Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Grönskan

Längst ut på Orust utmed den sydvästra kuststräckan ligger ön Lyr. En ö med ca 200 fastboende och sommartid bortåt 2000 sommargäster. En bilfärja tar oss över ett kanske 300 meter brett sund och vi landar nästan mitt framför Grönskan, Susannes och Peters första utpost på ön

Besök hos Susanne och Peter Wiigh-Mäsak, Grönskan, Färgeläget Lyr-Bö 102, 47496 Nösund, Orust kommun, e-post promessa@telia.com,

Grönskan är en affär, en närbutik med mestadels ekologiska dagligvaror, ett litet kafé, en begagnade böcker butik med en Internetstudio. En liten nyttig mötesplats för öns befolkning.   

Peter hade här i huset sin första lagerlokal för den musselodling han tillsammans med en kamrat startade här ute. En verksamhet som efterhand växte och krävde större verksamhetslokaler. Susanne såg här en möjlighet att starta det som efter lite utbyggnad, bland annat med ett litet växthus, blev Grönskan. 

Peter har i dag lämnat musselodlandet och Susanne har inte heller sin dagliga verksamhet på Grönskan men handhar ekonomi och butikens varusortiment. Ibland är hon också ute på skolor och informerar om sitt speciella, effektiva kompostkärl.  Ett annat nydanande långsiktigt miljö-etiskt och kulturpåverkande projekt har tagit stor plats i deras vardag och innebär mycket kontorsarbete och resande.  Susannes och Peters andra utpost på ön, deras hem, ligger längre in på ön. Ett gammalt hus som i flera omgångar byggts ut och nu välkomnar med en stor inglasad veranda. Det ligger inpassat mellan bergknallar med en bäckravin helt nära ena husgaveln. Olika anslutande trädgårdspartier vackert och naturligt inkomponerade i terrängen finns runt huset. 

Vi kommer dit när det börjar skymma. En bitande kyla vittnar om att sommaren är över. En första frostnatt kan vara i antågande och Peter måste börja dra in de stora blomsterurnorna som pryder träterrassen utanför. De är stora och tunga.  Senare på kvällen är det också dags för alla andra mindre krukor och urnor. Temperaturen ute går stadigt mot noll medan vi där inne i värmen får ta del av god värmande mat och, förstås, Susannes och Peters stora projekt och om dagarnas flykt som inte längre vill räcka till för så mycket odling av grönsaker.  En åker med potatis finns dock, så stor att något blir över för försäljning i Grönskan-butiken.

Arbetet på markerna koncentreras numera på att skapa vackra trädgårdsrum och att vårda den bit på jorden som nu en gång blivit deras.  Dagen efter, det ligger ännu frost kvar på terrassen, går vi en rundtur på deras marker, som på senare år kunnat utökas. Oanvända och igenslyade ängar, åkertegar och skogsbitar i anslutning till tomten kunde köpas. De ligger i stråk mellan bergformationer med enar, ljung och småvuxna lövträd.

Det är ett vackert område som Peter med sin traktor och kraftiga röjagregat, område för område återskapar till öppna ytor i fin kontrast till de omslutande bergen.  Den ursprungliga småskaliga strukturen, framodlad i tidigare generationer, är i stort tillbaka. På en åkerteg finns deras delvis skördade potatisodling. Det lilla bäckdiket som avvattnar området ringlar sirligt ner mot dalen i söder.   

Närmare bostadshuset bygger Susanne och Peter upp små intressanta rumsliga trädgårdar med mycket rikt växtval. Förvånansvärt växer här arter som normalt inte, av härdighetsskäl, är vanliga att se på våra breddgrader.

Om hälsa och tid för Susanne och Peter räcker många år fram i tiden, så går det att ana att deras arbete inte kommer att efterlämna ruiner, utan lite av det vi brukar säga, lustgårdar för kommande släkten.  När vi tagit farväl för den här gången och åker tillbaks mot färjeläget tar vi först en sväng ner mot öns gamla fiskeläge där nu bara en fiskare är verksam. Han har nu också byggt en restaurang mellan berghällarna med en hänförande utsikt över hav, kobbar och skär. Den är stängd för säsongen. Tillbaks mot färjeläget åker vi öns andra vägslinga förbi den mer bebyggda delen med bland annat före detta skolan.  Den används i dag av öborna för möten och olika sammankomster. Något som lite grand förvånar är, att trots de många boende här ute sommartid, så märks inte alla stugor på det där ofta lätt påträngande sättet. Nere vid färjeläget är det i stort färdigt för avgång och vi kommer snart ut på vägen som ska leda oss bort mot Lysekil och ett annat gårdsbesök.Kurt Gustafson och Gunilla WinbergSociala Medier

Bli medlem


s.
Producerad avJoomlahemsidor