Nordisk folkriksdag 21-24 juli i Ljungskile

Konferenstema: Norden år 2030

I år ses vi på Ljungskile folkhögskola. Temat blir Norden år 2030 - visioner om en bärkraftig nordisk region.

Konferensen börjar på eftermimddagen torsdagen den 21 juli och avslutas på söndag förmiddag den 24 juli.

Det späckade programmet innhåller föreläsningar och diskussioner om bland annat hållbara transporter, penningpolitik, biologisk mångfald och nordisk samverkan.

Ladda ner foldern med hela programmet och övrig information nedan.