Stiftelsen Stjärnsund

Besök hos 2019 års mottagare av Anna Horns minnesgåva

Stiftelsens ordförande Marianne Josefsson med den mottagna minnesgåvan och diplomet

För mer än 32 år sedan, 1986, besökte Anna Horn Stjärnsund i södra Dalarna på jakt efter "kärngårdar" i Sverige. Hon fann att Stiftelsen Stjärnsund med kursgården Fridhem uppfyllde kriterierna.

I år 2019, efter nominering och beslut, tilldelades Stiftelsen gåvan på 5000 kronor ur Anna Horns minnesfond.

Lördagen 7 september 2019 anlände vi fyra personer från Framtiden I Våra Händers styrelse till Stjärnsund för att till Stiftelsen Stjärnsund överlämna Anna Horns minnesgåva samt att ta del av Stiftelsens uppbyggnad och verksamhet i samhället.

Vi blev varmt mottagna av Charlotta Ek-Åhrberg vid Fridhem, en byggnad för Stiftelsens basarbete, för kursverksamhet, vandrarhem, gårdsbutik, utrymmen för möten samt ett stort kök för restaurangverksamhet. Kursanordnare, festarrangörer hyr nödvändiga lokaler och vid behov köket och restaurangen.

Eva o Charlotta

Veteranerna Eva Johansson och Charlotta Ek-Åhrberg  berättar om nu och då på Fridhem och Stiftelsen

Charlotta har i stort varit med från början tillsammans med Eva Johansson som senare ansluter till vårt möte och som var Stiftelsens grundare. Ur en bok som Charlotta skrivit om starten för Stiftelsen fram till i dag har några historiska nedslag gjorts och som finns att läsa nedan.

David Roxendal

Den mångkunnige trädgårdsmästaren David Roxendal informerar om växter i rik blandning och samverkan.

Före en rundvandring i Fridhem med alla sina rum, verksamhetsmöjligheter och dagliga användning får vi tillsammans med David Roxendal en lärorik promenad och en ingående berättelse om Fridhems yttre anläggningar med hus och trädgårdar. Förutom att vara huvudansvarig för odlingarna så bygger han också på beställning så kallade Tiny Houses. Flyttbara rustika hus på hjul på 20 km med allrum, litet kök och sovloft en trappa upp.

Odlingarna sköts av ca 45 medlemmar som alla är egna företagare och hyr en bit för odling enligt permakulturmetoden. Mest perenna grönsaker och olika bärbuskar och som med allting här på Fridhem, samordnar man också odlandet. Gröngödsling gör att allt växer frodigt. Här finns bärbuskar av många olika slag, till och med en koreansk silverbuske flyttad från Holma skogsträdgård i Skåne.

Här i trädgårdsdelen finns också lusthus, solluftstork, insekts-hotell, bikupor, egen liten biokolsanläggning. Regnvatten från hustaken rinner ner till en liten damm med vattenfall. Bra för bevattning när så erfordras. Man har också utekök, pizzaugn, nedsänkt badkar med eldstad under och där vinterbadande är möjligt.

I mångfaldsträdgården visas olika odlingstekniker och samverkande perenna växter. Kurser i Pemakultur anordnas här under sommaren.

Efter att ha tagit del av Davids kunniga presentation av trädgårdarnas mångfaldigt skiftande karaktär samt tittat runt i befintliga och påbörjade Tiny Houses är det dags för att bekanta sig med omgivningen i övrigt. Charlotta Ek- Åhrberg tar oss med på en vandring runt i det vackert belägna samhället vid sjön Gryckens strand. Många olika företag har växt fram i Stjärnsund med omgivningar under de årtionden som gått sedan bruksverksamheten lades ner på 1930 talet, och är särskilt sommartid livligt besökt av turister. Stiftelsen Stjärnsunds verksamhet med Fridhem som centrum ingår i samhället som en viktig livgivande enhet.

Fridhem

Fridhem, Stiftelsen Stjärnsunds huvudsäte

Efter återkomst till Fridhem och kaffe med hembakat i ett av de fina rummen med stilenlig möblering är det dags för utdelning av Anna Horns Minnesgåva. Det är Stiftelsens nuvarande ordförande Marianne Josefsson som tar emot diplomet och gåvan som vi förstår kommer väl till pass.

En inspirerande dag har gått med nyväckt lust att veta mera om Stjärnsund och Stiftelsens tillkomst. Det går att läsa lite om historiken här på FIVH:s hemsida och om dagens mångsidiga verksamhet på Fridhem på stjärnsund.nu och frid.nu .

Text:
Karin Nilsson Jungermann

Lite historik

Stjärnsunds bruk anlades 1700 av Christopher Polhem "den svenska mekanikens fader". Han verkade där i 35 år och anlade Sveriges första manufakturfabrik. Över 400 arbetade där slutet av 1700- talet. Som bruk upphörde det i mitten av 1930-talet. Mark och bruksbyggnaderna med herrgården uppköptes av Korsnäs-Marma.

Järnvägen lades ned 1964. Folkmängden minskade. Skolan lades till slut också ner med undantag av förskola/dagis som fortfarande finns kvar.

Fridhem den röda träbyggnaden, innehöll bostäder, som 1934-1944 utarrenderades till Jukkasjärvi kommun för, bland annat arbetslösa ungdomar som fick utbildning i jordbruk, snickeri och verkstadsteknik. 50 ungdomar tog över driften av tillhörande jordbruksmark. 1944-1945 bodde här norska och finska barn och ungdomar som flytt sina ockuperade och krigshärjade länder.

1950 startade Svensk Hemslöjd utbildning av vävlärarinnor. Man vävde filtar, mattor, möbeltyger. Vävateljen lades ned 1982. Fridhem inköptes 1984 av och i samband med bildandet av Stiftelsen Stjärnsund. I köpet ingick då även de gamla arbetarbostäderna längs bruksgatan.

Initiativet till bildandet av Stiftelsen togs av Eva Johansson. Hon hade inspirerats av Findhorn i Skottland som hade startats 1962. Odling, personlig utveckling med stark bindning till naturen lockade Eva som ville starta en liknande verksamhet i Sverige med koppling till övriga nordiska länder.
När Korsnäs-Marma som ägde alla bruksbyggnader och mark i samhället ville sälja av och även riva vissa hus kom tillfället att köpa en del av dessa för att kunna starta och bilda Stiftelsen Stjärnsund med målet att starta ett nordiskt center i Findhorns anda. Symbolen för anläggningen blev "Livets Gyllene Hjärta" där fem hjärtan, symbolserar de nordiska länderna, som griper in i varandra och liknar en nyponros.

I maj månad 1984 flyttade 14 vuxna och 9 barn in i de små slitna lägenheterna i arbetarlängorna. Av de som flyttade in under de första fem åren bor fortfarande mer än 20 personer kvar i de nu upprustade bostäderna. De är fortfarande aktiva i Stiftelsen där de fortsätter, med mestadels ideellt arbete som präglas av: politiskt religiöst oberoende, att det inte finns några ledare och att all verksamhet sker i samverkan och genom personliga åtaganden.
20 ungdomar med barn har flyttat in de senaste åren vilket gör att förskolan finns kvar och att samhället utvecklas och lever. Den 100-åriga skolan lades ned för 5 år sedan och såldes och hade kanske snart igen kunnat behövas. Nu finns skolan i Långshyttan 15 km. bort

Text:
Karin Nilsson-Jungermann