Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Hasselfors

Hasselfors är ett anrikt brukssamhälle i Örebro

Förändringsvindarna har varit starka över Hasselfors med omgivningar sedan 1600-talets början. Driven av ekonomiska och egenmäktigt styrande krafter har de förändrat samhället och människornas vardag.

Byalaget har istället för att vara passiva mött den tio till femton års gradvisa nedmonteringen med kreativ anda.    Det senaste, ännu oläkta såret, såväl fysiskt som mentalt, är nedmonteringen avHasselfors skola. Skolhuset är flyttat till centralorten Laxå. 

Det fi na värdshuset vid åns vackra vattenspeglar står ändå kvar, men saknar sedan en tid  tillbaka sin värd, och inga sorlande gäster slamrar längre med besticken.   Livsmedelsbutiken upphörde för flera år sedan. En förskola med ett 20-tal barn lever vidare;   kanske får man tillbaka en lågstadieskola och förhoppningsvis med tiden mer av det som gått förlorat.   

Arbeta och bo här  

Den viktigaste arbetsplatsen, sågverket mitt i byn, har en stor stabil verksamhet här i Hassel- fors. Cirka 100 personer arbetar där i dag, vilket betyder att bo kvar här med sina familjer.  I mitten av 1990-talet övertogs Hasselfors Bruks verksamheter av Assi Domän. I dag är det Setra Group som driver träindustrin.   Hasselfors Garden AB säljer torvprodukter, Sveaskog förvaltar skogsarealerna och Bålby   säteri ägs av familjen von Schéele som driver lantbruk där.   Omkring 400 personer bor i Hasselfors just nu. Men det har visat sig vara svårt att fl ytta  hit. Att köpa och renovera upp ett gammalt hus kan stöta på   problem. Vissa banker vågar inte låna ut pengar för investeringar i en, som man ser det, alltför  osäker utvecklingsmiljö.  

Egen mötesplats 

Vi sitter i Hasselgården, det gamla biografen och dessförinnan Godtemplarnas hus och pratar med Ivan Persson och Rune Söderberg, två drivande krafter i Hasselfors byalag.    Huset är samlingsplatsen för många av de aktiviteter som man målmedvetet håller igång. Här driver man ett bibliotek och den stora filmprojektorn, en trappa upp står kvar som ett monument över tidens förändringsvind, men det går inte längre så lätt att få film att mata den med. Digitaliseringsvågen slår hårt mot dem som inte har råd att uppdatera utrustningen.  Byalaget, såväl en utvecklingsgrupp som en hembygdsförening, med cirka 300 medlemmar, har stor betydelse för Hasselfors.  Man förvaltar det mycket fint inredda och väldokumenterade bruksmuseet med föremål från brukets och bygdens verksamheter under sekler. Museet är inrett i ett före detta missionshus, byggt av slaggsten från järnhanteringens tid.  Vid dammarna, där tidigare brukets smedjor och hyttor låg, har byalaget förvärvat den gamla kvarnen och äger sedan tidigare kvarnmagasinet. Byggnaderna har ett kulturhistoriskt värde, som det är viktigt att vårda.       

Egen tidning 

Fyra gånger om året gör man tidningen Hasselbladet. Juninumrets innehållsförteckning är imponerande. Det är berättelser, informationer om möten, utflykter och firanden av olika slag samt minsann, Mopedens dag.  

Det stora årliga arrangemanget som byalaget anordnar är det så kallade Hasselforskalaset. Ett mycket uppskattat evenemang av såväl ortsbor som av besökare från när och fjärran. En arbetsgrupp har i samverkan med Länsstyrelsen och Laxå kommun arbetat något år med en lokal utvecklingsplan som nu är färdigställd. ”Framtid Hasselfors”, är namnet på detta styrdokument för politiker och tjänstemän inför processen att åstadkomma ”en positiv utveckling för en ort”. 

Inom byalaget har man i övrigt också under flera år, gjort bygdeinventeringar och på senare år dokumenterat dessa i informativa broschyrer. På ett mycket tydligt sätt kan man där se hur förändringens vindar över Hasselfors med omgivningar dragit fram. För hela Skagershults socken, där Hasselfors ligger, naturskönt, mellan sjöarna Toften och Teen, visas i bild och text, vad som funnits och vad som återstår att förvalta ur historisk aspekt.   Ett exempel är området vid Kärrgruvan som vittnar om gångna tiders gruvdrift. I dag återstår endast en byggnad av den gruvby, där malmbrytning pågick under ett par århundraden. Torpställenas grundrester vittnar om en bygd där många människor levde sina liv, oftast med självförsörjning som livlina.     

Naturen tagit över 

Naturen har nu mestadels återtagit kommandot över marker som åter måste brukas, om vi på nytt ska få en mer levande landsbygd  under trycket av en snabbt ökande befolkningstillväxt. Men den förändringsvinden har ännu inte hunnit hit. Den unika lilla bokskogens träd framför Hasselgården står ännu lugna i sommarvärmen.  

www.hasselforsbyalag.com        Foto: Cristina Söderberg   Text:Kurt Gustafsson