Aktuellt

Upprop för kärnvapenförbud lanseras

FiVH en av undertecknarna av uppropet som lanseras på Hiroshimadagen, den 6 augusti

Hiroshimadagen, den 6 augusti, lanseras en riksomfattande kampanj för att förmå regering och riksdag att lyssna till folkviljan och ansluta Sverige till FN:s kärnvapenförbud. En arbetsgrupp från freds- och miljörörelsen initierar och driver kampanjen som ska ses som en komplettering till ICAN, den internationella kampanjen för avskaffande av kärnvapnen, som fick Nobels fredspris 2017.

Syftet är att samordna arbetet i en rad organisationer och pressa regeringen att signera avtalet och riksdagen att ratificera det för att Sverige tillsammans med andra icke-kärnvapenstater på sikt ska tvinga kärnvapenstaterna att nedrusta och slutligen avskaffa kärnvapnen. Vi accepterar inte längre att vara gisslan i ett cyniskt spel! Detta förklaras i ett upprop underskrivet av ett antal kända personer och för närvarande 56 organisationer. Det finns att läsa i https://www.laraforfred.se/fredsrorelsen/kampanj-karnvapenforbud-nu.

En digital namninsamling pågår också fram till Hiroshimadagen nästa år. https://www.mittskifte.org/petitions/karnvapenforbud-nu

För arbetsgruppen
Staffan Ekbom, 070-722 76 22, ekbom.staffan@gmail.com
Karin Utas Carlsson, 076-030 86 00, k.utas.carlsson@gmail.com

Gåva ur Anna Horns minnesfond 2020

Aktion Rädda Vättern – ARV har tilldelats årets gåva ur Anna Horns minnesfond för sitt värdefulla arbete

Elisabeth Lennartsson ARV:s ordförande, Askersund och Eva Dybing, Vadstena mottog priset 5000 kr och ett diplom. Gåvan delades ut av Framtiden i Våra Händer vid en enkel ceremoni, i samband med höst/styrelsemötet på kulturreservatet Åsens by 20 september. I diplomet står motiveringen: För väldokumenterat informationsarbete med syfte att belysa vikten av att Vätterns unika vattenområde skyddas mot föroreningar liksom omgivande natur- och kulturlandskap mot miljöförstörande exploatering.

Holma Folkhögskola

FIVH är en av de 8 föreningarna som står bakom Holma folkhögskola.

Skolan har säte på Holma gård i Höör kommun, där all undervisning nu sker.

Sittstrejk för klimatet

#fridaysforfuture

De ungas klimatuppror, #fridaysforfuture, som startade med Greta Thunbergs ensamma skolstrejk framför riksdagshuset har spridit sig som en löpeld över världen.

Sittstrejk för
klimatet
# Fridays for future
Varje fredag utanför stadshus/
kommunhus eller Stora torget.För tider - klicka på ort i kartan
Karta över pågående och planerade manifesta-
tioner i världen: :
Kontakt:
Janine O’Keeffe, Stockholm
janineoke@gmail. com
070-401 78 39

Möten i Södra Norrland

Läs våra reportage från sommarens besök i Härjedalen, Hälsingland och norra Dalarna.

I några korta berättelser vill Gunilla Winberg och Kurt Gustafsson förmedla hur medvetenheten och arbetet för omställning till ett hållbarare sätt att leva och verka i samhället ger avgtryck i verksamheter och framtidsprojekt sv olika slag.

Boktips

Björn Forsbergs nya bok borde alla läsa!

En djupgående men sammanhållen och intresseväckande genomgång. Björn Forsberg skriver informativt och med stor inlevelse om Sveriges infrastruktur de senaste 200 åren. Vi får också veta vad han ser för framtidsscenarion för våra olika typer av trafik.

Allmogegården i Tolarp

En lördagseftermiddag i slutet av september besökte några ut FIVH Allmogegården för att få veta lite om hur man arbetar på gården och hur Småbrukarkursen är upplagd

Att snuvas på konfekten

Det gröna teknikskiftet som pågår har inget med omställning att göra! Det industriella flödet av varor och tjänster i allt häftigare konkurrens om jordens resurser påskyndas ytterligare av ropen på att allt ska göras och kallas hållbart.