Möten i Södra Norrland

Läs våra reportage från sommarens besök i Härjedalen, Hälsingland och norra Dalarna.

I några korta berättelser vill Gunilla Winberg och Kurt Gustafsson förmedla hur medvetenheten och arbetet för omställning till ett hållbarare sätt att leva och verka i samhället ger avgtryck i verksamheter och framtidsprojekt sv olika slag.

Sollerön - där dåtid möter nutid

Besök på Bäckedals folkhögskola i Härjedalen

Fäboden Svedbovallen

Växthuset i Mobodarne

Ekosmåbruket på Tjärnviks gård

Förlaget Balder i Strömbacka