Holma Folkhögskola

FIVH är en av de 8 föreningarna som står bakom Holma folkhögskola.

Skolan har säte på Holma gård i Höör kommun, där all undervisning nu sker.

HOLMA folkhögskolas årsmöte avhölls 27 april 2019 på Holma gård  Höör

På årsmötet valdes

Medlemsorganisationer

Skånes Kärngårdar - ord Irene Engström. ers. Helena Ullmark.      Sambruketor/ordförandet i Sösdalabygden -  ord Henrik Svensson, ers. Kerstin Lindberg.
Fobo (Förbundet Organisk Biologisk Odling) -  ord Jeanette Flodqvist, ers. Cecilia Winge-
Skogsträdgårdens Vänner -  ord Martina Fingerroos, ers, Jonas Årman. 
Permakultur i Sverige -  ord Emilia(Eerika) Olausson, ers. Karin Hertting.
Framtiden i Våra Händer -  ord Rigmor Sylvén, ers. Karin Nilsson Jungermann
Biodynamiska föreningen -  ord Mathias Krauss, ers. Karin Skriver.
Omställningsnätverket - ord. Karin Grahn, ers. Anton Pettersson
Allmänna kretsens repr Johanna Johansson - Facilitators ersättare
Operativ ledare för Allmänna kretsen: Andreas Jonsson, rektor

Framtiden i våra händer, ordinarie ledamot

Rigmor Sylven född i Dalarna och tidigt engagerad i Fältbiologerna. Började vandra i fjällen runt Abisko som tonåring.  Fil.kand i Lund i bl.a etnologi och socialantropologi.Läste byggnadskonservering på Gotland och Stockholms universitet. Bebyggelsvård på Arkitekturi Lund. Vet.Fak i Bosnien och Albanien.

rigmor

Rigor Sylvén med sitt gutefår Unn

Haft mjölkproduktion med fjällkor och rödkullor och spannmålsodling i KRAV. Varit genbank. Arbetat som museiintendent och för kvinnligt företagande. Varit European Development Officer i olika projekt runt om i världen för EU, SI och NUTEK. Projektledare i Bosnien i 10 år (Sida) med uppbyggnad av landsbygd och utbildning om jordbruk ( KRAV och ICEA certifierade). Efter hemkomsten verksamhetsledare för EU:s landsbygdsprogram Leader på Söderslätt till 2016. Därefter SI projekt om landskap och natur (Tullstorpsån bl.a)  
Har kor i mellanskåne och brinner för hållbara livsmedelssystem som ger bönder och landsbygden möjligheter till jord, skyddar miljön, ger priser som bönder kan leva på och bra mat till alla i ett hälsosamt och livligt samhälle med plats för alla.

Holma folkhögskola får Höörs kommuns miljöpris 2019

Årets miljöpristagare Holma folkhögskola jobbar intensivt med att bidra till Höörs kommuns vision om att vara en plats där idén om hållbar utveckling drivs långt och där naturens möjligheter tas till vara.

Hugo Malm undervisar på Holma folkhögskola och blev glad när han fick beskedet om att skolan är årets miljöpristagare:

– Det känns fantastiskt! Jätteroligt att vårt arbete blir uppmärksammat och uppskattat av Höörs kommun!

Holma folkhögskola har varit igång sedan år 2016 och har strävat efter att få en bredd på utbildningarna inom hållbarhetsområdet. Skolan erbjuder kurser om odling, småskalig produktion, och återbruk men också inom byggnadsvård och entreprenörskap. Den allmänna kursen finns i Lund medan övriga kurser är förlagda till Holma. Omkring hälften av de 200 kursdeltagarna läser hel- eller deltidskurser på skolan. Resten läser distanskurser där deltagarna enbart träffas några helger och däremellan pluggar på egen hand.

Från och med 2020 kommer all undervisning att bedrivas i Holma. För Hugo Malm och hans kollegor är det viktigt att Holma blir en samlad skola där folkhögskolans idé om att ge människor möjlighet att mötas och lära av varandra kan förverkligas.vv