Gåva ur Anna Horns minnesfond 2020

Aktion Rädda Vättern – ARV har tilldelats årets gåva ur Anna Horns minnesfond för sitt värdefulla arbete

Elisabeth Lennartsson ARV:s ordförande, Askersund och Eva Dybing, Vadstena mottog priset 5000 kr och ett diplom. Gåvan delades ut av Framtiden i Våra Händer vid en enkel ceremoni, i samband med höst/styrelsemötet på kulturreservatet Åsens by 20 september. I diplomet står motiveringen: För väldokumenterat informationsarbete med syfte att belysa vikten av att Vätterns unika vattenområde skyddas mot föroreningar liksom omgivande natur- och kulturlandskap mot miljöförstörande exploatering.

Föreningen Kärngårdar skapades av Anna Horn, som tidigt insåg att vi behöver säkerställa tillgångarna för våra basbehov. Vid Anna Horns död bildades en fond till stöd för hennes vision. Läs mer om den och om Anna Horn här.

Framtiden i Våra Händer delar årligen ut ett pris till verksamhet som vi finner ligga i linje med hennes intentioner. I år föll valet på Aktion Rädda Vättern.

Vättern är inte bara en dyrbar dricksvattenreserv. Den är en riksklenod. 15 mil lång, djupt och klart vatten som kan drickas direkt ur sjön. Om man spänner en lina genom sjön från Askersund till Jönköping så kommer den, på grund av jordytans krökning att dras 150 meter under vattenytan på mitten. Tröskeln för utloppet i Motala stiger något varje år, medan stranden i Jönköping sjunker till följd av landhöjning/ landsänkning. Det skulle betyda att vattenvolymen ökar med tiden.

Nu är detta inte fallet, de senaste åren har kännetecknats av lågvatten. Nederbördsytan är liten, och det tar 60 till 100 år innan allt vatten i sjön har omsatts. Så lång tid blir alltså en förorening kvar. Sjön är dricksvattentäkt för mer än 100 000 människor i Götaland, och utgör samtidigt recipient för avloppsvatten från en lika stor grupp.

Därtill kommer utflöden från trafik, jord- och skogsbruk, industrier och gruvor. Med utsläppen från de kommunala avloppsreningsverken följer svårnedbrytbara rester av mediciner och droger. Amfetamin kan spåras i flera kommunala vattenverk, men i halter som understiger gränsvärdena, om sådana finns!

Det pågår prospektering för nya gruvor. Vattennivån i sjön står i balans med grundvattnet i närområdet, så en sänkning av vattennivån skulle innebära sänkning av grundvattennivåerna.

När jag skriver det här får jag reda på att Tidaholms kommun, som ligger 20 km väster om Hjo står i begrepp att försöka ansluta till Vättervattenledningen som en reservtäkt. Detta till följd av befarade klimatkonsekvenser.

En kuriositet är att det är helt omöjligt att exakt ange strandlinjens längd, eftersom den beror på hur långt måttband du har. Har du ett band som är 100 m får du ett värde, men har du en 30cm linjal kommer du in i många små vikar, och får ett helt annat värde. Har du en mikrometerskruv, ytterligare ett annat, och så vidare. Vet du inte omkretsen, då vet du inte arean och då vet du inte heller volymen.

Sammantaget betyder det här att Vättern utsätts för många hot. Vi är glada för att en frivilligorganisation som ARV i åratal har tagit på sitt ansvar att bilda opinion för att värna våra vattentillgångar. Egentligen borde varje vattendrag ha en liknande organisation, särskilt eftersom våra förtroendevalda kommunalmän inte tycks ha den kraft som behövs.

Att ha vatten är ingen rikedom, men avsaknad av vatten är stor fattigdom!

Västerängen den 1/10 2020
Rune Lindström

På bilden syns i gula västar Elisabeth Lennartsson och Eva Dybing från ARV. De övriga är några ur FIVH styrelse.

Läs mer om Anna Horns minnesfond här

%d bloggare gillar detta: