak, Grönskan, Färjeläget Lyr-Bö 102, 474 96 Nösund,

Orust k:n, Västra Götalands län, tel 0304-200 03, e-post: promessa@telia.com,

hemsida: www.gronskan.se

Ekologisk odling sedan 30 år. 8 ha arrenderad jord, 2 ha äng. 100 m2 växthus med bergvärme.

Grönsaker, frukt och bär. Gårdsbutik, öppen hela året (utom julafton), vard 12–19, lör o sön 11–16 (vintersöndagar 12–14). Ettåriga utplanteringsväxter; blommor, grönsaker, kryddväxter (ca 15 000 krukor). Halv- och helfärdig lagad mat. Baslivsmedel (1 000 livsmedelsartiklar)mångsällsynta och ovanliga växter. Självplockning av vinbär. Katter. Bergvärme, vedspis, kakelugn.

Vatten vid behov från bäck. Traktor, bil, cyklar. Bra förrådsutrymmen, bl a jordkällare. Biologisk gråvattenrening, komposttoaletter, egentillverkad kompostbehållare för mat- och trädgårdsavfall.

Självförsörjning 100% med potatis och delvis med grönsaker. Gärna gårdsvisning efter överenskommelse hela året. Säng och frukost med 25 bäddar finns, drivs av bybor. Praktikanter, kursverksamhet efter beställning. Se även www.promessa.se.

Edvin och Maria Karlsson, Valla, Hedvägen 56, 471 72 Hjälteby, Tjörns k:n,

Västra Götalands län, tel 0304-66 17 28, e-post: mallby@spray.se

Ekologisk odling (Krav). 3 ha brukad jord, litet växthus. Tillverkar äggost till försäljning. Ekologisk äggproduktion med 2 400 höns. Potatis, grönsaker och sparrisodling. Gårdsbageri. Husen väl isolerade. Kakelugn, egen ved. Eget vatten med självtryck, pump för att höja trycket. Traktor, enkla redskap. Jordkällare och potatiskällare. Självförsörjning på det mesta utom kött och hushållsel. Gårdsvisning efter överenskommelse. Praktikanter deltid. Kursverksamhet: ekologiskt nätverk i skolor, utbildning av skolpersonal. Med ekonomiskt stöd från länsstyrelsen pågår pilotprogram. Butik-skola från dagis och uppåt. Samarbetar med andra odlare i ett nätverk;

www.tjornodlat.se.

Öboängen. Torborg och Sven-Olof Widell, Öboängen, Källeberg, 531 99 Lidköping,

Lidköpings k:n, Västra Götalands län, tel 0510-132 10.

Ekologisk odling. 7 ha öppen jord, 2 ha skog, 2 ha äng och bergknallar. Odlar djurens foder.

Fjällkor, långlivade och snällare för varje år. Uppfödning och försäljning av kalvar och hushållskor. Förädlar mjölken för försäljning. Vedvärme. Jordkällare. Solpanel för varmvatten, utedass. Den bästa produkten här på Källeberg är färsk mjölk. Vi tillverkar yoghurt, långfil, fjällkofeta som säljs i Lidköpings livsmedelsbutiker.

Kallas Gård. Anita Saito & Merlijn Dorgelo, Ine, Morina och Tähti Tuuli, Kallas gård,

Slädekärr 130, 662 98 Tösse, Åmåls k:n, Västra Götalands län, tel 0532-210 35, e-post:

kallasgard@gmail.com

Ekologisk häst- och människodriven odling (KRAV). 20 ha åker och 3,5 ha skog. Trädgårdsodling på 5 000 kvm, 50 kvm växthus. Grönsaker, frukt, bär, bönor, ärter, örter vitlök, vindruvor, pumpor, majs, potatis, hö och hamling, hasselnötter. 4 norska fjordhästar, 1 nordsvensk häst,

24 tackor lantras finullsfår, angorakaniner. Veganskt hushåll. Djuren utfordras med grovfoder. Naturlig hovvård. Säljer livdjur av får och kaniner. Eget minisågverk. Producerar och säljer fågelfröautomater och fågelholkar. Bostadshuset renoverat med eget trävirke och lera/halm.Egen ved till uppvärmning och matlagning (Massugn). Egen brunn, bäck genom markerna. Maskin-
klippper fåren och tillverkar kläder av ullen. Erbjuder kurser i ullhantering, Natural Horse-
manship, skogs- och jordbrukskörning, inkörning och inridning. Anordnar bl a turridning, prärievagnsturer och hästshower. Gårdsbutik med ekologisk mat, öppen efter överenskommelse.

Tar emot gäster och lärlingar året runt mot ekonomiskt bidrag. Enkel övernattning i tex prärie-
vagn, lavotält eller fjälltält. Talar engelska, finska, nederländska, norska, japanska och tyska.

Arvidstorp. Daniel och Cecilia Placzek, Arvidstorp 1, 540 17 Lerdala, Skövde k:n,

Västra Götalands län, tel 0511-805 01, e-post: info@arvidstorp.com,

hemsida: www.arvidstorp.com

På Billingen ca 13 km norr om Skövde ligger vårt 33 ha hästdrivna, ekologiska småbruk. Vi har ardennerhästar, vänekor, åsbohöns, göingegetter, hushållsgris, katter och hund. Hästarna har vi
kört in själva och vi kör också med/in oxar och kor. Vi har egen ved för uppvämning och eldning i köksspisen och öppna spisen. Vi husbehovsodlar brödsäd, köks- och kryddväxter, potatis och andra rotfrukter och är självförsörjande på kött, ägg och mjölkprodukter. Vi har eget hö och odlar kraftfoder till djuren. Vi har egen stationär tröska och egen stenkvarn. Överskottet av det vi producerar och andra ekologiska produkter säljer vi i Skyttlabackens Handelsbod. Vårt ekologiska gårdscafé - Café Skyttlabacken - hittar ni i den gamla mangårdsbyggnaden från slutet av 1600-talet, öppet 1 mars - 31 oktober. Vi erbjuder turer med häst och vagn/släde i det gamla kulturlandskapet på Billingen. Vi tar emot kort- och långtidspraktikanter, skolklasser och studiebesök.

Rävåsen. Anton och Anna Ornelid med barnen Inga och August. Håle, Börje Måns-
gården 11, 467 94 Grästorp. 0514-310 16, e-post: annadahlberg13@hotmail.com

Husbehovsgård om c:a 1 ha. Ekologisk odling av grönsaker, hö och säd (en del gamla sorter).

Getter och tuppar sommartid. Katt och bikupor. Fruktträd, bärbuskar och mindre växthus.

Uppvärming med el och vedkamin. Egen brunn. Dragkraft: Volvo BM “Buster”, men mycket görs med handredskap och skottkärra. Jordkällare. Mjölksyrning, torkning och brödbak tilhusbehov. Mindre slåtteräng som hävdas med lie. Snickarbod och smedja med vedeldad bakugn.

Gårdsvisning enligt överrenskommelse.

Jönköpings län (F) Länsombud: vakant

Bondarps miljögård. Arne Svahn, Bondarps miljögård, 570 30 Mariannelund, Eksjö

k:n, Jönköpings län, tel 0496-700 18.

Ekologisk odling, FOBO. 140,3 ha varav 5,4 ha odlad jord. Får. Vedeldning, solfångare,

jordkällare. Vattenkälla. Har ett gårds- och miljömuseum och Naturrum med händelser från

bygden, med spökmuseum. Gårdsvisning april–okt. Kursverksamhet i miljövård, krets-
loppstänkande, ängsvård och om växthuseffekten. Visningsrundor: vatten, försurning, geologi.

Norrgården 2. Marie och Ronnie Johansson, Hattsjöhult, 571 65 Grimstorp, Nässjö k:n,

Jönköpings län, tel 0380-700 33, e-post: ronnie.johansson@citynetnassjo.se,

hemsida: www.hattsjohult.se

Ekologisk odling (Krav sedan 1996). Areal: 30 ha öppen jord, hela gården 114 ha.

Mjölkproduktion och skogsbruk. Visningsträdgård och organisk-biologiskt odlade grönsaker

till självplock, 37 olika sorter, varav många gamla och ovanliga. Vinterträdgård. Växthus.

Blommor, kryddväxter, röda vinbär. Kor, hästar, grisar, jämtgetter, kaniner, 50-tal olika höns, ankor, påfåglar, guld- och diamantfasaner, katter och bin mm. Säljer djur. Veduppvärmning.

Jordkällare. Gårdsvisning hela året. Visningsgård för ekologisk odling. Praktikanter. Strävar efter mångfald och hög självförsörjning. Dragkraft: traktor och nordvästsvensk häst.

Gotlands län (I) saknar kända kärngårdar. Länsombud: vakant

Alla tips om kärngårdar mottages tacksamt, maila till kansli@karngardar.se. Vi är övertygade om att det finns många gårdar som skulle trivas i vårt gäng men som vi inte känner till ännu!

Kalmar län (H) Länsombud: Anna Paulsson, Östantorp, Fridhem, 590 90 Ankarsrum,

tel 0492-440 04, e-post: annapaulsson@tele2.se (Kärngård, se nedan.)

Solgårdens Gästhem. Eva Anderstedt, Solgården i Ölands Segerstad, 380 65 Degerhamn,

Mörbylånga k:n, Kalmar län, tel 0485-66 40 82, 070-658 91 02,

e-post: eva.anderstedt@telia.com

Mötesplats, Kursgård & Gästhem, Bed & Breakfast vid hav och alvar. Vegetariskt kök. Rofyllt.

Växthus, mindre odlingar, örtagård. Gasolspis, bergvärme, kakelugn och vedeldad bakugn.

Nyanlagt miljövänligt avloppssystem.Praktikplatser.. Inte stängt för något - men inte öppet för ohagslyckan. Claes Horn och Elisabet Hall, Samuel, Pontus, Lisa, Anna, Kohagslyckan,

380 74 Löttorp, Borgholms k:n, Kalmar län, tel 0485-205 66, e-post: horn@punkt.se

Organisk-biologisk odling. Säljer kryddor, Stevia, lammskinn, konst mm. Svarta, röda och vita

vinbär, krusbär, hallon. Självplock på tid efter överenskommelse. Highland cattle, gutefår, katter, höns, myskankor. Säljer avelsdjur av får. Vedpanna och biogasbil. Bevattning från sjö.

Solberga Gård. Stefan Gössling, Solberga gård, 387 90 Köpingsvik, Borgholms k:n, Kalmar

län, tel 0485-720 60, e-post: stefan@solbergagard.se, hemsida: www.solbergagard.se

Gårdsbutik, restaurang, STF-vandrarhem. Öppet juni, juli, augusti varje dag 08-20, annan tid

på året: se webbsidan. KRAV-odling av grönsaker på ca 2 ha. Över 100 olika sorter, exempelvis

9 sorters lök, vitlök viktigast, 10 salladssorter, 6 potatissorter, sparris, olika pumpor på hösten.

Får, utegrisar, höns, kaniner. Värmepump för uppvärmning, kakelugnar, vedpanna. Bakugn för 40 limpor. Har fått Gastronomiska Akademins Diplom, Gyllene Pumpan och blivit White

Guide-restaurang 2010. Gårdsvisning, praktikanter, veckoslutsgäster, kursverksamhet i grönsaksodling. Hyr ut lokaler för andras kurser. Kan ordna fest för upp till 50 gäster.

Sågstugan. Jan-Olov Bernhard, Yxered, 590 92 Totebo, Västerviks k:n, Kalmar län, tel 0490-510 84, e-post: alta.o.pyramidalis@tele2.se

El- och mekanisk verkstad, tillverkar vattenturbiner. Kraftverk i egen fors värmer hus och driver

maskiner. Bygger gamla timmerhus och halmbalshus. Tillverkar och säljer ljusstrålepyramiden

Pyramidalis. Fint samarbete med kringboende.

Östantorp. Anna Paulsson, Östantorp, Fridhem, 590 90 Ankarsrum, Vimmerby k:n,

Kalmar län, tel 0492-440 04, e-post: annapaulsson@tele2.se

Ekologisk odling 4 600 kvm. Huvudsakligen grönsaker på friland och i växthus. Körsbär, vinbär, hallon till självplockning. 40-tal höns. Värme från egentillverkade rörspisar i hus och växthus.

Egen brunn med handpump. Planerar solfångare. Gäster i mån av tid och plats. Kurser i kakelugnsmakeri, rörspistillverkning och ullhantering mm. Talar engelska och tyska.

Kronobergs län (G) Länsombud: Anna Lilljequist, Skifteryd, 340 12 Annerstad,

tel 035-830 29, e-post: info@tassemarken.nu (Kärngård, se nedan)

Tassemarken. Sigvard Andervad och Anna Lilljequist, Skifteryd, 340 12 Annerstad,

Ljungby k:n, Kronobergs län, tel 035-830 29, e-post: info@tassemarken.nu,

hemsida: www.tassemarken.nu. Följ oss på Facebook via http://sv-se.facebook.com/

pages/Tassemarken/122512401155643 (eller gå in på Fb och sök på Tassemarken).

Småskaligt familjejordbruk med gammaldags mångfald. Certifierade för ekologisk odling 1969,
 örst via Demeter, senare KRAV. Våra grönsaker odlas med hantverksmässiga metoder. Potatis, kryddväxter, perenner, bärbuskar, på friland och i växthus. Fjällkor, biffkor, hönor, ankor, påfåglar. Självförsörjande med utsäde av flera grönsaker. Även trädgård med gammaldags perenner och kryddväxter. Säljer produkter på Ljungby torg samt i egen gårdsbutik, som även har stort utbud av ekologiska varor. Sommartid har vi trädgårdscafé, uthyrning av stuga, bädd och frukost, rundvandringar. Tar emot grupper. Arbetande gäster, när personkemin känns rätt!

Ormeshaga. Bo Falk, Ormeshaga, Hult 4, 360 51 Hovmantorp, Lessebo k:n, Kronobergs

län, tel 0478-409 10, 070-229 75 06, e-post: bo.falk@telia.com

Uthålligt jordbruk, uthålligt skogsbruk, uthållig ekonomi, vegetariska livsmedel, resurssnålt byggande, resurssnåla transporter, människans inre möjligheter. Oxar som nyodlare. Öppen
 för praktikanter. Företag: Inocula scandinavia: Rhizobiumkulturer för baljväxter, föredrag, seminarier, demonstrationer.

Blekinge län (K) saknar kända kärngårdar. Länsombud: vakant.

Hallands län (N) Länsombud: Liselotte Abel, Sörby, 310 58 Vessigebro,

tel 0346-204 43, e-post:info@sorbynaturhalsogard.se (Kärngård, se nedan)

Sörby naturhälsogård. Liselotte Bergenzaun Abel och Vagn Abel, Sörby,

310 58 Vessigebro, Falkenbergs k:n, Hallands län, tel 0346-204 43,073-70 800 29

e-post: info@sorbynaturhalsogard.se, hemsida: www.sorbynaturhalsogard.se

Naturbaserad rehabilitering och friskvård med trädgårdsterapi. Konferenser, Bed&Breakfast, utbildning i Nonviolent communication för personlig balans, kommunikation och konflikt-
hantering. Retreat och matlagning för grupper. Sommarläger. Odling för husbehov. Tre fjordhästar, en islandshäst, ryafår, vallhund, kaniner, katter, dvärghöns. Jordvärme, solvärme, vindkraft, ved. Egen brunn. Biogasbilar. Husen renoveras med ekologiska byggmaterial. Talar danska, engelska och lite tyska

Kulturgården Bråtadal. Hans Bulthuis, Eva Rynefors, Bråtadal, Svartrå, 310 60 Ullared,

Falkenbergs k:n, Hallands län, tel 0346-233 43,

e-post: info@kulturgarden.com, hemsida: www.kulturgarden.com

Bråtadal är ett STF-vandrarhem/kursgård med jordvärme, vindkraftsandelar, solvärme, pellets.

Egen brunn. Urinseparerande toaletter, rotzonsdamm, jordhus. Föreläsning om ekologiska byggnadsmaterial. Kunskap om byggnadstekniker. Bakar rågbröd i stenugn. Talar holländska, engelska och litet tyska.

Skåne län (M) Länsförening: Skånes Kärngårdsförening, ordf Susanne Velander

Vretare tel 0415-501 90, e-post: kansli@karngardar.se (Kärngård, se nedan)

Mandelmanns Trädgårdar. Gustav och Marie Mandelmann med barnen Aron, Tora,

Disa och Joel, Djupadal, Rörum, 272 95 Simrishamn, Simrishamns k:n, Skåne län,

tel 0414-244 48, e-post: info@mandelmann.se, hemsida www.mandelmann.se

Ekologisk odling (Krav) 20 ha öppen jord, 30 ha beteshagar, 10 ha skog. 750 kvm fördelade på fyra växthus. Trädgårdskök och plantskola från påsken - mitten av oktober, fre, lör & sön kl 10- 18. Försäljning av grönsaker tillkommer när tomaterna mognar från början av juli - mitten avoktober. Grönsaker, äpplen, päron, aprikoser, vindruvor, spannmål, vall. Stor vattenkrasseodling.

150 får med vinterlammsuppfödning, linderödsgrisar, höns i mobila hönshus, vallhundar.

Jordvärme, solfångare för tappvatten, dammar för biologisk mångfald, eget källvatten i kranarna,samlar också regnvatten för bevattning av grönsaker. Trädgårdskök och småskalig förädling.

Gårdsvisning efter överenskommelse. Skördemarknad sista helgen i september varje år.

Praktikanter mottages maj–sept efter ansökan. Läs mer på www.mandelmanns.blogspot.com Linnea & Johan Widing, Lena Fougt & Jean Lacoursiére, Norrto 3217, 242 93 Hörby,

Hörby k:n, Skåne län, tel 0415-802 54, 802 50, e-post: widings@hotmail.com

Ekologiskt familjejordbruk med hög självförsörjningsgrad. Försäljning av livdjur, kött, skinn

och grönsaker. Gården är på 20 ha och vi betar dessutom ca 60 ha naturmark med Rögnaröd-
och Granemålakor. På gården finns även Linderödsgrisar, Klövsjöfår, Göingegetter, Blå- och

Myskanka och ett flertal hönsraser. Strävar efter att producera allt djurfodret själva och odlar vete, råg, korn, havre och baljväxter. Flertalet grönsaker och sädesslag är av äldre slag, odlar eget utsäde till många av dem. På gården finns ca 200 sorter av äppelträd och en trädgård på 1 ha samt växthus på 190 kvm där vi odlar allt från tomater till persikor. Vi konserverar och torkar mycket av vår skörd och till detta har vi flertalet källare. Bakning i egen bakugn med hemmamalt mjöl. Vi har flera reningsdammar samt naturanpassade diken. Uppvärmning med pellets och ved. Tar gärna emot praktikanter hela året, i mån av tid. WWOOF-värdar.

Kickis Trädgård. Kicki Bobacka och Gunnar Håkansson med barn och barnbarn,

Väpplingvägen 10, 227 38 Lund, Lunds k:n, Skåne län, tel 046-14 06 67, e-post:

Ekologisk odling av köksväxter, bär och frukt, i första hand för självhushåll, samt lite höns för

ägg till hushållet på 1 000 kvm stadstomt i äldre villaområde. Egen brunn samt stor täljstensspis

för värme och matlagning. Besökare välkomna efter överenskommelse.

Lillasätedal. Karin Strandh, Lillasäte 316, 243 91 Höör, Höörs k:n, Skåne län,

tel 070-214 70 02, e-post: karin_strandh@telia.com

Lillasätedal är en pedagogisk visningsgård. Det finns en gårdsförening som arrangerar olika

aktiviteter på gården och tar tillvara allmänhetens intresse för livet på gården. Gården har en samodlingsgrupp, som odlar grönsaker tillsammans och en biodlingsgrupp som också har en visningsbikupa. All odling är ekologisk och trädgårdsodlingen är dessutom biodynamisk. Större delen av marken arrenderas av en ekologisk mjölkbonde. 19 ha odlingsbar mark, 9 ha fälads-
mark. Försäljning av grönsaker, honung och kallpressad rypsolja. Man kan få massage eller gå på studiecirkel i Tidshantering/Tidsverkstad på gården. Uppvärmning med ved och solfångare.

Bränneslätt. John-Erik och Carina Linde, Bränneslätt 6565, 269 96 Båstad, Båstad k:n,

Skåne län, tel 0431-741 55.

Ekologisk odling på 8 ha (totalt 30 ha inkl bete och skog samt arrende om 6,5 ha odlat och bete).

Helt självförsörjande med kött, mjölk, rotfrukter, honung, bär ochgrönsaker. Till viss del
 självförsörjande med frukt och mjöl. Säljer ved, skogsprodukter, slaktdjur, potatis mm. Gården brukas med häst. Kor, pärlhöns, höns, myskankor, kalkoner, grisar, fjordingar, hundar, kaniner.

Uppvärmning med ved. Egen brunn. Gårdsvisning efter överenskommelse. Läs gärna boken om gården: “Bondens jord, ett sätt att leva”.

Solhjulet. Irene Engström och Tommy Petersson, Skälbäck 171, 247 96 Veberöd, Lunds

k:n, Skåne län, tel 046-550 65, 0708-40 09 88, e-post: irene.engstrom@teacher.com,

hemsida: www.solhjulet.nu

Ekologisk odling för husbehov. Kallväxthus. Egen brunn, dammar under återuppbyggnad.

Genbank: gamla lantraser, bl a gutefår, göingeget, linderödsgris, myskanka, skånegås, åsbohöns,

svarthöns, gotlandskanin. Exmoorponnies, en bevaransvärd engelsk ras. Hemslakt, torkning,

mjölksyrning. Gårdsvisning och sommarcafé.

Verums Lilla. Katrin och Håkan Arvidsson, Verums Tågarp 4117, 280 22 Vittsjö,

Hässleholms k:n, Skåne län, tel 0451-912 11, 076-769 12 11

e-post: katrinearvidsson@hotmail.com, hemsida: www.verumslilla.se

I Snapphanebygden där Skåne och Småland möts, vid Vieåns dalgång, lever vi på ett litet småbrukarställe med 5,5 ha mark. Skåneleden går förbi, en kanotled likaså och Skeingesjön och Hörlinge ängar har ett rikt fågelliv. Grönsaksodling till självhushåll. Plantförsäljning, framförallt kryddor, men även köksväxter efter säsong och tillgång. Solfångare, kökspanna och täljstensugn värmer huset. Grävd brunn och separerande toaletter. Egen ved/virk  Katrine håller föredrag och kurser om Tid & Pengar, korta kretslopp, klimatsmart mat, självvald enkelhet och föräldrastöd. Håkan är biolog och lärare. Vi har 6 barn varav två hemmavarande.

Hylkans biodynamiska odlingar. Ann-Mari och Ture Henriksson,

Hylkan, 272 92 Simrishamn, Simrishamns k:n, Skåne län, tel 0414-250 70.

Biodynamisk odling (Demeter). Försäljning av grönsaker, frukt och hagmarkskött. Stenkvarn.

Torkning, mjölksyrning, frysning. Odlar grönsaker, bär, frukt, kryddväxter mm. Dikor och 50 frigående dvärghöns. Egen brunn. Vedspis, ackumulatortank, kakelugn, planerar solceller. Kallbäck med dammar. Naturtoa. Ny lagerbyggnad.. Rikblommande sjöängar ner mot havet. Gårdsvisning efter överenskommelse.

Sven Nils i Mannarp. Susanne Velander Vretare och Henrik Vretare, Kalias väg 2,

242 94 Hörby, Hörby k:n, Skåne län, tel 0415-501 90, e-post: susanne@svennils.se,

hemsidor: www.svennils.se, www.tradgardskafeet.se

Ekologisk odling (KRAV) och skog, totalt 27 ha varav 10 ha åker. Spannmål (främst lantsorter) och vall till eget djurfoder. Växthus som vintertid blir får- och hönshus. Två kor, en kviga, två ardennerhästar, 35 får. Tre Linderödssuggor, två korsningsgyltor och egen Linderödsgalt.

Pensionerade industrihöns. Arbetande hundar (Working Kelpie). Grävd brunn. Vedeldning.

Permakulturtankar kring odling och verksamheter. Intresserade av att prova kooperativa brukningsformer (se även www.sambruket.se). Har trädgårdskafé i närbelägen by, med koppling till gården och dess produkter.

Lönshult no 2. Helena Ullmark och Jonas Ivarson, Lönshult 204, 273 57 Brösarp,

Tomelilla k:n, Skåne län, tel 0417-262 66, e-post: helena@lonshult.se, jonas@lonshult.se,

hemsida: www.lonshult.se

Småbruk med ekologisk inriktning (KRAV). Brukar 12 ha åker och 8 ha betesmarker kring gården, där vi odlar foder till djuren och grönsaker till husbehov. Djuren är gamla lantraser som bevaras i genbanker. Vi har ett tjugotal gutefår och lika många nötkreatur av raserna rödkulla och fjällnära boskap. Dessutom finns det åsbohöns och ölandsgäss på gården. Lokal slakt och försäljning. Våra två shetlandsponnyer är under inkörning. Gamla kultursorter av växter och lantrasdjur intresserar oss. Bostaden i lersten från 1887 eldas med ved i kakelugn, vedspis och kamin. Vatten från borrad brunn, grävd brunn och källa. Urinseparerande toalett. 

Engatorpet. Johan och Sara Engström, Engatorpet, Fogdarp, 269 73 Förslöv, Båstad k:n,

Skåne län, tel 0431-45 02 90, e-post: engatorpet@hotmail.com

Ekologisk odling. 0,5 ha betesmark, 450 kvm trädgårdsland och 20 m2 växthus. Gotlandsfår, Linderödsgrisar, Åsbohöns och bin. Husbehovsodlar frukt och bär samt ett 30-tal olika grönsaker och rotfrukter. Äpple av mindre vanliga sorter. Självförsörjande på honung, ägg och kött. Försäljning av honung och Åsbohöns vid överskott. Maler allt mjöl på egen kvarn. Renovering och nybyggnation med äldre material och tekniker (bl a lera). Möbeltillverkning till husbehov.

Vedkamin med luftburet värmesystem, solfångare, egen brunn, separerande torrtoalett. Nybyggd potatiskällare. Transporter sker mestadels med cykel men har bil. Beräknad självförsörjningsgrad 80%. Gårdsvisning i mån av tid.

Fridtuna. Mi och Ove Möller, Hejekillev 161, 290 37 Arkelstorp, Kristianstad k:n,

Skåne län, tel 044-971 79, e-post: ove.moller@slojd.nu

Småbruk med 5 ha åker och 3 ha skog. Odling av grönsaker och frukt till husbehov. Åkern ligger i vall. Äldre köksväxter. Huset byggt i olika nygamla lertekniker. 100 m2 växthus ihopbygg 
med huset, i söder/väster, för odling och som klimatskydd. Klarar strömavbrott utmärkt. Kunniga i olika textila slöjdtekniker, tex spinna, väva, växtfärga, sticka, virka, tova och sy. Träslöjd med handverktyg. Vedeldning i massugn och köksspis. Djupborrad brunn, pumpar vattnet helt f hand in i huset. Samlar regnvatten för bevattning av odlingarna. Dragkraften består av kel och rullebör. Transporter med cykel, buss, bil och ben. Lagring i enkel jordkällare under huset.

Kallskafferi som kyls med luft via markrör. Torrtoalett som spolas med sågspån och läggs på komposten. Extraspis i köket som är etanoldriven. “Isokok”- långkokning i isolerad låda. Ingen
frys. Tar tillvara genom torkning, inkokning och syrning. Gårdsvisning och praktikanter i mån

Ninnis trädgård. Ninni Henriksson & Ian Rutherford, Gladsaxv 21, 272 94 Simrishamn,

Simrishamns k:n, Skåne län, tel 0414-261 16, 0733-34 94 20. e-post: ianninni@hotmail.com

På höjden ovanför Baskemölla ligger Ninnis trädgård med 0,5 ha åker, 500 m2 grönsaksodling och 60 m2 växthus. Kravgodkänd mark. Ett tjugotal höns av Åsbo och blandningar samt katter.

Odlar grönsaker, kryddor, bär och frukt. Intensivodlingar för självförsörjning. Permakultur och skogsträdgårdsodling i naturbälten och i lähäckar. Är en del av Baskemölla ekoby (som har
 otalt 22 ha mark). Småskalig kursverksamhet med början på gårdsmarknaderna under sommaren. Hantverksverkstäder för trä, smide, keramik under uppbyggnad. Förädlar småskaligt genom inläggningar, sylt, vin, hudkrämer, örtteer och bröd. Ekologiskt egenbyggt halmbalshus, veduppvärmning med vedspis och massugn. Brunn gemensam med ekobyn.

Förvaringsmöjligheter i stuka, visthusbod och källare. Mulltoa inne, huset planeras bli elfritt m

12V-belysning från vindkraftverk. Kretsloppsanpassat avlopp med rotzonsanläggning. Ca 85% självförsörjning på mat. Praktikanter april till oktober efter överenskommelse. WWOOF-värdar.

Ingenstans. Sven-Ivar Johansson och Sven-Åke Johansson, medarbetare Sven-Johan

Johansson och Sven-Ola Johansson, Konga 1260, 260 23 Kågeröd, Svalövs k:n, Skåne

län, tel 0418-820 80, e-post: svenikonga@swipnet.se

5 ha åker, 500 kvm grönsaksodling och 30 kvm växthus. Ekologisk odling sedan 1971. Spannmål, vall. Trädgårdsodling till självhushåll och till släkt och vänner. Försäljning av vitlök (några 10-tal kilo), odlingen ska utökas. Flera sorter av vitlök, tomat, potatis, jordärtskocka och kokböna. 50 blandrashöns, 3 pärlhöns, 2 katter. Eget vatten från grävd brunn, uppvärmning med ved, delvis från egen skog. Källare till förvaring. Bakar högvärdigt näringsrikt bröd. Kraftigt inskränkta inköp av livsmedel och prylar. Möjlighet till gårdsvisning, bara att ringa först. Kan ta emot veckoslutsgäster. Impromptu föreläsningar i näringslära, bakning, botanik, organisk kemi.

Hörjelgården, Box 1013, 221 04 Lund, Skåne län, tel 046-33 56 51, Hjalmar Dahm,

e-post: hjalmar.dahm@gmail.com, hemsida: www.skane.snf.se, klicka på Hörjel.

Ägs Ägs av Naturskyddsföreningen i Skåne och är belägen i Sjöbo kommun. Visar hur Skånes jordbruksmarker kunde se ut före skiftet, innan det fanns tillgång till konstgödsel och maskiner 
Markerna är delvis bevarade och delvis restaurerade för att visa inägornas åkrar och ängar och utmarkernas betesmarker. Möjlighet finns för lägerskolor, guidade visningar och kursverksamhet.