FIVH:s grundidéer

Vår idé är mycket enkel: Det har betydelse vad du gör. Vi tror på den stora betydelsen av människors egen livsstil och på människors avgörande kraft när de agerar tillsammans.

Så här är det idag

Vårt underbara klot – Moder Jord – är snart döende på grund av den industrialiserade världens enorma resursuttag och den miljöförstöring som blir resultatet. Otrygghet, maktbegär och kravet på tillväxt leder till konflikter och krig.

Naturen förgiftas för framtiden. Stora transnationella företag dikterar villkoren. Klyftorna mellan länderna ökar ständigt, likaså klyftorna inom länderna.

I de rika länderna betyder överkonsumtion trygghet och status. Den rikaste femtedelen av världens befolkning förbrukar över 90% av världens resurser. Den fattigaste femtedelen av världens befolkning förbrukar 1% av världens resurser.Måste det vara så?

Det handlar inte om några få onda människor. Det handlar om de samhällsstrukturer och livsmönster vi själva skapat. Det finns strukturer i samhället där det inte hjälper med den medvetna livsstilen på det personliga planet.

Dagens klimatförändringar och naturkatastrofer anses till stor del bero på ingreppen i de ömtåliga ekosystemen. Ingreppen beror på tillväxtkraven som pressar fram överkonsumtion i världens rikaste länder, utan hänsyn till kommande generationers livsmöjligheter.

Så här kan det bli

Som konsumenter kan vi påverka. Om vi minskar köttätandet och väljer kravmärkt kött från djur som sluppit leva i djurfabriker under svåra förhållanden, om vi flyger mindre eller avstår från att flyga och reser mindre med bensin- och dieseldrivna bilar, om vi väljer varor som inte tär på ändliga resurser så påverkar detta livsförhållandena på jorden i dag och i morgon.

I ett rättvist samhälle har produkterna längre livstid och det går att reparera dem, vi byter med varandra, vi använder produkterna tillsammans och vi återvinner materialet. Bra kollektivtrafik är utbyggd, onödiga transporter har försvunnit.

De ekonomiska intressen och marknadskrafter som förhindrar och försvårar en hållbar utveckling är mycket starka. Men strukturer som människan skapat kan människan förändra.

Om många människor går samman är de också starka. Om du, som börjar inse de ekologiska och ekonomiska sammanhangen, varje dag försöker göra medvetna val, skapar vi tillsammans en grund för ett samhälle som är i balans med naturen omkring oss och därmed hållbart på mycket lång sikt.

Vi vill väcka insikten om att vi faktiskt själva, kollektivt, har ansvaret för hur framtiden formas. Vi har demokrati och kan därför inte skylla på någon kyrka eller överhet utan utser våra förtroendevalda representanter att stifta lagar och utforma demokratin.

Om vi vill minska överutnyttjandet av jordens resurser måste vi minska den materiella konsumtionen. Om den materiella konsumtionen minskar, då måste också produktionen minska. Vi är säkra på att det kommer att krävas en omställning från materiell produktion och konsumtion till något annat!

%d bloggare gillar detta: