Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Hagalund i Värmland

Samhällstillvänd gård i värmländsk natur Hos Barbara Hinsch på Hagalund bedrivs kursverksamhet för autistiska barn- och ungdomar. Här finns också kor, 12 hektar betesmark, biodynamisk odling, sju hektar skog – och ett konstgalleri.

Efter att ha kört fel i mörker och regn ett flertal gånger, kommer vi till slut fram till Hagalund. Barbara Hinsch står ute på vägen och vinkar in oss med en lykta. Vi bjuds in i stugvärmen och får hälsa ordentligt på henne och på en ung flicka, som hjälper till i köket. Barbara bjuder på kaffe och hemlagad äppelkaka och medan vi låter oss väl smaka, börjar hon berätta om gården.

Barbara kom till Hagalund för ett tjugotal år sedan. Dessförinnan hade hon och hennes man, som tragiskt dog i en bilolycka bara fyra år efter flytten till Värmland, haft en mindre gård på Bokenäs på Västkusten. Socialt stöd På Hagalund bedrivs sedan lång tid tillbaka kursverksamhet för personer som jobbar med autistiska barn och ungdomar, vilket innebär att man också ger kurser i vad ett ”primärt liv” innebär.

Det finns ett antal stugor för boende och en stockvirkesstuga, som plockats ner på annat håll, ska bli ett kök för kursverksamheten. Barbara Hinsch med tjurkalv som inom ett par dagar ska gå till slakt. 13 Besök hos Barbara Hinsch Hagalund, Gunnarsskog, Arvika kommun Hagalund fungerar också som familjehem för unga med missbruks- och skolproblem. På Hagalund tar man också gärna emot till exempel praktikanter från Waldorfsskolor.

Barbara har suttit några år i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden för Miljöpartiet i Arvika och där kämpat för ett hållbarare samhälle. Biodynamisk odling Här fi nns kor och kalvar och tills nyligen fanns också pälsfår. Man har tolv hektar slåtter och betsmarker för djuren och biodynamisk odling av frukt och grönsaker. Det mesta av skörden går åt till det egna hushållet, som består av sex vuxna och två barn.

Följande morgon ser vi hur vackert gården ligger, med grönsaksodlingarna och äppelträden framför huset, i en svag sluttning ner mot sjön Gunnern. Det har snöat under natten och allt är mjukt inbäddat i ett tunt vitt täcke. Vi går ut för att hälsa på korna. Bland dem finns två tjurkalvar som ska slaktas inom ett par dagar. I ladugården som ännu står tom, eftersom djuren fortfarande betar utomhus, träffar vi på myskankor och åsbohöns. På gårdstunet finns flera bostadshus, förrådslokaler samt ett stort vedlider. Längst bort ligger en spännande femkantig byggnad, ett konstgalleri.

Barbara själv arbetar gärna i keramik. Numera används galleriet också som kurslokal. Kontinuerligt skogsbruk På gården, som har sju hektar skog, bor också en person som arbetar för Silverskog – ett skogsbolag, som engagerat sig i kontinuerligt skogsbruk till skillnad från kalhuggning. Vi får veta att det fi nns ett stort intresse hos ekologiskt sinnade skogsägare för denna typ av skonsam avverkning. Telefonen ringer. Barbara planerar för att ta emot ännu ett studiebesök. Det är dags för oss att ge oss av, försiktigt, i den ännu kvardröjande snömodden.