Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Bondarps miljögård

Där måste det vara, ropade vi nästan samtidigt, när vi såg två män borta vid vägkanten. Vi hade då efter flera kilometer på slingriga grusvägar och några telefonsamtal orienterat oss fram till Bondarps Miljögård.

Besök hos Arne Svahn Bondarps miljögård Där stod han nu Arne, med sin gröna keps, robust, med livlig blick och hälsade oss välkomna. En granne hade också slutit upp för att hälsa, lyssna och lära. 

Arne är en kunnig idérik man, det får vi snart erfara. Han är inte längre ung, men fullt av praktiska och teoretiska kunskaper som han med glöd förmedlar. Naturen, gården,skogen men också kommunala angelägenheter är centrala för honom.  Runt om på gårdsplanen finns små grånande uthus, de flesta på olika sätt fyllda med åskådningsmaterial, med tanke på information och lärande om natur och miljö.  Vi stiger in i ett av husen, gårdsmuseet, och sätter oss där för att lyssna till Arne.    -- De senaste åren har jag inte tagit emot så många besökare,skolklasser och andra grupper. 

-- Har haft mycket arbete i skogen för uppröjning efter flera vintrar med stora mängder av snö som förorsakat brutna och böjda träd.  

En skogsman är han verkligen. Berättar att han deltagit i skogsdagar tillsammans med experter och politiker och varit engagerad i den aktuella debatten, trätan, om kalhygges- respektive så kallat kontinuitetsskogsbruk, blädning. Själv vill han inte vara kategorisk i sitt ställningstagande, utan menar att frågan måste avgöras från fall till fall beroende på vilken typ av skogsmark det är frågan om, sediment- eller vittrade mojordsområden. Arne säger:  -- Man måste ha ett realistiskt tänkesätt byggt på en humanistisk grundsyn.  Det är nog ett mycket passande sätt att se på situationer även i politiska sammanhang.

I tre perioder har Arne suttit med i Eksjö kommunstyrelse för centerpartiet. Numera är han engagerad i nämnden för Miljö och Hälsa. Inte så konstigt med tanke på hans engagemang för de stora spelet i naturen och människans plats och påverkan i den.  Nu måste vi gå ut och se på något han byggt upp i andra små hus på gården. I ett har han på väggen ritat upp en över tio meter lång utvecklingskurva som visar skogens tillkomst och trädarternas invandring i Norden. Kurvan visar också något om periodiciteten i klimatskiftningarna som sannolikt har starka kopplingar till solens återkommande förändrade aktiviteter. Vi skulle behövt några extra timmar hos Arne för att ordentligt förstå teoribildningar och forskningsrön rörande hela detta universella fenomen. 

I ett annat litet hus visar han oss något som berör och gör oss ödmjuka i sinnet. På en utskuren stamtrissa från en tall som vuxit i ett sankmarksområde på gården ser vi årsringsmarkeringar som berättar att detta träd, ur ett litet frö, grodde och började växa vid tiden då Gustav Vasa regerade. Så nog förstår man att Arne har många funderingar angående sin skog. Är hjärtat med är det inte bara att skörda minsann, även om träden dominerar denna bygd. Åkerarealerna är små och splittrade och är inte längre attraktiva för lönsam spannmålsodling.  Grannen som hyr ett hus i närheten, har varit med och lyssnat. Vid ett resonemang med honom får vi veta att han är på jakt efter ett hus att köpa för mer permanent boende här. Det låter bra, för vi får också veta att de glest liggande husen i omgivningen längs de slingrande grusvägarna numera mest är sommarhus för folk, många gånger, från länderna väster och söder om Sverige.  Hur Arne tänker om sin egen plats här i bygden och på gården, där han en gång föddes får vi inte tid att fördjupa oss i. I varje fall inte den här gången.  Även om den allt mer avfolkade skogsbygden här i östra Småland är rik på ädellövskog, främst Ek och förstås Hassel, så dominerar granen. Vi måste låta skogs- och miljökämpen Arne få tala i ärendet: 

-- Granen är en otäck jävel.  Det är svårt att låta bli, efter dessa ord, att se en väldig massa granar efter vägarna när vi lämnar Bondarps Miljögård för färden tillbaks mot Växjö. 

Text: Kurt Gustafsson i samarbete med Gunilla Winberg


Arne Svan visar en stamtrissa av en tall. Årsringarna visar att den grodde ur ett litet frö på Gustav Vasas tid.