Kallelse till årsmöte - OBS! Ändring

29 maj på Åby gård, Örebro

På grund av för få anmälningar till det årsmöte som var inplanerat att äga rum i Grästorp 22-23 maj, har vi nu beslutat att bjuda in till en förkortad version hos Kurt Gustafsson på Åby gård strax norr om Örebro lördagen 29 maj kl. 11.00.

Inom de närmaste dagarna förväntas Folkhälsomyndigheten lämna besked om vad som kommer att gälla för det antal personer som får samlas till möten från och med 17 maj.

Du är mycket välkommen att delta i årsmötet. Vi vill gärna ha din anmälan senast 17 maj för att i tid kunna skicka dig årsmöteshandlingarna.

Anmälan, med eventuell anhållan om stöd till resekostnader (motsvarande andra klass tåg) skickas per mail till Kurt Gustafsson, adress: kansli@framtiden.a.se

Hoppas vi ses i Örebro 29 maj!

Varma hälsningar

Gunilla Winberg