2017 års bidrag till Sveriges Småbrukare

Genom Anna Horns Minnesfond utdelar vi en gång per år ett bidrag på 5000 kronor till någon form av aktivitet som ligger i linje med FiVHs syfte. I år till Småbrukarna.

Om Förbundet Sveriges Småbrukare

Förbundet Sveriges Småbrukare bildades 1984 i protest mot utvecklingen av industri och kemikaliejordbruket och den medvetna utslagningen av småjordbruken. Förbundet är i dag en riksorganisation med medlemmar från hela landet med 15 länsvisa lokalavdelningar. Vi verkar för ett mer hållbart jord- och skogsbruk och vill underlätta för småskalig förädling på gårdsnivå.

För att uppnå matsuveränitet behövs många små- och medelstora bönder, inte ett fåtal markägare med ensidig industriell produktion. En förutsättning för god beredskap och en levande landsbygd är möjligheten att bedriva småbruk i hela landet. Politiker och andra makthavare behöver uppmärksammas på att utvecklingen här går åt fel håll.

På lokal nivå arbetar Småbrukarna genom att anordna gårdsbesök, studieresor och andra sammankomster. Flera lokalavdelningar anordnar en årlig småbrukardag där småskaligt och traditionellt brukande lyfts fram.

På riksnivå arbetar förbundet med opinionsbildning och rådgivning. Genom att berätta, skriva och föreläsa om småskaligt jordbruk i olika sammanhang skapar vi debatt och en ökad medvetenhet om frågor som småbrukares villkor, matsuveränitet, markfrågor, regelverk etc. Fyra gånger per år ger vi ut tidningen ”Småbrukaren” – en tidskrift för småbrukare, mathantverkare och konsumenter. Alla som sympatiserar med våra frågor är välkomna som medlemmar.

Vi tror att även ett litet förbund som Småbrukarna kan göra skillnad.

Vänlig Hälsning

Marina Eriksson, redaktör Småbrukaren

Till Småbrukarna

Läs om Anna Horns minnesfond

%d bloggare gillar detta: