Läs mer om...

Dokument

Här hittar du arkiverade artiklar

Läs mer

Resor

Arkiverade resor till gårdar

Läs mer

Tidningen

Här hittar du gamla nummer

Läs mer

Årsmötesreportage 2018

Ett steg framåt.

Vi har genomfört ett sedvanligt årsmöte. I almanackan antecknade vi helgen den 21-22 april 2018. Vårens fåglar sjöng för oss. Några blåsippor och tussilago tittade fram bland de gulbruna löven i skogsbacken bakom en imponerande stenmur.

Vi var gäster hos mångårige medlemmen och styrelseledamoten Kurt Gustafsson i Axbergs Åby utanför Örebro. Ett tiotal medlemmar fick nu tillfälle att lära känna och även påverka utvecklingen av FIVH:s ädla syfte och ambitiösa verksamhet.

På lördagen samlades vi till lunch i Stadsträdgårdens restaurant. Efter lunchen fick vi intressant information av Mikael Ekman, som är anställd av Örebro kommun, landsbygdsutvecklare och tjänsteman vid kommenens landsbygdsnämnd. Han berättade om glädjeämnen och problem som finns för företagnde, service och boende i kommunens ytterområden.

Sedan gjorde vi en rundvandring i stadsträdgården och stadsparken, hopväxta och med en vacker anslutning till Svartån. Båda anläggningarna har fått många priser och är väl värda ett besök.

Rundvandringen avslutades med att vi gick till Wadköpings kulturreservat och såg de trånga kullerstensförsedda gatorna och de vackra gamla trähusen. Allt är
sammansatt av kvarteren som gick hädan vid de stora saneringarna under 60- och 70-talen av Örebro. Det var det som kallades ”Söder” och där det nu finns moderna lådor med stadsbibliotek, medborgarhus, höga hyreshus och de två varuhusen Krämaren och Kompassen. Vandringen avslutades med kaffe och kaka på ett kafé vid torget i kulturreservatet.

Efter stadsbesöket samlades vi hos Kurt för att känna på lite lantluft. Några kunde sträcka ut benen och vila en strund eller läsa i gamla utgåvor av medlemstidningen Ny Livsstil som Kurt plockat fram från föreningsarkivet. Kurt hade fyllt ett helt rum och staplat sådana på stolar och bord.

På söndag morgon var det dags för det formella och tämligen odramatiska
årsmötet. Vår medlem Annika Winning, från Umeå, fick förtroende att fördela ordet och hålla i klubban. Vi fick genomgångar av verksamheten och ekonomin.

Tyvärr måste vi konstatera att vi fortsätter att ha med en krympande skara medlemmar och en krympande ekonomi. Men framtiden för Framtiden kändes ändå ljus.

En verksamhetsplan för 2018 diskuterades livligt. Alla vill så mycket för att rädda världen, men de begränsade resurserna ligger dock som en skugga över församlingen. Behovet av nya trycksaker är uppenbart och deltagande i Klimatriksdagen, Landsbygdsdagarna och en nedväxtkonferens i Malmör kändes nödvändrigt. Likaså en fortsättning på resorna i norra Sverige för att besöka bygdegrupper och eldsjälar.

Så var det sedan dags för årsmötet att förrätta val. Gunilla Winberg omvaldes till
ordförande. I övrigt var det också omval på de flesta befattningar. Nya namn är Åke Karlsson, bosatt i Krokek gård, Kolmården, tidigare aktiv i Förbundet Sveriges småbrukare. Ett nytt namn bland de förtroenda är också Peter Eller, bosatt i Stockholm och politisk redaktionschef på Miljömagasinet, nu vald som ersättare i vår styrelse. Ny revisor är Erik Frostegren, bosatt i Stockholm, pensionär.

När jag googlade hans namn hittade jag denna notis. ”……. Erik Frostegren …… tidigare politiker i Solna stad, höll tal och berättade hur allt började då Överjärva gård förvärvades av staden och byggnader restaurerade”. Ny är också Annika Winning som ansvarig utgivare ev medlemstidneingn Ny Livsstil.

Några avtackningar hade vi också vid årsmötet. Det var Lars Dahlin som nu slutat som ansvarig utgivare av medlemstidningen Ny Livsstil, Peter Norrtohn som slutat som revisor, Sven Örnsten som slutat suppleant i styrelsen och Solwig Andersson som slutat som valberedare. Stort tack till er alla för era insatser.

Innan lunch var det sedan tid för utdelning av priset 2018 till Anna Horns minne. Priset utdelades nu för tredje gången och tillföll Madeleine Lindqvist och Martin Möller för sitt uppoffrande arbete för att kunna bo och försörja sig på landsbygden. De äger och driver Storå Bär o Grönsaker, en liten KRAV-certifierad odling i Ingelshyttan strax norr om Storå i Lindesbergs kommun.

Madelein och Martin fick ett vackert diplom och 5000 kronor. De tackade
för priset och det kändes verkligen så att de uppskattade det.

Sedan var det lunch, hopsamling av papper och alla åt alla håll. Stort tack
till dem som hjälpte till med anordnandet av detta trevliga årsmöte.

Pelle Klasson, årsmötesdeltagare