Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Bägaren och svärdet

Recension

Bägaren och svärdet berättar en annorlunda historia om våra kulturella rötter. Den visar att krig och könskrig varken är heliga eller biologiskt förutbestämda. Riane Eisler visar i sin bok att kvinnor och män en gång levde samman i jämställda samhällen som vördade närande och fruktbarhet. Med införandet av den manliga dominansen ersattes kvinnliga värden av bekännelser till hierarki, aggression, makt och lydnad.

Idédokument 98

Vid årsmötet 1997 beslutades om bildandet av en arbetsgrupp, som skulle förmedla FIVH:s syn på våra viktiga framtidsfrågor till politiker och andra beslutsfattare. Sören Lagergren blev sammankallande. Som en del av arbetsgruppens insatser har detta "Idédokument 98" utarbetats av Mats Kihlberg, Gunnar Sundberg, Sören Lagergren och Per Klasson. Det lades fram vid 1998 års årsmöte, som ställde sig bakom det.

Slaget om framtiden

16 januari 2003 mötte Lars Norberg ca 400 studenter på Statens Lantbruksuniversitet. Tillsammans med sju andra som fick ge en framtidsvision. De möttes två och två med var sitt femminutersanförande, och studenterna fick rösta fram en vinnare. Fyra vinnare, däribland Lars, gick vidare till semifinal och ett treminutersanförande. Två vinnare, den ena Lars Norbeg gick till final och fick några kluriga frågor och bilder att ta ställning till. Lars Norberg blev den slutliga segraren.

Dela Lika

Uppropet Dela Lika vid höst- och vårdagjämningen  togs ursprungligen fram av Sten Lundgren i tidningen Vi 1975. 
Idén fördes vidare inom Framtiden i Våra Händer, andra organisationer har följt efter.

Kärngårdslistan 2012

Kärgårdslistan


Kärngårdar bidrar till att

– bevara och utveckla långvarigt hållbara odlings- och tillverkningsmetoder

– samla och sprida kunskap och erfarenhet om självförsörjning

– främja samverkan mellan staden och landsbygden

– sprida kunskap om hur våra val påverkar världens ekosystem och därmed vardagen för människor i andra länder

Symbolen för en kärngård är tre hasselnötter. Nötternas antal symboliserar de tre grundförutsättningarna för en kärngård:

- Öppenhet för att ta emot gäster och lära ut sina erfarenheter i utbyte mot gästernas arbete och kunskaper.

- Varsamhet om människor, djur, växter, jord, luft och vatten. Man använder ofta “mjuk”, småskalig teknik och försöker få kretsloppet att slutas på .

- Framsynthet genom att man har en beredskap mot samhällets kriser och kan klara sig med enkla tekniker. På en kärngård finns som regel lokalt anpassade växter och djur, vilka utgör en levande genbank.

Framtiden i Våra Händer 30 år

Framtiden i Våra Händer har firat sitt 30-årsjubileum.

Vi var en liten grupp som träffades och gladdes åt vad vi upplevt under de trettio åren inom föreningen. Men vi kunde notera, att den framtid som vi ville ta i våra händer för trettio år sen inte har infunnit sig.

Nödstopp

Vi kan välja att obekymrat fortsätta att leva över våra ekologiska tillgångar eller så kan vi vägra vara kuggar i den överkonsumtionsekonomi som tär ner vår hemplanets förmåga att upprätthålla livet som vi känner det.