Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Östersund – Orsa

Tidig start för resa söderut mot Orsa. Vi som väntade på södergående tåg var en liten skara på cirka tio personer, alla ganska fåordiga i den tidiga morgonen. På den andra perrongen på väg norrut samlades däremot ett stort, glatt och högljutt gäng.

Start

Östersund – Orsa (30 mil)

Vackra vyer passerade förbi även på den här sträckan: ner mot Storsjön sluttande koloniträdgårdar, Oviksfjällen i snö, glittrande sjöar, vattenfall och så småningom tät barrskog och myrar, när vi närmade oss Orsa.

Möttes av Rolf Bogren Mp i Orsa i kraftigt regn. Vi fick besked om att träffen med oss skulle äga rum först på kvällen i Skattungbyn , som är en avdelning av Mora Folkhögskola med en av de äldsta utbildningarna i hållbar livsstil och ekologisk odling i Sverige.

Boendet var inbokat i förväg på Järnvägshotellet med anor från 1894. Efter vila och promenad i Orsa, hämtades vi upp av Rolf för en kort bilfärd till Skattungbyn, som visade sig ligga otroligt vackert i sluttningen av en öppen dalgång. Trots regnet gick vi runt för att få ett intryck av de olika byggnaderna och de aktiviteter som bedrivs där.

Ett tjugotal elever går just nu kursen, men många elever blir så intresserade av att odla ekologiskt att de blir kvar i Skattungbyn efter avslutad utbildning. På det sättet håller samhället långsamt på att bygga upp en kunskapsbank vad gäller ekologisk odling.

Diskussionen om tillväxtslaveriet ska äga rum i prästgården som nyligen inköpts till verksamheten. Ett tiotal elever dyker upp. Efter vår inledning kommer debatten i gång lite trevande.

Ingen motsäger egentligen vår beskrivning av västvärldens överkonsumtion av varor och tjänster. Ett samtal kommer igång, där bland annat följande utkristalliserar sig:

  • Det finns ett ökande intresse bland unga människor att lära sig att bruka jorden inte bara i Sverige utan i många västländer

  • Man kan tala om en andra generation ”gröna vågare” i Sverige, som i allmänhet är kunnigare och bättre förberedda än den första generationen var.

  • Frivillig Enkelhet (efter boken Voluntary Simplicity) måste uppmuntras. Det är inte svårt bara man bestämmer sig för att avstå från överflödskonsumtion.

  • 10 – 24 juni i Tallhed strax utanför Orsa presenterades av Kjell Holmstrand, tidigare lärare på skolan. Kjell uppmuntrar alla med intresse för att förverkliga en sådan mässa att ta kontakt med honom. E-post:  holmstrand.kjell@clinmail.se

  • Det finns kontakter mellan Skattungbyn och Kretsloppshuset i Sunne, som ger en liknande ´utbildning, liksom med Holma gård i Skåne och med Växhuset utanför Söderhamn , som ju var första stoppet på vår resa.

Det hade slutat regna när vi kom tillbaka till Orsa. Med knapp nöd hann vi in på stadens enda öppna restaurang för en sen middag.

Följande dag avslutades färden längs Inlandsbanan med en kort sträcka till Mora och senare de tjugo milen ner mot Mälardalen.