Anna Horns minnesfond

Anna Horn, styrelsemedlem i Framtiden i våra händer, grundade föreningen Kärngårdar 1984. 2012 blev Kärngårdar åter en avdelning inom Framtiden i våra händer.

När Anna Horn lämnade jordelivet fick föreningen ta emot de penninggåvor som nu utgör Anna Horns Minnesfond.

Några ord om Anna Horn och kärngårdar

Anna Horn (Anna Brita Sofia Horn af Rantzien), född Arrhenius 11 februari 1924 i Solna, död 14 oktober 2009 i Löttorp på Öland, var en svensk författare och politiker. Hon var 1988–1991 ledamot i Sveriges riksdag för Miljöpartiet. Vid sidan av politiken var hon verksam inom miljörörelsen; 1984 grundade hon Föreningen Kärngårdar.

Anna var dotter till biokemisten Olof Arrhenius, sondotter till kemisten och Nobelpristagaren Svante Arrhenius och syster till oceanografen Gustaf Arrhenius. Hon avlade studentexamen 1942, blev fil.kand. vid Stockholms universitet 1947 och fil.mag. 1962. Hon var extra ordinarie adjunkt 1961–1964 vid Mörbyskolan, programproducent på Utbildningsradion 1964–1980 och redigerade diverse böcker. Hon
hade utredningsuppdrag för länsstyrelserna i Östergötlands län och Kalmar län 1977 och 1988 samt för bostadsdepartementet 1978.

Anna var ledamot i miljö- och hälsovårdsnämnden i Solna kommun 1985–1988. 1988 valdes hon in i riksdagen för Miljöpartiet. Hon var ledamot i arbetsmarknadsutskottet och suppleant i kulturutskottet.

År 1984 grundade hon Föreningen Kärngårdar. En ”kärngård” arbetar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med medvetet värn för livets mångfald och rikedom. Hennes grundläggande tanke var att med ett nätverk av Kärngårdar skulle samhällets sårbarhet minska, landets självförsörjningsgrad skulle öka och gammal kunskap om småskalig livsmedelsproduktion skulle bevaras. År 2012 gick Föreningen Kärngårdar upp i Föreningen Framtiden i Våra Händer.

Efter Annas död 2009 grundades Anna Horns minnesfond. Denna utdelar från och med 2016 en gång per år ett bidrag på 5 000 kronor till någon form av aktivitet som ligger i linje med Annas grundläggande tankar. Pristagare var 2016 tidningen Miljömagasinet och 2017 riksorganisationen Sveriges småjordbrukare.

Styrelsen för Framtiden i våra händer tar gärna emot nomineringar till kommande års pris. 
Adressen är Framtiden i våra händer, Axbergs Åby 314, 705 91 Örebro, eller kansli@framiden.a.se.

Fonden står också öppen för nya gåvor, Plusgiro 2 44 19-4

Pristagare:

%d bloggare gillar detta: