Hem

Det har betydelse vad du gör!

Aktuellt

Årsmöte 2022

Den 22 maj 2022 höll Framtiden i våra händer årsmöte. Här kan du ladda ner protokollet. 2022 års årsmöte (pdf) Verksamhetsplanen för 2022-2023 hittar du här.

Minnesgåva till Anna Horns minne 2022

Vid en enkel ceremoni i samband med FIVH:s höstmöte på Åby gård utdelades Anna Horns minnesgåva, 5000 kronor till Maria och Bengt på Allmogegården i Tolarp. Motiveringen på diplomet lyder: ”Maria och Bengt på Allmogegården i Tolarp har år 2022 ur Anna Horns minnesfond tilldelats 5000 kronor för målmedvetet skötselarbete, utbildningsverksamhet och varsamma äldre brukningsmetoder…

Verksamhetsplan 2022-2023

Verksamhetsplan och budget antagen på årsmötet 2022. Årsmötet. Genomföres under april-maj månad 2023.Styrelsemöten. Fysiska möten genomföres två gånger under året, exkl. det konstituerande i samband med årsmötet, i övrigt mailkontakter när och om behov föreligger.Medlemsutskick, övrig korrespondens och informativ verksamhet. Administrativa kostnader, materialinköp, kopiering, frimärken, telefon, hemsidor mm.Resor, reportage, kontakt- och informationsmöten, gällande omställningsinitiativ, landsbygdsutveckling,…