BirGitta Tornéhielm - in memoriam

1936-2019

BirGitta Tornérhielm har hastigt lämnat oss, sina arbetskamrater i Styrelsen för Framtiden i våra händer, i sorg och saknad.

Birgitta var en mycket uppskattad och entusiastisk medarbetare inom vår organisation. Framför allt engagerade hon sig i det redaktionella arbetet med tidningen Ny Livsstil och med vår hemsida som hon outtröttligt drev vidare mot en allt större bredd.

Vi kommer att sakna hennes engagemang och iver att verka för en bättre värld där det personliga engagemanget har stor betydelse.

För Styrelsen för Framtiden i våra händer

Gunilla Winberg, ordförande